Ekologie

Zamysleme se nad tím, co pro nás vlastně ekologie znamená. Jakou roli hraje tato nauka v životě každého z nás? Odpověď většiny lidí na tuto otázku by mohla znít: „Ekologie existuje, vím o ní“. Ujasněme si vše definicí této vědy: Takže ekologie z hlediska biologie: nauka o vzájemných vztazích organismů a o vztazích organismů k prostředí. Filosofie definuje ekologii jako studium vztahů mezi živoucím organismem a prostředím v němž se vyskytuje.

Stále více diskutovaná otázka skleníkového efektu má podle mě co do sebe. Vždyť jen vypouštěním nebezpečných emisí z tepelných elektráren se zvyšuje průměrná roční teplota za jeden rok o 1 až 1,5 ˚C. Když důsledkem skleníkového efektu roztají všechny ledovce včetně obrovské Antarktidy o zanedbatelném objemu 25 milionů kilometrů krychlových, zvedne se hladina moří a oceánů o nepředstavitelných 72m. Takže mnoho turistických center, přístavů, ale především obydlených obastí, by se ocitlo pod vodou. To už je tedy podle mne nad čím přemýšlet.

A to je jen skleníkový efekt. Můžeme jmenovat i Změny klimatu, zemětřesení, sopečné katastrofy, tsunami, ale i o katastrofách podmíněných procesy v atmosféře. Ono to vypadá, že například zemětřesení je čistě přírodní činností, ale podle mého názoru se na tom neméně podílí –samozřejmě nevědomky- i člověk.
Měli bychom více chránit životní prostředí , aby i další generace mohli říci: Měli jsme to ale moudré předky, že chránili přírodu, omezili vypouštění nebezpečných emisí do ovzduší a třídily odpad a umožnili tím nám, i dalším generacím žít v kontaktu se živou přírodou.

Hodnocení referátu Ekologie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  1. září 2007
  4 638×
  243 slov

Komentáře k referátu Ekologie