Švýcarsko

Švýcarsko má rozlohu 41 293 km2, na kterých je rozmístěno 7,1 miliónů lidí. Je to federativní republika, nesoucí oficiální název Švýcarská konfederace, je složená ze 20 kantonů a 6 polokantonů. Kanton znamená suverénní stát. Švýcarsko jako takové, má pouze vlastní armádu, železniční síť a lyžařské družstvo a také svůj parlament, který však má moc pouze nad těmito 3 institucemi. Zajímavostí je že každý Švýcar je do 42 let voják a svou vojenskou výzbroj má schovanou u sebe doma. Hlavní město je Bern. Nemá vlastní řeč, a proto se ve Švýcarsku užívají 4 úřední jazyky - francouzština, němčina, italština a rétorománština. Švýcarsko vzniklo roku 1291 spojením 3 kantonů - Unterwalden, Uri a Schwyz. Podle toho posledního získalo také název. Další kantony se připojily v průběhu následujících století a roku 1848 utvořily spolkovou republiku. V roce 1815 uznal Vídeňský kongres věčnou neutralitu pro Švýcarsko. I díky tomuto se Švýcarsko stalo sídlem mnoha organizací, jako je třeba Červený kříž, nebo Společnost národů. Švýcarsko by chtělo vstoupit do Evropské unie, obyvatelé to však v referendu pravidelně odmítají.

Má mírné kontinentální podnebí, v Alpách je horské. Čára stálého sněhu je na 2500 m. n. m. Je to také hlavní pramenná oblast Evropských řek - Rýnu, Rhony, Innu. Na jeho území jsou velká jezera ledovcového původu - Bodamské, Curyšské, Ženevské, Neuchatelské.

Švýcarsko je nejbohatší země světa s příjmem kolem 38 000 USD na hlavu. Je převážně průmyslovou zemí s velmi rozšířeným elektrotechnickým průmyslem, velmi známé a kvalitní jsou hodinky, nože a počítače, které se vyrábí v Ženevě, Schafhausennu a Basileji. Velmi vyvinutý je také chemický průmysl, strojírenský a farmaceutický. Dále z průmyslu je to grafický, potravinářský - hlavně mléčné výrobky (firma Nestlé) a textilní průmysl. Průmysl je soustředěn v největších městech jako Bern, Ženeva, Neuchatel, Zurich, Luzern a Basilej.Velmi značné příjmy získává také z cestovního ruchu a hlavně bankovnictví. V této zemi je na 530 bank a finančních institucí.

Ze zemědělství pěstuje hlavně obilí, ovoce, fíky, hrozny, zeleninu, a brambory. Chovají skot, prasata, ovce. Mají rozlehlé pastviny, ale málo orné půdy, proto většinu potravin musí dovážet.

Přes horský terén mají Švýcaři velmi dobrou komunikační síť. Hustota silnic je jedna z nejvyšších v Evropě. Mimo jiné mají také 16 km dlouhý tunel, který je největší na světě.

Hodnocení referátu Švýcarsko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  6. prosinec 2007
  9 940×
  367 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Švýcarsko