Mikoláš Kopernik

Narodil se 19.2 1473 v Toruni jeho otec byl obchodníkem a městským radním..Kopernik byl vynikající polský astronom, průkopník moderní heliocentrické koncepce sluneční soustavy. Roku 1491 počal Kopernik studovat na krakovské
univerzitě filozofii lékařství, později matematiku a hvězdářství, především pod vlivem Vojtěcha Brudzewského, předního astronoma
své doby.
Studia skončil roku 1495
a ucházel se o kanovnické místo. Když neuspěl, vydal se do Itálie na teologická studia ale věnoval se spíše hvězdářství a zde ve Ferraře a Bologni
poprvé zapochyboval o správnosti geocentrické soustavy
(Země jako středem vesmíru). Roku 1501 se Kopernik vrátil do Polska. Dostal svolení studovat lékařství v Padově, znovu pobýval v Itálii a roku 1503 získal ve Ferraře doktorát kanonického práva. Ještě v témtož roce se vrátil do vlasti jako osobní lékař strýce-biskupa, po jeho smrti roku 1512 odešel do kláštera ve Fromborku, zde zůstal až do své smrti 24.5 1543.
Své životní dílo, v němž uvedl model tzv. heliocentrické soustavy, knihu
O obězích nebeských sfér, tuto knihu psal Kopernik mnoho let a dokončil ji roku 1532. Tvrdí v ní, že vesmír i Země mají tvar koulí, a tvrdí že všechny planety i se Zemí obíhají kolem slunce a že měsíc není planetou ale družicí země.Tím se stal zakladatelem nové epochy hvězdářství i lidského myšlení.
Stala se jednou z mnoha sobě rovných planet .
Kopernik dlouho váhal s uveřejněním svých názorů.Teprve když jeho oddaný žák ve Wittenbergu vydal roku 1540zprávu obhajující Kopernikovy objevy vydal své dílo celé. Kniha byla vytištěna v Norinberku roku 1543. První výtisk dostal Kopernik na smrtelné loži ochromen mozkovou mrtvicí. Několik hodin poté zemřel.
Kopernik unikl církevnímu pronásledování, které postihlo jeho následovníky
Giordana Bruna a Galilea Galileiho.

Hodnocení životopisu Mikoláš Kopernik

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 640×
  274 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k životopisu Mikoláš Kopernik