Svatý Metoděj

Sv. Metoděj překládá Písmo svaté do staroslověnštiny. Podání Františka ženíška zachycuje představy 19. století. stantinopoli, kde nalezl přívětivé prostředí pro bohoslovenské a filozofické úvahy. Metoděj, věrný svému založení, byl zkušeným státním úředníkem a určitý čas i správcem velkého kláštera. Když císař Michal vyzval Konstantina, aby se ujal moravské misie, požádal Fizolof svého bratra o pomoc. Po splnění úkolu však unavení Konstantin v římě rezignoval, vstoupil do kláštera, přijal řádové jméno Cyril a roku 869 zde zemřel. Více než jeho bratr se cítil spjal s dílem protiřímského patriarchy Fotia a zřejmě vytušil, že práce, která na Moravě a v Panonii čeká, náleží spíše politikovi a organizátorovi než hloubavému mystiteli. Jisté je, že se cesty obou bratří rozešli. Metoděj se na podzim 869 vrátil do Panonie, možná k blatenskému knížeti Kocelovi, možná na dvůr moravského knížeteRoztislava. V moravských bojích roku 870 ho zajali bavorští biskupové a uvrhli do žaláře, údajně pro uchvácení jejich území. Na Moravě již roku 871 noví kníže Svatopluk 1. zvítězil nad franským intervenčním vojskem a pevně se chopil vlády. Ale teprve v roce 873 donutil nový papež Jan 8. pod hrozbou nejtěžších církevních trestů salcburského arcibiskupa Adalwina a další bavorské biskupi, aby Metoděje propustili.

Hodnocení životopisu Svatý Metoděj

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 960×
  196 slov

Komentáře k životopisu Svatý Metoděj

xxx
Ta čeština O.o trochu procvičit gramatiku ;))