Bakterie

Pojem dříve užívaný pro všechny prokaryontní mikroorganismy. V současnosti se doporučuje používat název bakterie pouze pro zástupce nadříše Eubakteria. Bakterie jsou jednobuněčné, všudypřítomné prokaryontické mikroorganismy, velké několik um (od 0,6 um u chlamydie do 5000 um u spirálně zakřivených bakterií ). Tvoří asi polovinu veškeré živé hmoty na Zemi. Mají nejrůznější tvar ( nejčastější jsou tyčinky , zakřivené nebo spirálovité tyčinky či kulovité koky). Jejich dekompoziční úloha ve všech ekosystémech je nezastupitelná; odbourávají odpadní produkty a mrtvá těla a vracejí živiny zpět do koloběhu (např. ročně vrátí asi 50 mld. tun uhlíku). Bez jejich činnosti by na Zemi neexistoval život. Některé druhy jsou patogenní ( bakterie vyvolávající nejrůznější onemocnění zvláště infekční. Jejich výzkum, lékařskou mikrobiologii, zahájil v 19. století R. Koch. Na začátku 20. století patřily infekční nemoci k hlavním příčinám úmrtí; v současnosti je mezi prvními deseti příčinami úmrtí pouze jediná skupina infekčních onemocnění – nemoci postihující dýchací cesty způsobované bakteriemi a viry), jiné člověk využívá v procesu klasické kvasné výroby ( například při výrobě sýrů, octa, kysaného zelí apod.) a pro průmyslovou výrobu nejrůznějších látek ( např. aminokyselin, antibiotik, vitamínů C, enzymů do pracích prostředků, pro čištění odpadních vod). Bakterie představují významné modelové organismy ( nejjednodušší živé soustavy) pro vědecký výzkum . Nejprozkoumanějším organismem na světě je bakterie Escherichia coli.

Hodnocení referátu Bakterie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. duben 2008
  6 693×
  203 slov

Komentáře k referátu Bakterie