V.I.Lenin

V.I. Lennin se narodil 22.dubna 1870 v Simbirsku nedaleko Volhy. Bylo to středně velké město asi se 43 000 obyvateli.Vlastním jménem Vladimír Iljič Uljanov byl již jako mladý chlapec velice intelektuálně vyspělý. Do kolektivu nikdy nedokázal moc zapadnout ,což bylo dané tím, že Lenin vypadal mladě jen podle svých dokladů, ale ve skutečnosti se choval velmi zrale a dokonce ve svých 20 letech vypadal na 40. Měl povadlou pleť,téměř úplnou holohlavost, ryšavý vousy a dokonce i chraplavý hlas starého muže. Když bylo Leninovy 16 let, umřel na mozkovou příhodu jeho otec Ilja v necelých 55 letech. Hrátkou osudu bylo, že Lenin umřel na téměř totéž a téměř stejně starý. O rok později umřel za podivných okolností - oběšením Leninův bratr Alexander. Téhož roku počíná Lenin studovat na univerzitě v Kazani právnictví. Může existovat mnoho důvodů, proč Lenina upoutal marxismus. Někdy kolem roku 1889 dostal do ruky první svazek Marxova Kapitálu, který ho nadchl a rozhodl se dále zajímat o tyto teorie. V témže roce je Lenin vyhozen z univerzity a studium práv dokončuje v Petrohradské univerzitě. V roce 1892 nastupuje v Samaře na místo advokátního koncipienta. Po dobu zastávání práce advokáta pracuje na díle „Kdo jsou přátelé lidu a jak bojují proti sociálním demokratům“ a v roce1894 tato publikace oficiálně vychází. Po té odjíždí Lenin do zahraničí, kde se setkává s ideologistou Plechanovem po příjezdu do Ruska je Lenin zatčen v Petrohradě za kritiku a aktivity proti carskému režimu a o 2 roky později je převezen na Sibiř do města Šušenskom. Na Sibiři se žení s Naděždou Krupskou . V roce 1902 vychází jeho druhá kniha nesoucí název „Co dělat“ ? Lenina hluboce pobouřil carův čin, který vstoupil do historie jako krvavá neděle.V roce1905 se sešly davy poklidně demonstrujících rusů, aby vzneslo protest proti znepokojivé ekonomické situaci ve státě. Car však nepochopitelně přikázal svým vojákům, aby začali střílet do bezbranných lidí. Zemřelo 1000 lidí a dalších 5000 bylo raněno. O dva roky později odjíždí Lenin do Finska, později do Švýcarska, odtud do Francie, navštěvuje Polsko a nakonec se v roce 1913 přemisťuje se svou nemocnou manželkou do Německa, aby se zde léčila. Po dobu co Lenin trávil v emigraci se roku 1914 rozpoutává konflikt, který přeroste v 1.světovou válku. Mezitím Lenin vyvíjí revoluční protiválečné aktivity na konferencích se socialistama ve Švýcarském Zimmerwaldu. Lenin se domníval, že našel nový koncept společnosti pro celý svět. V tomto politickém plánu budoucí socialistické společnosti se již v počátcích projevily aspekty, které nakonec vedly do slepé uličky. V roce 1917 vyvrcholily spory v Rusku v Únorovou revoluci. Lidé ztratili důvěru ve vládu a v cara Mikuláše II. V Petrohradě vypukly stávky a demonstrace. Vojsko se často spojovalo s demonstranty a 15.března již nebyl car schopen kontrolovat své podané a armádu, a proto abdikoval. Po té se vlády ujala tzv. Prozatimní vláda. Lenin celou situaci sleduje ze zahraničí a do Ruska se vrací 16.dubna, aby zde vydal své tzv.“Dubnové teze“. Teprve od této chvíle počíná bolševická strana mluvit plným hlasem, a což ještě vážnější, svým hlasem vlastním.Stalin byl docela jiný typ bolševika, a to jak svým psychickým ústrojím, tak i povahou své stranické práce: byl to typ pevného, teoreticky i politicky jednoduchého organisátora. Lenin se Zinověvem, jakožto pomocníkem, konal všechnu vůdčí práci. Neobyčejně odpovědné tajemnické povinnosti konala Leninova žena Krupskaja. Milejší je mi neprodlený rozkol s kýmkoli z naší strany, než bych ustoupil sociálnímu patriotismu..." Po této zdánlivě neosobní hrozbě, mířící však na určité osoby, Lenin naléhá: "Kameněv musí pochopit, že se na něho klade světově dějinná odpovědnost". Kameněv je jmenován proto, že jde o zásadní věci politiky. Měl-li by Lenin na mysli úkol praktického boje, připomenul by spíše Stalina.Na podzim odjíždí Lenin do Petrohradu,

kde hlasuje na schůzy Ústředního výboru nově vytvořené „Bolševické strany“ pro ozbrojené povstání. Povstání se také 6.listopadu uskutečňuje a na II. Sjezdu sovětů jsou schváleny Leninovy dekrety o míru a půdě. V lednu byl v Petrohradě učiněn pokus o atentát na Lenina v petrohradských ulicí, ale Lenin vyvázl živý.V některých svých názorech byl Lenin velice radikální, což se projevilo na znovuzavedení trestu smrti a několika dalších reformách.Lenina se jako politik projevoval smělostí záměru a pečlivou obezřelostí provedení. V tomto velikém revolucionáři žil pedantský notář, jenž však znal své místo a pouštěl se do sepsání svého aktu v tu chvilku, kdy to mohlo pomoci věci. Druhý atentát na Lenina byl už o něco úspěšnější a Lenin byl dokonce postřelen.V této době se Lenin stává vůdčí postavou strany a celého Ruska, což mu přidalo sebevědomí a začal dělat nám dobře známé čistky ve kterých Stalin velice úspěšně pokračoval.Lenin nařizuje, aby byli vzati rukojmí a začíná se užívat termín „Rudý teror“.V dubnu roku 1919 se začíná naplno projevovat arogance Lenina a celého nového režimu, poněvadž začínají na popud strany vznikat první koncentrační tábory a odvážení nevinných odpůrců komunistického režimu na Sibiř.Všechno co bylo v této době spjato s Leninem bylo antikapitalistické,antidemokratické, antiliberální, antireformistické, antihumání a antikřesťanské. Sotva existoval v historii člověk, který by dokázal změnit tak velké společenstvo v tak velkém rozsahu. V roce 1920 si Lenin kolem sebe utvořil plnou řadu patolízalů a lidí, kteří s ním ve všem souhlasily. Jakmile si někdo dovolil kritizovat, byť jen trochu některé z jeho kroků, byl okamžitě odstraněn ze scény Stalinem nebo jinou pravou rukou Lenina. V roce 1922 byl Stalin jmenován generálním tajemníkem strany, což se později projevilo jako jeden z největších milníků lidstva. V témže roce začíná mít Lenin zdravotní potíže a ranila ho první mrtvice. Na léto odjíždí Lenin do Gorek, kde se léčí ze svých zdravotních potíží. V zimě se jeho stav opět zhoršuje a prodělává druhou mrtvici. Čím je na tom Lenin hůře, tím víc se začíná dočela prosazovat Stalin, jakožto Generální tajemník strany. Lenin diktuje poslední závěť, kvůli strachu před smrtí. Na jaře dostává Lenin 3.záchvat mozkové mrtvice a stává se z něho ochrnutý mrzák. Lenin spozoroval na Stalinovy jeho psychopatické a sadistické sklony a varuje před ním. V zimě se Leninův stav opět prudce zhoršuje a 21.ledna umírá na stejnou chorobu a ve stejném věku jako jeho otec. Jeho mumifikované tělo je uloženo v mauzoleu. K moci se dostává Stalin, čímž začíná jeden z největších terorů lidstva.
Vladimír Iljič Lenin žil, pracoval a bojoval v době, kdy historická bitva mezi prací a kapitálem, mezi vykořisťovanými a vykořisťovateli vstoupila do rozhodující fáze, do fáze zániku kapitalismu a výstav by nové, komunistické sociálně ekonomické formace. Bylo přímo osudově nutné provést hluboký rozbor nastupující epochy, ukázat její místo v historickém vývoji, zjistit její rysy i objektivní zákonitosti.
Leninovým osudem bylo jak sám napsal v roce 1916, vést jednotnou bojovou kampaň za druhou proti politické hlouposti, podlosti a oportunismu.

Hodnocení životopisu V.I.Lenin

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  12 545×
  1115 slov

Komentáře k životopisu V.I.Lenin

Vladimír
otřesné chyby v pravopisu.
koulil jan
Tím,že Německá vláda v období první světové války poslala Lenina tajně do Ruska a dala mu několik milionů marek na provedení revoluce si sama způsobila nástup fašismu.Marxův kapitál,dílo německého,židovského myslitele ovlivnil i Lenina,také židovského myslitele .Hitler vinil židy že to právě oni vše zavinili.V roce 1918 se totiž tento mor dostal i do Německa.Vznikla zde Bavorská Sovětská Republika.Pak nastoupil Hitler,Německem postižené Rusko,komunismem chtěl zničit ale mor zatáhl až k nám.