Dmitrij Ivanovič Mendělejev

-* 8. 2. 1834
-† 2. 2. 1907
- Ruský chemik
- Objevitel periodického zákonu, autorem proslulé tabulky
- Po něm pojmenován prvek mendelevium ( 101)
- Poslední ze 17 dětí
- Vystudoval chemii
- Nejdříve se stal uč- itelem
- Dále profesorem na Petrohradské universitě
- Vypracování tabulky: Sepsal si jednotlivé prvky s údaji o jejich hmotnosti a chemických vlastnostech na lístky, a tak dlouho je seřazoval, až sestavil periodickou tabulku, v níž se prvky podobných vlastností nacházejí ve sloupcích pod sebou(za účelem vysvětlit žákům látku)
- Mnoho prvků tehdy ještě nebylo známo- Mendělejev pro ně nechal prázdná místa a předpověděl jejich vlastnosti
- Roku 1869 publikoval periodický zákon
Periodický zákon:
- Vlastnosti prvků i slouč- enin, které prvky tvoří, periodicky závislé na relativní atomové hmotnosti prvku
- Po objasnění struktury atomu a významu protonového č- ísla byla ve formulaci zákona relativní atomová hmotnost nahrazena protonovým č- íslem
- Znění: Vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich protonového čísla.

- Po objevu nových prvků- gallium, skandium, germanium, … se potvrdili
Mendělejevovi předpoklady
- Zasloužil se i o rozvoj ruského chemického průmyslu
- Prováděl chemické analýzy a expertizy- pomohl řešit např. technologické problémy hutního a důlního průmyslu na Urale a na Sibiři
- Na protest odešel z univerzity, potom jako ředitel Hlavního úřadu pro míry a váhy v Petrohradě
- Dostalo se mu č- estných zahranič- ních poct
- Více než 130 medailí a uznání
- Královská společ- nost v Londýně ho vyznamenala Rumfordovou medailí

Hodnocení životopisu Dmitrij Ivanovič Mendělejev

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 858×
  220 slov

Komentáře k životopisu Dmitrij Ivanovič Mendělejev