Švýcarsko

= Švýcarská konfederace

Za 1. i 2. světové války bylo Švýcarsko neutrální; Švýcarsko se neúčastní evropské integrace (byla odmítnuta referendem).

– Švýcarsko je nezávislá federativní republika. V čele státu je prezident, volený z řad Spolkové rady (vlády) oběma komorami parlamentu na jeden rok; je zároveň předsedou Spolkové rady. Poslední volby se konaly 24. 10. 1999. Prezident Adolf Ogi (* 18. 7. 1942).
– 41 000 km2
– 7,1 mil. obyvatel (1998), hustota zalidnění 172 obyv. /km2
– Hlavním městem je Bern (136 000 obyvatel), Curych (345 000), Basilej, Ženeva, Lausanne
– úředním jazykem je němčina, francouzština, italština a rétorománština
– měnová jednotka 1 švýcarský frank (CHF) = 100 rappů.
– Náboženství je katolické (49%), protestantské (48%).
Střední délka života mužů je 76 let, žen 82 let (jedna z nejvyšších na světě).

– Administrativní dělení: 20 kantonů a 6 polokantonů s vysokým stupněm samosprávy.

– Jižní a střední část země vyplňují velehorská pásma Alp. Rozsáhlé zalednění je zejm. v Penninských Alpách (Monte Rosa, 4 634 m n. m., Matterhorn, 4 478 m n. m.) a Bernských Alpách (Aletschský ledovec je největší v Alpách, 129 km2, Eiger, Mönch, Jungfrau)
Dále k východu leží Lepontské, Glarnské a Rétské Alpy
V severním předpolí Alp se nachází Švýcarská plošina, na severozápadě leží vápencové pohoří Jura
– Švýcarskem prochází hlavní evropská rozvodí a pramení zde významné řeky Rýn , Rhôna a Inn.
– Mnoho ledovcových jezer; největší je Ženevské a Bodamské (zčásti leží v Německu a Rakousku).

– Podnebí je v nižších polohách mírné s oceánskými vlivy, v horách je drsné a studené velehorské
V nejjižnější části- středomořské.

– Jediný NP (Švýcarský národní park).

– Všestranně vyspělý průmyslový stát se světově významným finančním a bankovním sektorem.
Hrubý domácí produkt je druhý nejvyšší na světě);

V zemědělství převažuje živočišná výroba; je zaměřena na chov skotu a prasat . Pěstuje se pšenice ječmen, brambory, cukrová řepa, ovoce, zelenina, vinná réva. Těžba dřeva

Zdroje nerostných surovin jsou slabé; těží se sůl, zemní plyn.

Průmysl: Nejvýznamnější je strojírenství (zejm. přesné strojírenství – hodinky, optika, elektronika), průmysl chemický (barvy, plasty, kosmetika), potravinářský (mléka, sýrů, máslo, čokoláda), textilní, papírenský .

Kvalitní dopravní síť je na vysoké technické úrovni (železniční a silniční trasy přes Alpy s řadou dlouhých tunelů).

Významný je cestovní ruch; Švýcarsko navštíví 10,6 mil. zahraničních návštěvníků ročně .

40 000 milionářů (nenápadní, skromní- nikdo nedává najevo své bohatství)
hodně vysoká životní úroveň (jedna z nejvyšších na světě)
hodinky, čokoláda, sýry (ementál), vína, fondue
kriminalita velice nízká, lékařství-jedna z nejvyšších úrovní na světě.

Hodnocení referátu Švýcarsko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  3. červenec 2007
  5 395×
  392 slov

Komentáře k referátu Švýcarsko