Life in Our School

Secondary Technical School of Mechanical Engineering – Prague Municipal School (škola hlavního města Prahy), Betlémská 287/4, Prague 1 – Old Town was founded in te year 1837 as the first Czech technical school. The good reputation and the great tradition of the school were appreciated by the highest authorities of the city. Since 1990 the city of Prague has established outstanding conditions for our school which ranks among the best equipped technical schools in our country.

The school building is located in the centre of the city and has a very good transport connection. Besides well equipped computer classrooms, classrooms for teaching programming of CNC machines, CAD/CAM, automations, administrative techniques and workshops equipped with CNC machines, there are modern language classrooms, gymnasiums, a fitness centre and the first rate dining room as well.

The present form of the study at our school is realised in two basic educational specialisation: a four-year daily study programme for Mechanical Engineering focused either on CAD/CAM systém or Economics. After passing the graduation exams all the students gain the General Certificate.

There is a wide range of choice in learning languages at our school: English, German, French, Russian. Our school has a long traditions of organising reciprocal excursions to our partner schools in Germany and Denmark. Students may apply for taking driving lessons straight in the school building. School provide skiing course in the first class and tourist courses in the second class as well. Students can also join activities of a hobby group focused on visiting historical sights all over our country. They can become members of a regular theatre-goer club.

Our school leavers achieve success in many branches of industry, in business and many of them successfully continue at Technical Universities.

---

Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Betlémská 287/4, Praha 1 – Staré Město vznikla v r.1837 jako první česká průmyslová škola. Dobrou pověst a velkou tradici školy ocenilo i hlavní město Praha, od r.1990 je naším zřizovatelem a vytváří pro školu velmi dobré podmínky. Řadíme se proto mezi nejmodernější vybavené průmyslové školy nejen v Praze.

Budova školy je v centru města s výhodným dopravním spojením. Vedle moderně vybavených učeben výpočetní techniky, učeben pro výuku programování CNC strojů, pro výuku CAD/CAM, automatizace, techniky administrativy a dílen s produkčními CNC strji, máme pochopitelně i moderní učebny jazyků, posilovnu, tělocvičny a velmi kvalitní školní jídelnu.

Základním studijním oborem je čtyřleté denní studium oboru Strojírenství se dvěma zaměřeními – počítačovým CAD/CAM a ekonomickým. Oba druhy studia končí maturitní zkouškou.

Nabízíme výuku A, N, F, R, zahraniční výměnné zájezdy do našich družebních škol v SRN a Dánsku, absolvování autoškoly s výukou přímo v budově školy, lyžařské a turistické kurzy. Žáci mají možnost aktivně pracovat v historicko-turistickém kroužku. Mohou se stát členy Klubu mladého diváka a navštěvovat představení pražských divadel.

Naši absolventi se úspěšně uplatňují v řadě oborů průmyslu, v podnikání a většina z nich úspěšně pokračuje ve studiu na technických vysokých školách.

Hodnocení referátu Life in Our School

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  9. srpen 2007
  4 325×
  494 slov

Komentáře k referátu Life in Our School