Bakterie

Pojem dríve užívaný pro všechny prokaryontní mikroorganismy. V soucasnosti se doporucuje používat název bakterie pouze pro zástupce nadríše Eubakteria. Bakterie jsou jednobunecné, všudyprítomné prokaryontické mikroorganismy, velké nekolik um (od 0,6 um u chlamydie do 5000 um u spirálne zakrivených bakterií ). Tvorí asi polovinu veškeré živé hmoty na Zemi. Mají nejruznejší tvar ( nejcastejší jsou tycinky , zakrivené nebo spirálovité tycinky ci kulovité koky). Jejich dekompozicní úloha ve všech ekosystémech je nezastupitelná; odbourávají odpadní produkty a mrtvá tela a vracejí živiny zpet do kolobehu (napr. rocne vrátí asi 50 mld. tun uhlíku). Bez jejich cinnosti by na Zemi neexistoval život. Nekteré druhy jsou patogenní ( bakterie vyvolávající nejruznejší onemocnení zvlášte infekcní. Jejich výzkum, lékarskou mikrobiologii, zahájil v 19. století R. Koch. Na zacátku 20. století patrily infekcní nemoci k hlavním prícinám úmrtí; v soucasnosti je mezi prvními deseti prícinami úmrtí pouze jediná skupina infekcních onemocnení - nemoci postihující dýchací cesty zpusobované bakteriemi a viry), jiné clovek využívá v procesu klasické kvasné výroby ( napríklad pri výrobe sýru, octa, kysaného zelí apod.) a pro prumyslovou výrobu nejruznejších látek ( napr. aminokyselin, antibiotik, vitamínu C, enzymu do pracích prostredku, pro cištení odpadních vod). Bakterie predstavují významné modelové organismy ( nejjednodušší živé soustavy) pro vedecký výzkum . Nejprozkoumanejším organismem na svete je bakterie Escherichia coli.

Hodnocení referátu Bakterie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. červenec 2007
  5 185×
  203 slov

Komentáře k referátu Bakterie