Zaostřeno na Istrii

Přinášíme vám další díl našeho volného seriálu o Chorvatsku. Tentokrát se zaměříme na Istrijský poloostrov a na ceny za průjezd jednotlivými zeměmi při vaší cestě do Chorvatska.

Istrijský poloostrov tvoří trojúhelník, jehož špička míří přesně k jihu. Mezi mysem Savudrija na severozápadě a mysem Kamenjak na jihu Istrijského poloostrova se nachází jedna z nejkrásnějších částí jaderského pobřeží; najdeme zde malebné zátoky, které jsou většinou alespoň zčásti zalesněné, uměle upravované betonové pláže se střídají s oblázkovými a štěrkovými a v řadě starobylých městeček si můžeme prohlédnout množství historických památek z nejrůznějších dob. Spojnice mezi Rijekou a Trieste je dlouhá pouhých 50 km, zatímco pobřeží od mysu Savudria na severozápadě, přes jižní špičku u Puly až do Opatije na severovýchodě měří téměř 500 km.
Západní pobřeží Istrijského poloostrova je turisty nejvíce navštěvovanou částí chorvatského pobřeží. Od druhé světové války zde vyrostlo velké množství hotelových komplexů a celková ubytovací kapacita oblasti překračuje čtvrt milionu lůžek. Letoviska mají většinou vlastní obchodní síť a disponují nejrůznějšími kulturními a sportovními zařízeními a pestrou nabídkou služeb. Navzájem jsou spojena autobusovými linkami, k výletům podél pobřeží a na přilehlé ostrovy je možné využít trajektů a taxičlunů, vyplouvajících z každého většího přístavu.
Východoistrijské pobřeží, někdy též nazývané Kvarnerská riviéra, se rozkládá od mysu Kamenjak na jihu poloostrova k městu Opatija, které leží v blízkosti závěru Rijeckého zálivu. Jižní část pobřeží je převážně neobydlena, zatímco severní část má dlouhou turistickou tradici; od konce 19. stol., kdy byla postavena železnice do Rijeky, vyrostla zdejší městečka Opatija, Lovran, Mošćenička Draga a Rabac v rozsáhlá letoviska s kompletním turistickým zázemím. Úzký a zalesněný pruh pobřeží sevřený mezi mořem a horským masivem Učka býval tradičně cílem evropské aristokracie, po níž zde zbyly honosné vily a paláce dnes upravené v moderní hotely.
Vnitrozemí poloostrova tvoří hornatina a pahorkatina. V severovýchodní části se tyčí mohutný horský hřeben Ćićarija, jehož nejvyšším bodem (a zároveň i Istrie) je hora Vojak v pohoří Učka měřící 1.396 m. n. m. (vrchol rozhledny má výšku 1.401 m. n. m.). Vyprahlé málo obydlené vnitrozemí poloostrova se příliš nehodí k rekreačním pobytům, nedostává se mu základní vybavení pro turistický ruch, nicméně nabízí mnoho zajímavých cílů pro jednodenní výlety ze západního i východního pobřeží. Opevněná městečka a obce byla většinou stavěna na vyvýšených místech, která vyčnívají nad okolní krajinu a působí tak velmi malebným dojmem. Řídké osídlení a nevhodné podmínky pro komerční využití zajistily jejich nedotčenost a uchovaly jejich středověký ráz umocněný přítomností řady jedinečných historických památek.

Památky a příroda
Milovníci historických památek si přijdou na své, vždyť pobřeží Chorvatska bylo v minulosti obydleno rozmanitými kulturami, po kterých zde zbylo mnoho architektonických skvostů v podobě hradů, zámků, kostelů, obytných budov apod. Jejich autory byli většinou umělci a stavitelé, pocházející přímo z oblasti chorvatského pobřeží, často byli rovněž zváni stavitelé z Apeninského poloostrova. Ti všichni zde pak vytvářeli svá umělecká díla, ať již ve službách Římanů nebo Benátčanů, či přímo jako občané chorvatského království a Dubrovnické republiky.
Milovníci přírody mohou v Chorvatsku navštívit 7 národních parků, z toho na Istrii: souostroví Brijuny u západního pobřeží Istrijského poloostrova, vnitrozemský bohatě zalesněný Risnjak nedaleko Rijeky. Kromě národních parků se v Chorvatsku nachází řada chráněných území zřízených zpravidla pro ochranu lokalit se vzácnými rostlinnými druhy, např. Motovunský les ve vnitrozemí Istrijského poloostrova. Řada dalších krásných a romantických míst není státem chráněna, přesto však určitě stojí za návštěvu; za všechny je možné zmínit Limský záliv na západním pobřeží Istrijského poloostrova, vysoko ležící průsmyk Vratnik nedaleko města Senj apod.
Charakteristická a hlavní, nejdůležitější rostlina Středozemí - olivovník - roste jak na istrijském pobřeží, tak na ostrovech. Na chráněných místech se tyčí k nebi elegantní cypřiše a na pobřežních promenádách byly už před stoletími vysazeny palmy. Na polích a v zahradách se pěstují rajčata, paprika a další druhy zeleniny a ovoce, jakož i vinná réva, řidčeji obilí.
Nejvzácnější živočišné a rostlinné druhy jsou koncentrovány v sedmi národních parcích: v těsné blízkosti Istrijského poloostrova se nachází ostrovní národní park Brijuny, jehož částí je i zoologická zahrada s exotickými zvířaty , na řece Krka byl vyhlášen stejnojmenný národní park s krásnými jezery a vodopády a nedaleko Rijeky se rozkládá horský park Risnjak, který svůj název získal podle hojného výskytu rysa.
Živočišný svět je zvlášť bohatý, a to hlavně pokud jde o hmyz a pavouky. Nejnápadnějším hmyzem je kudlanka nábožná - bizardní dravá kobylka. V celém kraji nemůžeme přeslechnout zvuky cikád a nevšimnout si různých brouků, pavouků a motýlů. Bát se nemusíme ani škorpionů. Vyskytuje se zde jen jeden menší druh, který se schovává pod kameny, obložení zdí a ve zdech. Jeho bodnutí je poměrně neškodné, asi jako štípnutí od naší včely či vosy. Velmi vzácně se zde vyskytuje jedovatá zmije písečná. Jinak můžeme za teplého počasí všude pozorovat ještěrky.
Na polích a v neobydlené krajině můžeme vyrušit bažanty a koroptve, v noci můžeme zaslechnout slavíka nebo sýčka. Poměrně hojní jsou malí dravci, v horách na severovýchodě Istrie se vyskytuje také orel skalní. Na holých ostrovech hnízdí sup bělohlavý živící se mršinami. Nad mořem plachtí racci a mořské vlaštovky, můžeme však pozorovat i kormorány.

Na cestě
A na závěr ještě slíbené informace o cenách za průjezd jednotlivými zeměmi při cestě do Chorvatska:

Rakousko

Platná desetidenní dálniční známka - lze zakoupit i v ČR - 105 ATS (279,- Kč)
dvouměsíční známka - 300 ATS

Itálie
A23 Tarvisio - Trieste - 14 000 ITL, nebo 100 ATS, nebo 20 DEM
s přívěsem - 19 500 ITL

Slovinsko
osobní automobil - automobil + přívěs
Naklo - Torovo - Ljubljana - 270 SIT - 400 SIT
Ljubljana - Kozina - Videž - 740 SIT - 1 000 SIT
Sentilj - Maribor (Pesnica) -150 SIT - 220 SIT
Maribor - Arja Vas (Tepanje) - 510 SIT - 760 SIT
Vransko - Tepanje - 180 SIT - 280 SIT

Chorvatsko
osobní automobil - automobil + přívěs
Zagreb - Karlovac - 15 HRK - 20 HRK
Jiří Kalla (soutěžní příspěvek, f500)
Autorovy stránky naleznete na adrese http://www.hyperlink.cz/sally

Hodnocení referátu Zaostřeno na Istrii

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  8. březen 2008
  3 245×
  949 slov

Komentáře k referátu Zaostřeno na Istrii