Jan Amos Komenský

J. A. Komenský se narodil 28. 3. 1592 v Nivnici u Uherského Brodu a časově spadá do období přelomu mezi humanismem a barokem. Všeobecně se uvádí, že jeho otcem byl mlynář Martin Komenský a matkou Anna Komenská. Oba rodiče záhy po sobě zemřeli na epidemii. Komenskému bylo tehdy pouhých dvanáct let a po jejich smrti se o něj starala teta.

Jako žák byl velmi nadaný, nejdříve studoval na bratrských školách v Přerově a ve Strážnici. Potom studoval na latinské škole, kde přijal jméno Amos. Po studiu byl poslán do Německa, jak se tehdy slušelo, aby nasbíral zkušenosti. V Německu mladý Komenský vyrobil mapu Moravy. První vydání se objevilo v roce 1627 a následujících zhruba sto let byla kopírována především v nizozemských a německých atlasech. Po studiu v Německu, na Nassavské akademii Herborn a teologické univerzitě Heidelberk, se vrátil zpět a v roce 1614 učil na škole v Přerově. Po vysvěcení, mezi lety 1618-1621 odešel učit do Fulneku, kde napsal dílo Listové do nebe, vydané v roce 1619 – je to vlastně pět fiktivních dopisů pro Ježíše Krista o měšťanské dokonalosti. Tam se také poprvé oženil, za manželku si vzal Magdalenu Vizovskou.

Záhy po bitvě na Bílé hoře(1620) bylo na Staroměstském náměstí popraveno 27 českých pánů a naše země se dostala do područí Habsburků. Těmi byl Komenský neustále pronásledován. Pobýval tedy ve východních Čechách, kde v roce 1623 napsal alegorické dílo Labyrint světa a ráj srdce. K dílu se vracel i později a postupně je doplňoval, proto se první tištěné vydání objevilo až v roce 1631 v Perně a druhé vydání v Amsterodamu roku 1663. Dílo obsahuje 2části – v 1.části spisku podrobuje celou tehdejší společnost alegorickou kritikou a v 2.části se zachraňuje návratem do vlastního srdce, kam jej zavolal sám Bůh. Celková myšlenka tohoto díla je odevzdanost Bohu.

Na mor mu zemřela žena a jeho dvě děti, tak se podruhé oženil roku 1624 s Dorotou Cyrillovou, s kterou měl postupně čtyři děti. Společně v roce 1628 odešli do vyhnanství z našeho území do polského Lešna a tehdy věřil, že se do Čech ještě někdy vrátí, ale to se mu už nikdy nesplnilo. V Lešně působil jako učitel a ředitel bratrského gymnázia.

V roce 1632 byl zvolen biskupem a zárověň písařem jednoty.
Napsal dílo Česká didaktika, která byla přeložena do latiny (Didactica magna) a nazvaná Velká didaktika. Je to jeho celoživotní dílo, které obsahuje všechny zásady a práva všech na vzdělání. V Lešně také napsal Informatorium školy mateřské, to je pedagogický spis, který zahrnuje předškolní výchovu a učebnici latiny Brána jazyků.

V roce 1641 byl pozván do Londýna, aby zde vybudoval akademii věd, ale dlouho se tu nezdržel, protože v Anglii vypukla válka a začala revoluce. Seznámil se zde s vyni- kajícím grafikem Hollarem, který vytvořil jeho obraz. V Anglii žil sedm let.

Byl také pozván do Švédska, aby reformoval zdejší školství.
Pozvání přijal hlavně proto, že věřil, že mu to pomůže k návratu domů. Ze Švédska ale odjíždí zpět do Lešna. Při druhém pobytu v Lešně roku 1649 se potřetí oženil – s Janou Gajusovou (bezdětné manželství).

Velmi cenný ze spisů je Kšaft umírající matky jenoty bratrské, napsaný po ratifikaci vestfálského míru (1650), kdy byly ztraceny naděje emigrace na návrat do vlasti.
Poté byl pozván i do Maďarska, kde žil od roku 1650 a pro zdejší školáky vypracoval knihu Orbis Pictus, které mělo žáky nadchnout pro učení. Usiloval o snadný, ale zárověň poutavý způsob podání informací a jeho cílem nebylo pouze usnadnit žákům osvojení latinského jazyka, ale též zlepšit mravy všech občanů, změnit jejich názory a naučit je způsobu života, jak je tomu v jiných vyspělých zemích.

Je to první obrázková učebnice na světě a později byla přeložena do jedenácti jazyků. Další dílo pro školáky na sebe nenechalo dlsouho čekat - Škola hrou je kniha plná divadelních dramat (1654). Žáci se je učili hrát na jevišti a zárověň v nich byla obsažena učební látka. Tento způsob učení byl na tehdejší dobu velmi moderní.

Z Maďarska se vrátil zpět do Lešny, ale to byla chyba. Při požáru Lešny roku 1656 mu shořel latinsko-český slovník Poklad jazyka českého, na kterém pracoval po několik desítiletí. Současně se slovníkem sbíral česká přísloví. Jejich soubor Moudrost starých Čechů obsahoval přes 2000 řčení a přísloví, byl vydán teprve v polovině 19. století. Některá jeho díla byla objevena a prvně publikována až v našem století. Spisek O poezi české byl prvně vydaný roku 1955 a nedokončený rukopis Všeobecná porada o nápravě věcí lidských byl objeven v roce 1935.

Při požáru mu kromě jiných osobních věcí zemřela žena. Opět tedy odjíždí, tentokrát do Amsterodamu do rodiny de Gearru. V této době vypukla válka mezi Anglií a Holandskem – tehdy vypracoval mírovou dohodu Anděl míru. Roku 1668 byl vydán spis Jedno potřebné, tj. filozofická závěť vyjadřující touhu po klidu duše.

V Holandsku strávil celkem čtrnáct let a říká se, že si počtvrté našel ženu.

V podvečer 15. listopadu v Amsterdamu Jan Amos Komenský zemřel a byl pochován v nedalekém Naardenu.

Jan Amos Komenský byl a stále ještě je celosvětově uznávaná osobnost.

Hodnocení životopisu Jan Amos Komenský

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  9 706×
  832 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k životopisu Jan Amos Komenský