Vietnam

Vietnam leží na východním pobřeží poloostrova Zadní Indie.Má staleté zkušenosti s cizí nadvládou a bojem za osvobození a sjednocení země.

Přírodní poměry

Vietnam je asi 2000km dlouhá a značně hornatá země sousedící na severu s Čínou, na západě s Laosem a Kambodžou. Nejvyšších výšek ( přes 3 000 m) dosahuje na severu v členitém hřebeni Hoang Lien Son, omezeném Rudou a Černou řekou, které po soutoku vytvářejí širokou Tonkinskou nížinu. Středem Vietnamu se táhne divoké pohoří Truong Son, na jihu nazývané Annamské vrchy ( 2600 m ). Jeho součástí jsou rozsáhlé náhorní plošiny Jarai a Lamvien. Východní pobřeží země lemuje úzká nížina,která se na jihu rozšiřuje přes celé území v oblasti hustě osídlené rozsáhlé delty Mekongu.
Vietnam má tropické monzunové podnebí. Teplotní rozdíly mezi zimou a létem se snižují od severu k jihu. Jihozápadní monzun přináší většinu srážek jihu a severovýchodní zase severu. V průměru jich spadne 1 500 – 2 000 mm. Na většině území je po celý rok teplo a vlhko. Pouze na severu je zima relativně chladná.Od května do října trvá období silných dešťů.
Plocha tropických pralesů byla bezohledným kácením radikálně snížena. Lesy již zabírají méně než 30 % procent plochy země, zvýšilo se nebezpečí záplav a eroze.Nejvlhčí oblasti pokrývá vždy zelený hustý prales, sušší opadavý monzunový les a na horách rostou subtropické druhy i jehličnany.
Vietnamská fauna je stále rozmanitá. Džungle je domovem vzácného tygra a levharta, většího množství cibetek, medvědů, řady druhů opic, plazů a hmyzu. Ničení původního prostředí a nekontrolovaný lov způsobily pokles stavu divoké zvěře.

Lidé a dějiny

První státní útvar Au-lac vznikl v deltě Rudé řeky již roku 257 př. n. l. Z prvu byla oblast pod čínskou nadvládou, pak byly odraženy nájezdy Mongolů a v 16. –18. st. Byla země feudálně rozdrobena. Vojensky byl Vietnm ovládnut koncem 19. století, stal se francouzskou kolonií.
V průběhu 2. světové války okupovalo Vietnam Japonsko. Po jeho porážce vyhlásil komunistiký vůdce Ho Či Min nezávislou republiku, i když válka s Francouzi trvala ještě osm let. Potom Ho- Či- Minova vláda kontrolovala sever a pravicové síly vytvořily republiku zvanou Jižní Vietnam.
V letech l964- 72 byl americkými vojsky bombardován severní Vietnam. Roku 1975 padl Saigon, republika byla sjednocena a dostala název Vietnamská socialistická republika. Válka za sebou zanechala zničenou zemi a milióny lidí bez domovů. Přírodní katastrofy, chyby v řízení, hromadné útěky lidí přes moře do Honkongu stěžovaly v 80. letech obnovu země. V této době mělo politickou moc v zemi 14 člénů politbyra Vietnamské komunistické strany.
Většinu obyvatel země tvoří etničtí Vietnamci a žije zde 60 národnostních menšin.
Úředním jazykem je vietnamština a běžně se používá francoužtina. Nejrozšířenějším náboženstvím je buddhismus.
Vietnam je převážně venkovská země, měšští obyvatelé, kterých je asi 1/4 jsou nejvíce soustředěni v Hanoji a Saigonu.
Hospodářství

Země patří mezi nejchudší na světě, přesto se v posledních letech rychle rozvíjí pomocí zahraničních investic. Zemědělství je nejdůležitějším produktem, který zaměstnává 60% pracovních sil a tvoří 30% národního produktu. Orná půda se z velké většiny nachází v deltě Mekongu a Rudé řeky. Nejvíce se zde pěstuje ríže, která je již dokonce vyvážena. Důležitá je dále cukrová třtina, kasava, sladké brambory, kokosová palma, kukuřice, sója a podzemnice olejná. Na horských svazích se rozkládají čajovníkové, kaučukové a kávovníkové plantáže. Po celém území se pěstuje tropické ovoce, především banány a ananasy. Důležitým vývozním produktem jsou ryby a perspektivně měkkýši. Zlepšuje se stav lesního hospodářství a těžby dřeva.
Je zde poměrně mnoho nerostných zdrojů a to poměrně značné zásoby hnědého uhlí, apatitů, fosfátů, chromitů i jiných rud, včetně zlata. Rozvíjí se i těžba ropy, která je součástí vývozu, představuje až 40 % exportu. Stále však dominují lehká odvětví , jako je zpracování potravin, výroba bavlněných a hedvábných tkanin, papíru, fosforečných hnojiv a oceli.
Železniční síť není dlouhá, ale spojuje sever a jih země, jinak komunikace jsou ve zuboženém stavu. Obě největší metropole mají mezinárodní letiště. Velmi hodně je využívaná síť řek a kanálů, hlavně v deltě Mekongu.
Sociální a zdravotní zabezpečení se v posledních letech hodně zlepšilo. Vzdělání je široce dostupné a gramotnost zde klesla pod 10%.

Rozloha Vietnamu: 331 653 km 2
Průměrné teploty: kolem 20 °C
Nejvyšší hora: Phan Si Pan 3 142 m
Nejdelší řeka: Mekong 4 500 km
Největší město: Saigon : 4 400 000 obyvatel
Hlavní město: Hanoi
Státní zřízení: republika
Ú řední jazyk: vietnamština
Náboženství: buddhismus – 58%
římští katolíci – 6,5 %
muslimové – 1 %
ostatní – 34,5 %
Měna: 1 dong

Hodnocení referátu Vietnam

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  5. září 2007
  4 605×
  718 slov

Komentáře k referátu Vietnam