svatý Jan Nepomucký

Jan z Pomuka se narodil pravděpodobně někdy v letech 1340 - 1350 v trhové vsi Pomuku (obec je už od pol. 13. století připomínána také jako Nepomuk, a toto označení nakonec zatlačilo starší název obce), náležející k nedalekému cisterciáckému klášteru pod Zelenou Horou. Podle tradice se nacházel Janův rodný domek na místě dnešního poutního barokního kostela sv. Jana Nepomuckého. Údajně se zde nacházelo stavení „U sv. Jana" a lidé se tam chodívali často modlit. Otec Jana se jmenoval Velflín a byl pomuckým rychtářem, jenž měl navíc od opata kláštera propůjčené i právo soudce. O matce budoucího světce žádná zmínka neexistuje. Snad byla příslušnicí pomuckého rodu Hasilů. Vzdělání Jan získal na základní škole při farním kostele sv. Jakuba. Později snad studoval v Žatci a jsou doložena jeho studia na Vysokém učení v Praze, kde patřil mezi nejlepší žáky. Už v roce 1369 působil jako veřejný notář v Praze. V roce 1380 se stal oltářníkem v katedrále sv. Víta a farářem u sv. Havla na Starém Městě. Dále pak ještě studoval církevní právo v italské Padově (1383 - 1387). Po návratu ze svých studií se stal roku 1387 kanovníkem u sv. Jilji. O dva roky později kanovníkem vyšehradské kapituly a generálním vikářem arcibiskupa pražského ve věcech duchovních. V létě roku 1390 Jan vyměňuje své farářství v kostele u sv. Havla za úřad arcijáhna žateckého. Dvacátého března roku 1393 Jan umírá na mučidlech, kdy ho prý osobně pálil pochodní na těle král Václav IV. Jeho tělo bylo posmrtně v noci svrženo z Kamenného mostu do Vltavy (stalo se tak v místě, kde dnes na Karlově Mostě stojí socha sv. Jana).

Janovo tělo pak nalezli na pravém břehu Vltavy cyriáci z nedalekého kláštera a ti Jana také pohřbili. Historické prameny hovoří o tom, že Jan zemřel proto, že potvrdil volbu kladrubského opata a navíc také proto, že byl úředníkem pražského arcibiskupa Jenštejna, úhlavního nepřítele krále Václava IV. Snad se dokonce opovážil kritizovat samotného krále a nechtěl králi vyjevit zpovědní tajemství královny. V květnu roku 1721 papež Inocenc XIII prohlašuje Jana Nepomuckého za blahoslaveného a na jaře roku 1729 (19.3.) papež Benedikt XIII kanonizuje Jana Nepomuckého za svatého. Ostatky sv. Jana Nepomuckého jsou od roku 1416 uloženy v chrámu sv. Víta. Projevem velké úcty k tomuto světci jsou dodnes stovky jeho soch, umístěných převážně na mostech a při potocích. Svatý Jan Nepomucký je považován za patrona vod. Do jeho rodiště Nepomuka přicházejí ročně stovky návštěvníků a významných církevních a veřejných osobností uctít jeho památku. Na památku a vzpomínku 600. výročí smrti svatého Jana Nepomuckého byl pražským arcibiskupem Františkem kardinálem Tomáškem, v rámci programu Desetiletí duchovní obnovy, vyhlášen rok 1993 za „Rok sv. Jana Nepomuckého".

Jak sochy sv. Jana Nepomuckého snadno poznáme?

Jednu z prvních soch sv. Jana Nepomuckého vytvořil roku 1683 pro pražský Kamenný most podle Rauchmillerova modelu sochař Jan Brokoff. Sochy sv. Jana jsou většinou - kněz v rochetě a biretem s pěti hvězdami kolem hlavy, držící v náručí krucifix a případně ještě palmu. Ta je symbolem vítězství, pět hvězd zase připomíná legendu, podle níž našli rybáři ve Vltavě jeho mrtvé tělo. Hvězdy symbolizují i pět ran Kristových a pět liter slova TACUI (mlčel jsem), které společně s prstem před ústy připomínají zachování zpovědního tajemství. Svatý Jan Nepomucký je jediným světcem vedle Panny Marie, jehož svatost je naznačena hvězdami.

Hodnocení životopisu svatý Jan Nepomucký

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 848×
  543 slov

Komentáře k životopisu svatý Jan Nepomucký

Jan Herna Th Dipl
Po prvně byl pohřben ve farním a řádovém kostele svatého Kříže Většího, špitálního řádu Křižovníků s červeným srdcem, dnes již obojí neexistuje. Tehdy byl generálním převorem řádu Jan. Později, ale ještě za života jeho vraha neschopného a líného Václava IV. bylo jeho tělo přenešeno do katedrály svatého Víta, kde byl pohřben do země za hlavní oltář, mezi biskupy, poblíž místa, kde byl oltářníkem.
Jan Herna Th Dipl
Především název Nepomuk nevznikl špatným přepisem z latiny, ale po svatořečení Johánka z |Pomuku, kdy se obec spojila se sousedním městečkem. Ale již před tím se souběžně užívaly oba názvy.