Slunce a jeho planety

Sluneční soustava slunce vznikla stlačováním rotujícího oblaku plynu a částic prachu a ledu. Toto byla mlhovina. Gravitační díla hmoty sluneční mlhoviny vytvořila shluk v centrální oblasti, kde vznikla protohvězda, což je zárodek budoucí hvězdy. Ve stejné době vytvořila rotace z nepravidelného oblaku plochý disk. V centrální oblaku tohoto disku vzniklo Slunce a v jeho vnější části se nakonec vytvořili planety. Galaxii tvoří hvězdy. Mohou mít podobě jako naše tvar spirály. Nejpočetnější typ galaxií tvoří eliptické. Většinou ji tvoří staré, chladné hvězdy a je tam málo mezihvězdného plynu a prachu. Mohou být i galaxie nepravidelné, což je neuspořádané seskupení hvězd neurčitého tvaru. Mohou mít čočkovitý tvar jako centra spirálních galaxií. Slunce obsahuje 98% veškeré hmoty v sluneční soustavě a svou gravitační silou přitahuje planety, které jsou v této galaxii. Slunce vyrábí všechno světlo a teplo nezbytné pro život na zemi a jiných planetách. Tam ale není jisté, jestli tam něco nebo někdo tuto energii vypotřebovává. Slunce má v průměru 1 392 530 km. Jeho povrchová teplota je 6000 stupňů Celsia, teplotu v jádru má 15 miliónů stupňů celsia a tlak v jádru má 340 miliard atmosfér. Průměrná teplota ve slunečních skvrnách je 4500 stupňů Celsia. Merkur je nejblíže ke Slunci a v listopadu 1973 na něj odstartovala mezinárodní sonda Mariner 10. Největším útvarem na Merkuru je pánev Caloris, která vznikla před čtyřmi miliardami let. Merkur má v průměru 4878 km a od slunce leží 57 910 000 km. Kolem Slunce oběhne za 87,97 dní a rotuje 58.65 dní. Merkur nemá žádný měsíc. Venuše je nejjasnější planetou na obloze. Hustá oblaka tvořena především oxidem uhličitým mají na svědomí povrchovou teplotu až 500 stupňů Celsia. V průměru má 12 102 km, rotuje 243,01 dní a kolem Slunce oběhne za 224,7 dní. Od slunce leží 108 200 000 km a nemá žádný měsíc. Země leží 149 600 000 km od slunce. Rotuje 23 hodin 56 minut a 4 sekundy a okolo slunce oběhne za 365,256 dní. Díky atmosféře, která obsahuje dusík a kyslík se neustále mění počasí. Země má jeden měsíc, který má v průměru 3476 km,rotuje 27,32 dní a od země je vzdálená 384 400 km. Kolem země oběhne za 27,32 dnů. Mars, neboli rudá planeta.Tuto přezdívku mu dala jeho poušť červeného zbarvení, které způsobují oxidy železa a tak je Mars vlastně zrezivělí. V průměru má 6786 km, rotuje 24,62 dní. Má dva měsíce. Jupiter je nevětší planeta v naší sluneční soustavě. Hmotnost má 318 krát větší než země a průměr má 142 984 km. Má 16 měsíců. Saturn je podobný Jupiteru, ale průměr má o něco menší(120 536 km), ale má stejné kamenné jádro. Má 18 měsíců. Saturnův prstenec je tvořen několika částmi a je z ledových částic. Uran má v průměru 51 118 km a je složen především z vodíku a helia. Má 17 měsíců. Na Uranu se často mění počasí. Je modrozelený. Neptun má v průměru 49 528 km. Má 8 měsíců. Pluto má v průměru 2 360 km a kolem slunce oběhne za 248,54 roků. Pluto je tvořen zmrzlým kamením a metanem. Má jeden měsíc. Díky Slunci máme na naší planetě světlo a teplo, ale také k nám proniká UV záření. Před tímto záření nás chránila ozonosféra, která se ale porušila a vznikla v ní ozónová díra, kterou mohou procházet UV paprsky a jiná škodlivá záření z vesmíru.

Hodnocení referátu Slunce a jeho planety

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  10. říjen 2007
  3 732×
  561 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Slunce a jeho planety

kreten
lenka
aspon nemusi psat na papir
hezkej referat
muzou to vytisknout
nebo stahnout
marťa
hezké