Sahara

Je největší poušť na severu Afriky podél Obratníku Raka mezi Atlantským oceánem a Rudým mořem. Jižní okraj tvoří řeka Senegal, Střední tok Nigeru, Čadské jezero a soutok Nilu s Atbarou. V posledních letech vlivem extrémního sucha poušť postupuje dále k jihu do oblasti zvané Sahel.Má rozlohu 9 000 000 km čtverečních.

Povrch Sahary tvoří většinou plošina (200 až 500 m n. m.), ve střední části se nacházejí osamocená pohoří Tibesi (nejvyšší hora je Emi Koussi – 3451 m n. m.) a Ahaggar (Tahat – 2918 m n. m.).

Nánosy navátého písku na Sahaře jsou velmi silné a souvislé. Písečná poušť (erg) zabírá však jen 1/9 celkové plochy Sahary. Větrem vznikají dlouhé písečné přesypy, které se stěhují. Veškerý jemnější prachový materiál odvál vítr. V mladých, vyvíjejících se erzích (jihozápad Mauretánie) se písečné přesypy (barchany) pohybují v průměru o 100 metrů ročně. Staré ergy (Velký západní Erg) jsou relativně stabilní. Ze zanikajících ergů vítr odnáší písečný materiál do jiných oblastí (západní část Velkého východního Ergu.

Pouštní oblasti, jejichž povrch je pokryt štěrkovými nánosy nebo drobnější kamenitou sutí, se nazývají serir. Vyskytují se například v Libyi. Vítr odnáší z nánosů jemnější prachové a písečné částice a zanechává eolicky ohlazené, korazí rozhlodané úlomky hornin, respektive hrance.

Výše položené pláně a plošiny s příkrými skalními svahy, ze kterých všechny jemnější částice odvál vítr, se nazývají hamada. Jejich povrch je kamenitý, má výrazné skalní tvary, malý výskyt hrubších zvětralin, často je celkem rovný a vyhlazený. Jenom v hlubokých erozních údolích s příkrými svahy pokrytými sutí se místy vyskytuje suchomilné rostlinstvo. Karavany na Sahaře se hamadám vyhýbaly, raději vyhledávaly cesty přes štěrkové serify.

Srážky v pouštích jsou velmi slabé, méně než 100 mm za rok. Denní teploty často přesahují 40 °C, ale v noci klesají k bodu mrazu. Další ohrožení života představuje silný vítr a pohyblivý písek. V těchto podmínkách dokáže přežít jenom malé množství živočichů a rostlin.
(z knihy rekordy – neživá příroda

Hodnocení referátu Sahara

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  11. červen 2008
  5 115×
  317 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Sahara

randy R.K.O.
je to docela sobry