Sluneční soustava

Vesmír je obrovský prostor, v němž jsou galaxie, planety, měsíce a další tělesa. Je pravděpodobně nekonečný, ale dosud existuje mnoho teorií o jeho vzniku, velikosti a vývoji. Nám nejbližší vesmír je Sluneční soustava, která je součástí obrovské spirálovité galaxie, která se nazývá Mléčná dráha. Tuto galaxii tvoří asi 100 miliard hvězd.

Slunce je naše nejbližší hvězda a drží celou Sluneční soustavu pohromadě svojí obrovskou gravitační silou. Hmotnost Slunce je nesmírná v porovnání s hmotností všech ostatních planet Sluneční soustavy, kterých je zatím známo devět.

Merkur
Slunci nejbližší planeta Merkur je také nejmenší ze čtyř vnitřních planet. Není o mnoho větší než náš Měsíc a je tvořen pevnými horninami. Od Slunce je Merkur vzdálen 58 miliónů kilometrů a jeden oběh kolem Slunce mu trvá 88 dní.

Venuše
Je druhá Slunci nejbližší planeta a je téměř stejně velká jako Země. Venuše je nejžhavější planeta a na jejím povrchu je teplota 500oC. Od Slunce je vzdálená 108 miliónů kilometrů a oběh kolem Slunce jí trvá 224 dní.

Planeta Země
Naše planeta je největší ze čtyř vnitřních planet a je na ní jako na jediné planetě voda v tekutém stavu. Oběhne Slunce jednou za 365 dní ( tj. jeden rok ) a je ve vzdálenosti 150 miliónů kilometrů.

Mars
Mars je malá a skalnatá planeta asi poloviční než Venuše či Země. Na Marsu trvá den 24,6 hodin, to je téměř stejně dlouho jako na Zemi, ale rok na Marsu trvá 687 dnů a je tedy téměř dvakrát tak dlouhý, jako rok na Zemi.

Jupiter
Za pásem asteroidů jsou čtyři obří planety složené z plynů a kapalin. Z nich největší je Jupiter, který je 1300 x větší než Země a od Slunce je vzdálen 778 miliónů kilometrů. Oběh kolem Slunce mu trvá téměř 12 let.

Saturn
Saturn je obří kapalná planeta s tuhým jádrem a průměrem 120 000 km. Je téměř tak velký jako Jupiter a kolem rovníku má prstenec. Obíhá ve dvojnásobně větší vzdálenosti od Slunce než Jupiter a jeden oběh kolem Slunce mu trvá 30 let.

Uran
I když je to stále obří planeta, Uran a Neptun jsou více než o polovinu menší než Jupiter a Saturn. Uran je tvořen hlavně kapalným metanem, od Slunce je vzdálen 2 870 miliónů kilometrů. Oběh kolem Slunce trvá planetě Uran 84 let.

Neptun
Neptun vypadá podobně jako Uran, je však tvořen kapalným čpavkem a metanem. Je jen o málo menší než Uran, zato však ve vzdálenosti 4 497 miliónů kilometrů od Slunce, které oběhne za 165 let.

Pluto
O nejvzdálenější planetě toho víme tak málo, že si dokonce nejsme jistí ani její velikostí. Téměř určitě je to nejmenší planeta,která je tvořena převážně metanovým ledem kolem kamenného jádra. Kolem Pluta obíhá planetka Charon, která spolu s Plutem tvoří dvojplanetu, jejíž oběh kolem Slunce trvá 248 let a je ve vzdálenosti 5 900 miliónů kilometrů od Slunce.

Hodnocení referátu Sluneční soustava

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  22. únor 2008
  7 406×
  464 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Sluneční soustava