Čápi

ČÁP BÍLÝ
Čáp bílý je velký , převážně bílý , s červeným zobákem a nohama . Oproti volavkám jsou v letu hlava a krk přímo natažené , nohy přesahují rovně zastřižený ocas. Mláďata mají zobák a nohy černohnědé . prachový šat bílý , opeření je husté , kožešinové . Stáří rychle klapou zobákem s hlavou zvrácenou na zad , jinak jsou němí . žije na velkých a bažinatých loukách v rybničnatých územích a lužních hájích . HNÍZDĚNÍ : v severozápadní Africe , Evropě , střední Asii. IV.- VII . velké hnízdo z klacků a větví na hřbetech střech , komínech a stromech, v posledních 20 letech přibylo hnízd na elektrických sloupech 3-4 bílá vejce . hnízdí 2 měsíce od začátku dubna do konce července. POTRAVA : žáby , ryby hadi , hmyz a drobní savci . Tažný , II. – IV. a VIII. – IX .,výjimečně přezimuje . Zimoviště evropských ptáků v jižní Africe . hlavní přílet koncem března až začátek dubna , odlet v srpnu až v září .

Čáp černý , je převážně černý s bronzovým leskem , břicho má bílé . Mláďata matově hnědá s šedozeleným
Zobákem a nohama. Prachový šát jako čáp bílý . chování stejně jako čáp bílý,ale zobákem klape vzácněji ; vydává syčivé či hvízdavé zvuky. Plachý vzácnější a obyvatel horských lesů , pahorkatin a lužních lesů, žije jednotlivě a velmi skrytě . HNÍZDO : IV. - VII.velké hnízdo z klacků a větvích ukryto v lese v korunách starých stromů či na skálách. V poslední době taky hnízdí v kulturní krajině. Hnízdí v EVROPĚ , velké části ASIE severně Himaláje a v jiho východní Africe. 3-5 bílých vajec s nazelenalým nádechem . SEZENÍ : 1měsíc péče o mladé 2 měsíce a další 2 týdny přikrmování . živý se rybami , žábami i vodním hmyzem . tažení , III. – IV. a VIII. – IX. Zvyšování početnosti dobře ilustrují i údaje z Kroužkovací stanice : jetím co ve 40. A 50.letech bylo ročně kroužkováno jen několik mláďat , v součastné době je to víc než 100 kusů za sezónu . zatím v letech 1973 – 77 bylo v ČR obsazeno 26 % kvadrátů a počet párů byl odhadnut na 100 – 150, vletech 1985 – 89 čáp černý osadil již 62 % čtverců při odhadu 200 – 300 párů. I přes stoupající počet je čáp černý uveden v novém červeném seznamu ohrožených druhů.

Hodnocení referátu Čápi

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  18. září 2007
  8 077×
  347 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Čápi

pAJAkWIK