Wells

V Angli je za city považováno misto, kde stojí zpravidla středověká katedrála. Jedním z katedrálních měst je takékouzelný a historicky zajímavý Wells, a protože v něm žijepouze 10 000 lidí, je považován za skutečně nejmenšíanglické city.Wellská katedrála byla vysvěcena roku 1239 a upoutá svým západním průčelím. Po obou stranách ho rozšiřují masivní ploché věže a celý tento prostor zdobí tři řady soch, jejichž vápencové tváře jsou již velmi omšelé. Stavba katedrály byla započata v roce 1180 na místě původního románského kostela z 8. stl.
Vstoupíme-li Z dveřmi, otevře se nám nádherný pohled. Žebroví vynikne zejména při pohledu z Lady Chapel / kaple Panny Marie /. Zpodobnění pohybu a dokonalé využití světla a stínu představuje obrys ještěrky i různých rostlinných motivů. Další zajímavostí jsou astronomické hodiny ze 14. století, které vzhledem ke stáří a dokonalosti provedení patří ke světovým unikátům. Každou čtvrthodinu vyjíždějí na turnajové klání dvě dvojice rytířů s napřaženými dřevci.
Celkový dojem z pobytu v katedrále je často umocněn zvukem varhan či zpěvem katedrálního sboru.
Příjemným místem pro odpočinek je klášter z 15. století přiléhající ke katedrále z jihu. Pod klenbou křížové chodby projdeme otevřenými arkádami na zatravněné prostranství zvané Green. Domy po obvodu tohoto prostranství - původní kanovnická sídla - jsou natřeny veselými barvami. Jednou z větších budov jemuzeum s geologickými a archeologickými nálezy z okolních vrchů Mendips.
K populárním exponátum patří kosti tzv. čarodějky z Wookey Hole, pozůstatky zdejší praobyvatelky objevené v nedaleké vápencové jeskyni.
Jednou z dalších wellských pozoruhodností je slepá ulička Vicar´s Close se dvěma řadami perfektně zachovalých středověkých kamenných domků ze 14.století. V závěru uličky, údajně nejstarší tohoto druhu v Evropě, stojí kaple z 15. st.
Zajímavou zvláštností je zúžení uličky - zdůraznění perspektivy. Celá tato enkláva (= oddělené území v cizím prostředí) byla postavena pro členy církevního sboru. V domcích dnes tradični bydlí členové sboru a učitelé katedrální školy.
Církevní dominanci ve městě zdůrazňuje biskupský palác stojící pár kroků na JV od katedrály. Rezidenci, v níž sídlili biskupové z Bathu a Wellsu, obklopují hradby a vodní příkop z 14.stol., nejstarší části budovy jsou z roku 1230. Překročíme-li vodní příkop po padacím mostě, všimneme si zvonu s provazem, který dosahuje až k vodní hladině. Na břehu stojí tabulka s upozorněním :"Prosím, nekrmte labuti. Podle zdejší tradice musejí zazvonit na zvonek, aby dostaly jídlo."

Samotné jmého Wells bylo inspirováno existencí pramenů St. Andrew / sv. Ondřeje /, které vyvěrají v parku biskupského paláce (well= pramen, studna). Vydatný zdroj křišťálově čisté vody z podzemí teče povrchovým korytem z nedalekých vápencových vrchů Mendip Hills a ústí do jezírka v parku.
Wells má co nabídnout nejen obdivovatelům architektonických skvostů a unikátní historické atmosféry. Jeho okolí a zejména vápencové kopce Mendips a nedaleké jeskyně Wookey Hole přitahují nejen běžné návštěvníky, ale rovněž profesionální speleology. Další jeskyně se skrývají poblíž světoznámé soutěsky Cheddar Gorge /go:dž/.Původně v nich dozrával sýr Čedar, který si přivlastnil jméno a rozšířil jeho slávu.
Poblíž leží městečko Glastonbury, které je kolébkou anglického křesťanství.
Za zmínku stojí, že ve 12. století zde mnichové našli dle svého přesvědčení hrob pověstného krále Artuše.

Zdroj: Lidé a Země 7/1998
-zeměpisný a cestopisný měsíčník
Akademický slovník cizích slov
Informační leták z Wells

Hodnocení referátu Wells

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  23. leden 2008
  2 982×
  520 slov

Komentáře k referátu Wells