Phyllis Dorothy Jamesová

Narodila se 3. 8. 1920 v Oxfordu, ale dívčí školu vychodila v Cambridgi. Provdala se za lékaře, a když její manžel roku 1944 zemřel na následky vážné duševní choroby, zůstala sama se dvěma dcerami. Nastoupila v nemocniční administrativě a až do roku 1968 pracovala na oblastní zdravotní správě. Po složení odborných zkoušek přešla na ministerstvo vnitra do odboru prevence trestní činnosti. V r. 1979 odešla na odpočinek a nyní žije v Londýně.
P. D. Whitová (Jamesová je její dívčí jméno, které si ponechala jako umě-lecký pseudonym) začala psát, když jí bylo 39 let.
V roce 1962 vyšla její prvotina Zastři ji tvář. Dokonale propracovaný a psychologicky hodnověrný děj upoutal čtenáře hned od první věty: „Přesně tři měsíce před vraždou v Maringale uspořádala paní Maxieová večírek …“ Svo- bodná matka byla odstraněna, aby neposkvrnila čest zchudlé rodiny z anglické „vyšší vrstvy“. Vyšetřování se ujímá inspektor Adam Dalgliesh z Metropolitní policie. Tato postava se stává protagonistou i jejich dalších románů.
V roce 1963 následovalo dílo Případ pro psychiatra a roku 1967 Z příčin nikoli přirozených. V roce 1971 vyšlo dílo Rubáš pro slavíka, které bylo do češtiny přeloženo r. 1983. Toto dílo získalo Stříbrnou dýku, druhou cenu Sdru-žení spisovatelů detektivních románů ve Velké Británii. O rok později vyšlo její pátý román Povolání pro ženu nevhodné, kde se poprvé setkáváme s mladičkou sympatickou majitelkou detektivní kanceláře Cordelii Grayovou. Známý vědec Cordelii pověří, aby zjistila, proč spáchal jeho syn sebevraždu. Po-stupně dochází k překvapujícím a nečekaným závěrům. V r. 1975 následoval román Černá věž . Adam Dalgliesh odjíždí do hrabství Devonshire navštívit svého bývalého profesora v domově důchodců. Starý pán však krátce před jeho příjezdem zemře a inspektor odhalí pachatele vraždy nastrojené jako nešťastná náhoda. Tento román byl oceněn Zlatou dýkou. Chválu kritiky sklidila Jamesová za Smrt kriminalisty (1977, česky 1982). Roku 1980 vydala psychologický ro-mán Nevinná krev, pojednává o mladé ženě adoptované v dětském věku, která je pojednou vržena do cizího a hrůzyplného světa, když se dovídá pravdu o svých skutečných rodičích. Měl podivuhodný čtenářský úspěch především ve Spojených státech.V románu Lebka skrytá pod pokožkou se znovu objevuje Cordelia Grayová, která tentokrát pomáhá při pátrání po vrahovi slavné herečky.
V kritikách si vysloužila lichotivý titul „nová královna detektivek“, nástupkyně Agathy Chriestie a Dorothy Sayersové.
Autorka prokazuje ve všech svých příbězích dokonalou znalost prostředí, ať už jde o nemocnici, psychiatrickou léčebnu, domov důchodců či laboratoř. Mistrně dokáže navodit atmosféru jako kupříkladu v několika větách popíše nejen pokoj, ale i osobu, která v něm bydlí. Nemenší péči věnuje i charakterizaci svých postav, drobnými událostmi nevtíravě provádí sondy do jejich psychologie, odhaluje interpersonální vztahy, dává nahlédnout do motivace – a tím udržuje čtenáře v napětí a nejistotě.

Hodnocení životopisu Phyllis Dorothy Jamesová

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  2 680×
  443 slov

Komentáře k životopisu Phyllis Dorothy Jamesová