Vliv člověka, základ krajin ČR

Působení člověka na povrch Z :
1) vnitřní ( endogenní pochody )
( výbuchy, umělá zemětřesení, sesuvy, trhliny )
2) vnější ( exogenní pochody )
vedou ke změnám v reliéfu Z, např. vykácení 2/3 původní
lesní přikrývky
odtok vody, eroze
(antrogenní tvary – vyvýšeniny : skládky, lomy)

emise – pronikání pevných, tekutých i plynných látek do ovzduší

Ochrana ovzduší
1) Zmenšení produkce emisí
2) Zachycení emisí čistícím zařízením
3) Vytváření příznivých podmínek pro ochranu ovzduší
4) Protiemisní přímé opatření

· dostupné sladké vody je patrně 0,015 %
· zásahy člověka do hydrosféry :
1) přímo – znečišťování vod, odvodňování pozemků, odlesnění
2) nepřímo – srážky, vsakování povrchové vody ŕ znečišťování podzemní vody

Půda :
1) působení přírodních vlivů : eroze, záplavy, nevýhodné složení půd
2) negativní vlivy antropogenních zásahů : chybné obdělávání, nevhodná volba plodin, špatné hospodáření s vodou, chemizace – velká

· způsoby ochrany půdy – organizační a meriorační opatření

Biota :
1) poškozování bioty biotickými činiteli ( neživými )
- vysoké teploty, sucha, mráz, kroupy
2) poškosování bioty biotyckými činiteli ( živými )
- bakterie, viry, živočišní škůdci
3) antrogenní vlivy
- osídlování krajiny, doprava, průmysl

Přírodní základ krajin ČR patří do přír. pásu listnatých opadavých lesů

· 9 vegetačních pásů

1) krajinné typy alpinského stupně
2) krajinné typy smrkového vegetačního stupně
3) krajinné typy vegetačního stupně s bukem
4) krajinné typy vegetačního stupně s dubem
5) krajiny podmíněné geologickým složením
a) krasové – tvořená vápencem
b) pískovcové ( města )

Hodnocení referátu Vliv člověka, základ krajin ČR

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  23. prosinec 2007
  4 366×
  199 slov

Komentáře k referátu Vliv člověka, základ krajin ČR

dendaplasilka
myslím že je to až moc v bodech ale jinak dobrý