Čeleď krtičníkovitých rostlin (krtičníkovité)

Do čeledě krtičníkovitých ( Srophulariaceae) náleží asi 4 500 druhů. Většina z nich jsou byliny, a jen malý počet tvoří polokeře, nebo dokonce vzrostlé stromy. Někteří zástupci například světlík rodu (Euphasia), jsou poloparazity na kořenech jiných rostlin. Čeleď také obsahuje mnoho okrasných zahradních rostlin. Krtičníkovité patří mezi dvouděložné rostliny. Listy mají střídavé, vstřícné nebo v přeslenech. Květy bývají jednoduché nebo v květenstvím hroznovitém. Jsou dvoupyské a pysky někdy úplně uzavírají ústí korunní trubky, takže k nektaru uzavřenému v květu se může dostat pouze silný nebo těžký hmyz. Květy také mohou mít ostruhu obsahující nektar. Některé druhy jsou podobné zástupcům čeledi hluchavkovitých , ale mají odlišné plody- nahosemenné tobolky a hluchavkovité mají čtyři malé tvrdky.
Doba květu: Průměrná délka květu je u krtičnovitých rostlin 3,5 měsíce. Nejdříve by jsme mohli spatřit květ rozrazila potočného a to už v únoru ( až do srpna), a nejpozději upadá květ Lnici obecné v listopadu a kvete už od června.

Zástupci
Divizna malokvětá: Je to dvouletka, která prvním rokem vytváří přízemní ružici širokých listů a v druhém roce silnou přímou listnatou lodyhu, která je zakončena dlouhým hroznem žlutých listů. Vyskytuje se po celé Evropě a dříve se z ní vyráběly knoty od svíček.

Lnice obecná: Vytrvalá rostlina s plazivým oddenkem, z něhož vyrůstá přímá lodyha výšky 80 cm. Lístky jsou úzké zelené a květy dvoupyskové jasně žluté. Roste na travnatých místech, příkopech a podél silnic.

Kejklířka skvrnitá: Má plazivé oddenky, vyrůstá v lodyhu s listy vstřícnými, vejčitými a zubatými. Květy má nápadně žluté. Je původní v západní části Sev. Ameriky. Pěstuje se v zahradách jako trvalka. roste na vlhkých nístech, loukách.

Náprstník červený: Listnatá, krátce řapíkatá rostlina vyrůstá do výšky 180 cm. Velké svislé květy jsou trubkovité, červenofialové, uvnitř červeně tečkované uspořádané do hroznů. Někdy má i bílé květy.
Vyrůstá zejména v kyselých půdách, lesích, křovinách. Je silně jedovatá.

Rozrazil potoční: rostlina s dužnatou plazivou lodyhou. Přímé výhonky mají lysé vejčité, řapíkaté listy a stopkaté hrozny modrých květů. roste na bahnitých místech. Lodyha může být i v mělké vodě. Listy jsou jedlé a v minulosti se používali pro léčebné účely.

Světlík hajní: Jednoletá rostlina s bílými květy s fialovým žilkováním. Roste ve světlých lesích, na loukách a v rašeliništích a na horách do nad. výšky 2300m.

Výpisky:
byliny, polokeře i stromy
některé zástupci jsou parazitické ( světlík)
jsou to také okrasné zahradní tostliny
listy- vstřícné, střídavé i přeslenité
květy jednoduché i hroznovité květenství
květy většinou dvoupyské, s nektarem
průměrná délka květu 3,5 měsíce
opylení- jen velký hmyz
plod nahosemenné tobolky
podoba hluchavkám
další zástupci: krtičník hlíznatý, krtičník křídlatý

Hodnocení referátu Čeleď krtičníkovitých rostlin (krtičníkovité)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  2. leden 2008
  7 723×
  420 slov

Komentáře k referátu Čeleď krtičníkovitých rostlin (krtičníkovité)

lisa
Jo fajný toto, hodně jste mi pomohli do příroďáku. Máme totiž donýst referát.