Rudolf Křestaň

Rudolf Křesťan se narodil 14.3.1943 v Praze. Po ukončení Základní školy navštěvoval Gymnázium v Karlových Varech. Po složení maturitní zkoušky, se přihlásil ke studiu na Novinářské fakultě University Karlovy v Praze. I tuto školu zvládl úspěšně. Od roku 1964 přispíval svými krátkými fejetony do časopisu Mladý Svět, kde pracoval až do roku 1993. Nyní je šéfredaktorem časopisu Týdeník Televize.

Rudolf Křesťan píše většinou fejetony, kterými se také nejvíce proslavil. V nich se zabývá úplně obyčejnými věcmi, které ho zrovna napadnou. Klade si otázky, které nám můžou připadat až malicherné. Ale autor se nad nimi díky své fantazii dokáže dobře zamýšlet. Uplatňuje při tom mnoho zajímavých postřehů a vtipné nadsázky. Jeho pohled na věci kolem nás je nezvyklý, ale i přesto jeho význam snadno chápeme.

Autorův jazyk je dobře srozumitelný. Pan Křesťan často používá různá přirovnání a překvapující slovní spojení a obraty. Pohrává si také s významy slov. To vše dohromady dává jeho knihám humorný ráz.

Knihy: Kos a kosinus (1969), Budeš v novinách (1976), Myš v 11. patře (1980), Slepičí krok (1986), Kočky v patách (1991)
- Poslední tři knihy tvoří Křesťanův projekt 333 křepelek, v němž je soustředěna část jeho fejetonů. Všechny tři knihy ilustroval Křesťanův kolega výtvarník Vladimír Nagaj
- Rudolf Křesťan napsal asi 1000 fejetonů, z toho 432 vyšlo knižně.
- Na naši otázku, které jeho dílo se mu nejvíce líbí, autor odpověděl, že všechna svá díla považuje za jednu nedokončenou knihu. Rudolf Křesťan také příležitostně vystupuje v televizním pořadu Nedělní ráno a v rozhlasovém pořadu Dobré jitro z Prahy.

Ukázka z čítanky - Sběratel: Ukázka vypráví o Křesťanově učiteli v 7. třídě, který byl posedlý zabavováním předmětů, které "nepatří do vyučování". Autor humorně popisuje zabavování a posléze vracení předmětů jejich majiteli na konci roku. Text je mírně prokládán přímou řečí. Autor píše lidovým jazykem, ale přesto spisovně.

Hodnocení životopisu Rudolf Křestaň

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 499×
  299 slov

Komentáře k životopisu Rudolf Křestaň