James Prescot Joule

1818-1889
James Prescot Joule zkoumal přeměny tepelné energie na mechanickou a elektrické na tepelnou.Zabýval se pokusy, které děláme pokaždé, když do vody vkládáme do vody ponorný vařič, abychom si uvařili čaj.Podle Jouleova zákona si dnes snadno spočítáme výkon vařiče a zjistíme, za jak dlouho se vody uvede do varu.Tento vědec nebyl fyzik, ale zámožný majitel pivovaru nedaleko Manchesteru.Fyziku a chemii studoval ze záliby u nestora anglických chemiků Johna Daltona.V roce 1841 publikoval svůj zákon o tom, že množství tepla vznikajícího při průchodu elektrického proudu vodičem je úměrné čtverci proudu.Ještě před Joulem dospěl k tomuto poznatku Heinrich Lenz (1804-1865), původem z estonského Tartu, který působil v Petrohradu.Jak se však stává, měl smůlu a publikoval svůj objev o dva roky později než Joule.
Joule pokračoval ve svých experimentech a v roce 1843 jako dvacetipětiletý uveřejnil tytéž závěry, k nimž dospěl v Ňemecku Mayer.Také Jouleovy se nesetkaly se zvláštním porozuměním a budily spíše nedůvěru.Nakonec se Jouleovi dostalo cti, že jeho jménem byla nazvána jednotka pro měření energie, joule.

Hodnocení životopisu James Prescot Joule

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 008×
  175 slov

Komentáře k životopisu James Prescot Joule