Švýcarsko - Confederatio Helvetica

Confederatio Helvetica

- federativní stát
- 41 293 km2
- 7,2 mil. obyvatel
- 1291 – Federální charta
- lidé z údolí Uri, Schwyz, Unterwalden se spojili ve federativní unii
- obchodní a obranný svazek
- obsahovala prvky ústavy a základní lidská práva
- nejstarší federativní stát

Povrch a hydrologie
- převážně hornatý bez nížin s početnými údolími
- Alpy (průměrná výška 1700 m), ledovcová jezera, pohoří Jura (krasová oblast), Švýcarská plošina (největší průmyslová centra)
- nejnižší místo Ascona (196 m) a nejvyšší Dufourspitze des Monte Rosa (4634 m)
- známá místa: Matterhorn (k. Valais) (4478m)
- ledovce: celkem okolo 140 – největší Aletschscký
- důležité řeky: Rýn, Rhôna, Tessin, Inn (Rýn do Severního moře; Rhôna a Tessin do Středozemního, Inn do Černého moře (přes Dunaj))
- přes 1500 jezer
- největší hustota obyvatel (450 obyv/km2), průmyslu a zemědělství je v Švýcarské plošině
- nejnižší v Alpách
- v Alpách můžeme najít alpské průsmyky a tunely (Gotthardský)


Klima a přírodní podmínky
- velmi ovlivněno povrchem – výšková stupňovitost
- na západě oceánské – středomořské klima
- ne východě s kontinentálními vlivy
- charakteristické pro klima je padavý vítr – fén – způsobuje prudké změny klimatu
- přírodní podmínky jsou závislé na nadmořské výšce
- do výšky 800 m je oblast vhodná pro zemědělství – víno a náročné plodiny
- poté téměř do výšky 2000m lze pěstovat méně náročné rostliny
- nad 2000m se vyskytují horské louky – někdy využívané jako pastviny
- člověk si často Švýcarsko představí jako zemi plnou farmářů, kteří mají krávy a z jejich mléka se vyrábí sýry a čokoláda – není tomu úplně tak; ve Švýcarsku je v zemědělství zaměstnáno jen 5% obyvatel (pod evropským průměrem) a 50% potravin se dováží, půdy není také mnoho
- lesy jsou rozmístěny po celém Švýcarsku, ale velikost těchto lesů není příliš velká
- minerálních zdrojů je minimum, těží se hlavně stavební materiály
- Švýcarsko svoji překrásnou přírodu využívá hlavně jako lákadlo pro turisty


Samosprávní dělení země
- vysoká decentralizace
- politická správa státu je rozdělena do tří úrovní:
Federace
Kantony
Místní správa

Federace
- od roku 1848
- nejvyšším zákonem je Federální ústava
- orgány Federace zajišťují základní správu státu – např: diplomacii, měnovou politiku, bezpečnost státu, tvorbu zákonů platných pro celý stát

Kantony
- od roku 1978 - 23 kantonů - 3 kantony jsou rozděleny každý do dvou podkantonů (Unterwalden, Appenzell a Basel)
- každý kanton a podkanton má vlastní ústavu, parlament, vládu a soudy
- parlamenty kantonů mají 58-200 a vlády 5, 7 nebo 9 členů
- ve většině kantonů se na důležitých rozhodnutích podílejí občané formou přímé demokracie
- každý kanton je rozdělen do menších samosprávních jednotek
- v současnosti celkem 2903
- 1/5 z nich má svůj vlastní parlament !!

Obyvatelstvo
- 4 jazyky: němčina (74%), francouzština (20%), italština (4,5%), rétorománština (1%, v k. Grisons)
- většinou obyvatelé mluví alespoň 3 z těchto jazyků a také anglicky

Politika
- orgány: Federální vláda, Federální rada, Parlament, Nejvyšší federální soud
- prezident Moritz Leuenberger, federální kancléřka Annemarie Huber-Hotzová
- Federální vláda se skládá ze členů shromáždění – 7 členná, členové 4 nejsilnějších stran
- Parlament je 2-komorový – Rada států (46) a Národní rada (200)
- Parlament zasedá po třech týdnech čtyřikrát do roka
- volební právo – pro ženy oficiálně v ústavě až v roce 1981 !!!
- formy přímé demokracie – lidová iniciativa – 100 000 podpisů à možnost změny ústavy
referendum – 50 000 podpisů
- příklad lidové iniciativy na zrušení armády


Zahraniční vztahy
- neutrální stát – dnes se začíná měnit
- sídla mnoha mezinárodních organizací (Červený kříž)
- působí jako neutrální místo k jednáním jiných zemí
- OSN zde má důležité budovy, ale Švýcarsko není jejich členem
- EU zde začíná mít velký vliv
- Švýcarsko leží uprostřed zemí EU
- v minulosti odmítlo členství v EU
- z hlediska ekonomického se vyrovná nejvyspělejším zemím EU
- nové hlasování o zařazení do EU - lidová iniciativa ”Ano do Evropy !” – hlasování se bude konat 4. března 2001 (Parlament Švýcarska ovšem doporučuje obyvatelům zamítnout vstup do EU)

Ekonomika
- jedna z nejvyspělejších zemí Evropy
- 60% služeb, 35% v sekundárním sektoru a 5% v zemědělství
- zvyšování produktivity práce – automatizace a specializace
- velký HDP/obyv. : 36 008 USD
- obyvatelé vydávají velké náklady na pojištění – okolo 11% průměrného rodinného rozpočtu
- bankovnictví – Credit Suisse, UBS – 120 000 lidí v bankovnictví
- měna – švýcarský frank – jedna z nejstabilnějších
- obchodní společnosti – 5 z 10 největších obchodních společností vzniklo ve Švýcarsku
- turistika – 12 mld. SF utratili turisti v 1998 a 300 000 lidí v zaměstnána v turistice (12. ve výdělcích s turistiky)

Průmysl
- vysoce specializované tradiční obory
- strojírenství, jemná mechanika, hodinky, elektronika,chemie, potravinářství
- surovin nedostatek – velký dovoz
- výroba se zaměřuje na předměty z recyklovatelných materiálů a na předměty s malou spotřebou materiálu
- koncerny Brown-Boweri, Nestlé

Energetika
- ve Švýcarsku hraje velkou roli hydroenergetika a jaderná energie

Ostatní
- vysoká úroveň školství a vědy – spousta Nobelovek

Zdroje:

http://www.admin.ch/
http://www.schweiz-in-sicht.ch/
http://www.europa.admin.ch/
http://www.statistik.admin.ch
Skokan a kol.: Hospodářský zeměpis 2, Fortuna, SPN

Hodnocení referátu Švýcarsko - Confederatio Helvetica

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. prosinec 2007
  4 233×
  764 slov

Komentáře k referátu Švýcarsko - Confederatio Helvetica