Ernest Rutherford

[razrford], lord of nelson
* 30.8.1871
†19.10.1937
Ernest Rutherford byl Britský fyzik
Profesor na univerzitě v Cambridgi, prezident královské společnosti v Londýně, člen Francouzské akademie věd
Zabýval se studiem radioaktivity
Radioaktivita:
Dělení- přirozená
umělá
- Radioaktivní přeměna-proces rozpadu nestabilních atomových jader spojených s uvolněním energie ve formě radioaktivního záření

Objevil prvek radon
Radon:
Značka Rn
Radioaktivní plynný prvek ze skupiny interních plynů
Protonové číslo 86- tabulky
Objeven v roce 1900

Vymyslel teorii radioaktivního rozpadu prvků
Formulace zákonů o radioaktivním rozpadu
1911- navrhl planetární model atomu
1919- první umělá transmutace prvků
1908- Nobelova cena za transmutaci prvků a za chemii radioaktivních látek

Hodnocení životopisu Ernest Rutherford

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 214×
  92 slov

Komentáře k životopisu Ernest Rutherford