Karel IV

Karel IV se narodil 14.5 1316 a zemřel 29.11 1378,byl to český a německý král od roku 1346,a římskoněmecký císař od roku 1355 z dynastie Lucemburků.Také nejvýznamnější evropský vládce pozdního středověku.Byl nejstarší syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny.Byl původně křtěný Václav,jméno Karel přijal při biřmování v roce1323.Měl čtyři manželky:v letech 1323 až 48 Markéta,zvaná Blanka z Alois,1349 až 53 Anna Falcká,1353 až 62 Anna Svídnická,a od roku 1363 to byla Alžběta Pomořanská.Byl to otec 12 dětí,z nichž nejvýznamnější byli pozdější
Čeští a římští panovníci Václav IV.a Zikmund.V souladu lucemburskou tradicí byl vychováván od roku 1323 na francouzském královském dvoře, kde získal kvalitní vzdělání. Od podzimu1333 spravoval České království místo nepřítomného otce.Dne 11.7.1346 byl Karel IV.Byl zvolen římským králem. 26. 8. 1346 po otcově smrti byl zvolen českým králem.Rezidencí Karla IV.byla Praha,o niž mimořádně pečoval.8.3.1348 založil nové město pražské, 7.4.1348 univerzita, v roce 1357 nechal postavit nový kamenný most přes Vltavu,přestavován byl královský palác na pražském hradě i Vyšehrad,bylo rozšířeno pro říšské korunovační klenoty vybudoval hrad Karlštejn u Prahy.V roce 1355 podnikal římskou cestu,během níž byl 6.1. 1355 korunován v Miláně italským králem letech 1355 až 56 vydal Zlatou bulu,která měla platnost ústavního zákona.Byl autorem několika spisů,např.autobiografie Vita Carovi (život Karlův) či legendy o svatém Václavu.

Hodnocení životopisu Karel IV

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 810×
  244 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k životopisu Karel IV