Švédsko - Švédské království

Švédské království - stát v severní Evropě na Skandinávském poloostrově.
Rozloha: 449 964 km2
Počet obyvatel: 8,8 milionů
Hustota zalidnění: 20 obyv./km2
Hlavní město: Stockholm
Úřední jazyk: švédština
Měnová jednotka: 1 švédská koruna (SEK) = 100 öre
Administrativní dělení: 24 provincií
Podél hranic s Norskem se táhne Skandinávské pohoří, které je nejvyšší na severu - Kebnekajse 2 123m; směrem k JV hory přecházejí v plošiny a nížiny se skalnatými hřbety a vrchy, pobřeží je většinou skalnaté.
Velká ledovcová jezera - největší je na J - Vänern 5 585km2
Hodně řek - krátké a vodnaté s peřejemi a vodopády - zdroj el. energie.
Podnebí je na J mírně teplé přímořské, směrem k S přechází v chladnější s kontinentálními vlivy až drsné subpolární.
Na J smíšené lesy, k severu přecházejí v jehličnaté s močály a rašeliništi, v horách porosty křovité nebo lišejníkové tundry.
Obyvatelstvo: 90% Švédové, menšiny Finů a Laponců, též cizinci; nerovnoměrné zalidnění
Náboženství protestatntské - 87%luteráni, též římskokatolické.
Všestranně vyspělý průmyslový stát s intenzívním zemědělstvím na J země.
4% obyvatelstva pracují v zemědělství, 24% v průmyslu.
V zemědělství převažuje živočišná výroba - hlavně chov prasat a skotu, v rostlinné výrobě - pěstování ječmene, pšenice, cukrové řepy, ovsa a brambor.
Významný je rybolov
Těžba dřeva, železné rudy, mědi, zinku, olova.
Průmysl - strojírenský(automobily, zbraně, elektronika a ložiska), hutnický (výroba železa a oceli), dřevozpracující, papírenský, nábytkářský, elektrotechnický, chemický.
Dopravní síť řídká, ale kvalitní.
Významné námořní obchodní loďstvo - hlavní přístavy Göteborg, Stockholm, Malmö
Velké příjmy z cestovního ruchu -
Švédsko je neutrální stát, referendem v roce 1994 přistoupilo k EU.
Je to konstituční monarchie, hlavou státu je král - v současnosti KAREL XVI. GUSTAV, jehož trůn je dědičný na základě prvorozenosti.
Zákonodárným orgánem je jednokomorový parlament Riksdag ( 349 poslanců, tříleté funkční období ). Výkonným orgánem je vláda.
Sousedí s Dánskem, Norskem a Finskem

Hodnocení referátu Švédsko - Švédské království

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  11. srpen 2007
  3 183×
  279 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Švédsko - Švédské království