Karl Linné

Narodil se:r.1707 v Ráshultu

Zemřel:r.1778 v Upsale

Karl Linné pochází ze Švédska z rodu původně selského.L.se učil na obecné škole a pak na střední škole ve Wexio.Jeho prospěch byl poněkud nevalný a hrozilo mu že bude dán na řemeslo.Naštěstí se ho ujal lékař z Wexio Jan Rothman.L. zdědil po otcovi velký zájem o rostlinstvo,a proto byl poslán na studium lékařství v Lundu,kde tamní profesor botaniky Kilian Stobaeus L. zpřístupnil vlastní knihovnu a i jinak ho podporoval ve studiu rostlinstva, k němuž ještě byl upoután spisem Vaiilantovým o stavbě květů.Z Lundu se ¨L. odebral s malými prostředky do Upsaly,aby ve studiu pokračoval.Zde u profesora Olafa Rudbecka mohl studovat zoologickou literaturu i sbírky jeho (švédského ptactva).Také se ho ujal theolog Olaf Celsius,který ho hmotně podporoval a jemu L. pomáhal při práci o rostlinách biblických.Roku 1732 byl vypraven na cestu do Laponska,kterou mu zaplatila upsalská spol. věd. Po návratu obdržel malé stipendium a podnikl cestu do Fahlunu za účelem studia mineralogického.Ve Fahlunu se také seznámil s dcerou tamního movitého lékaře Jana Moraeusa,zasnoubil se s ní a nabyl tak prostředků,kterými mohl krýt své výlohy a své promoce na doktora lékařství.Tuto hodnost bylo nutno dle tehdejšího zvyku získat v cizině.za tímto účelem odjel v.r.1735 do Harderwijku v Holandsku a téhož roku byl zde povýšen na doktora lékařství.V Holandsku nadále zůstal a po krátké době se seznámil s mnoha významnými přírodovědci a také s bohatým purkmistrem amsterdamským Cliffordem,který ho hmotně podporoval a poté ho učinil správcem bohaté botanické zahrady v Hartecampu.V r.1736 uveřejnil své první spisy,kterými upoutal nemalou řadu vědců.R.1738 se odebral do Příže,kde byl zvolen dopisujícím členem akademie věd.Téhož roku se L. vrátil do vlasti.Aby se hmotně zajistil,stal se lodním lékařem ve Stokholmě .V r. 1739 byl zvolen presidentem nově založené švédské akademie.R. 1941 procestoval ostrovy Oland a Gotland.Poté vydal nové spisy např.“Květenu“ a „Zvířenu švédskou“ a opětovně vydal své přední spisy.Byl také dobrým učitelem,vychoval řadu žáků.R. 1747 se stal lékařem královým a r.1762 byl povýšen do stavu šlechtického.Jako šlechtic si také změnil jméno na Karel z Linné.Téhož roku ho zvolila francouzská akademie za svého zahraničního člena.V r.1764 předal své „žezlo“ svému synovi a žil dále na svém statku v Hammarby.Jeho zdraví bylo poté otřeseno nemocemi a později se začaly dostavovat opětovné návaly mrtvice,jimž po krátké době podlehl.

Poznámka:Linné byl také stvořitelem Linnéovi soustavy rostlin

Hodnocení životopisu Karl Linné

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 394×
  430 slov

Komentáře k životopisu Karl Linné