Akutní infarkt myokardu

- akutní forma ICHS
- podkladem AIM je uzávěr koronární tepny , nebo některé její větve trombem , nebo spazmem ? dochází k ložiskové nekróze srdeční stěny / nejčastěji levá komora /

Podle lokalizace dělíme na:
v IM přední stěny
v IM boční stěny
v IM spodní stěny
v IM septa

Rizikové faktory:
? ateroskleróza , genetické dispozice , otylost , poruchy přeměny tuků , DM , nesprávná životospráva
/ pracovní přetížení , omezení pohybu a aktivního odpočinku /
? stres , opakované konfliktní situace ? zvýšení katecholaminů ( adrenalin , noradrenalin ) ze sympatiku – způsobí spazmus

projevy:
? prodloužená nebo trvalá stenokardie silné intenzity / náhlá bolest za sternem , může se šířit do levé
končetiny , krku , dolní čelisti , mezi lopatky , do nadbřišku / ? nereaguje na podání nitroglycerinu , u
většiny nemocných se objeví v klidu , tím se liší od anginy pectoris
? bledost , studený pot , strach ze smrti , nauzea , zvracení , neklid , dušnost , otok plic , hypertenzní nebo hypotenzní reakce , arytmie / fibrilace komor , tachykardie , bradykardie ../
? zvýšená sedimentace , leukocytóza , zvýšení ALT , AST (transaminázy)
? může být asymptomatický

klinický obraz:
? nekrotická část myokardu nepracuje a na její velikosti závisí stupeň insuficience postižené komory
rozsáhlá nekróza má za následek těžkou akutní insuficienci s dilatací komory, která v případě
levostranného postižení může vyústit v plicní edém
? ischemické poškození převodního srdečního systému i jiných částí myokardu je příčinou těžkých arytmií
? nedostatečnost čerpání krve může způsobit nedostatečný průtok krve různými orgány ? KARDIOGENÍ šok
? poškozená srdeční stěna má sníženou pevnost , a proto se může pod tlakem krev v komoře vydouvat ? ANEURYZMA
? někdy může poškozená svalovina prasknout ? RUPTURA SRDCE - krev prýští do perikardu (hemoperikard) , krev stlačuje srdce a nastává srdeční zástava ? TAMPONÁDA SRDCE
? IM se hojí jizvou / rozsáhlé jizvy znesnadňují kontaktilitu srdce, někdy v místě jizev chronické aneurysma/

Změny na EKG:

Normální křivka:

 

ST se posune vysoko nahoru a splyne s vlnou T ve vysoký oblouk ? PARDEEHO VLNA
/ pouze prchavá změna , která nastane bezprostředně po IM , takže ji většinou na EKG nezastihneme /

Potom se ST vrací a vlna T je negativní / tato změna může přetrvávat dlouho po IM – až 1 měsíc /
Začíná několik desítek minut po IM , ischémie se projeví stálou depresí ST

Diagnostika:
- na základě typické symptomatologie
- krevní vyš. / zvýšená FW , ALT , AST , CK ( kratinkináza) – vždy opakovaně, leukocytóza
- ECHO – posouzení funkce komory a lokalizace IM
- EKG / nález může být i negativní – změny se mohou vyvinout až později /
- RTG – srdce + plíce

Léčba:
Předhospitalizační fáze:
- potlačit bolesti , zklidnit pacienta , předejít arytmiím a projevům srdečního selhání , urychlený transport do nemocnice
Hospitalizace
- na koronární jednotce , kde je možnost trvalé monitorace životních funkcí
- absolutní klid na lůžku
- inhalace kyslíku , zajištění žilního přístupu

- medikamentózně: 1.) analgetika
- nejčastěji opiáty - DOLSIN , FENTANYL
2.) sedativa
- DIAZEPHAM
3.) antiarytmika
- MESOCAIN i.v.
- Při bradykardii ATROPIN i.v. , i.m.
- Při první pomoci ROHYPNOL ? hypnotikum , ale má antiarytmické účinky
4.) trombolyza
- aplikace STREPTOKINÁZY i.v.
5.) antikolagulancia
- HEPARIN / kontinuální KI /
- Postupně převádíme na PELENTAN

- chirurgická:

a) KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA / PTCA /
– má být provedena po úspěšné trombolytické terapii
– z arteria femoralis se zavede do koronárních tepen katetr s balónkem , balónek se nafoukne a nechá se chvíli působit , po vyndání zůstane céva roztažená

b) BY – PASS / aortokoronární /
- je to přemostění ucpaného úseku koronární tepny
- jeden konec žíly našit na aortu , druhý konec na koronární tepny
- používá se štěp z řečiště véna saphena , nebo textilní krepsilonová protéza

Rehabilitace:
? volíme vždy individuálně , s RHB začínáme po odeznění stenokardií – nejprve pasivní a aktivní cviky na lůžku

dlouhodobá terapie:
- vyloučení rizikových faktorů , především hypercholesterolémie a hypertenze
- zákaz kouření , vyloučení stresu , úprava diety
- sekundární prevence IM – aerobní cvičení , aby se vytvořily alespoň nějaké kolaterály na srdci
- balneoterapie – Poděbrady , Mariánské Lázně

Hodnocení referátu Akutní infarkt myokardu

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. září 2008
  7 792×
  562 slov

Komentáře k referátu Akutní infarkt myokardu