zemětřesení

Zemětřesení jsou krátkodobé pohyby v zemském tělese, vyvolané náhlým uvolněním mechanické energie, která je nahromaděna v zemské kůře popřípadě v zemském plášti. Intenzita zemětřesení závisí nejen na jeho velikosti, nýbrž i na vzdálenosti od epicentra a na místních geologických podmínkách. Při zemětřesení vznikají dva základní druhy elastických vln: prostorové, které se šíří celým zemským tělesem, a povrchové, šířící se ve vrstvách blízkých zemskému povrchu. Zemětřesení se zejména vyskytují na hranicích litosférických desek v aktivních zemětřesných pásech. Ročně jsou registrována statisíce zemětřesení, z nichž většina nepůsobí škody. Zřídka se vyskytují silná zemětřesení s katastrofálními následky, při kterých se uvolňuje energie až
1018 joulů. Zemětřesení se dělí na přirozená a umělá. Dělí podle původu na řítivá, tektonická, vulkanická a indukovaná vyvolána lidskou činností. Podle hloubky ohniska se zemětřesení rozdělena do tří skupin. a) normální (hloubka ohniska menší než 70km, 85% všech zemětřesení), b) středně hluboká (70-300km, asi 12%), c) s hlubokými ohnisky (300-700km, asi 3%). Výzkumem zemětřesení a seismologických vln se zabývá seismologie. Přesná předpověď místa, času a velikosti zemětřesení není dosud možná. Předpověď účinků zemětřesení umožňuje projektovat seismicky odolné stavby. Intenzita zemětřesení je veličina určená velikostí otřesů půdy na základě pozorování jejich účinků na vymezené oblasti. Stupně intenzity zemětřesení podle tří hledisek: a) účinky na lidi, b) účinky na předměty a přírodu, c) škody na budovách.. Dnešní podoba stupnice MSK (Medvěděvova-Sponheuerova-Kárníkova stupnice ) má 12°.

Stupnice intenzity zemětřesení
1- nepociťované Pozorovatelné pouze seismickými přístroji
2- sotva pociťované Pouze 1% lidí pociťuje chvění uvnitř budov, zejm. ve vyšších poschodích
3- slabé Pociťují ji jednotlivci v klidu uvnitř budovy.zejm. ve vyšších poschodích; visící předměty se otáčejí;stojící vozidla se lehce houpají.
4- hojně pozorovatelné Pociťuje je mnoho lidí uvnitř budov, venku jen málo;někteří lidé se budí; vibrace mírné; nepůsobí zděšení; nábobí,okna a dveře se viditelně třesou; vozidla se silně houpají.
5- silné Pociťuje je téměř každý člověk, mnozí se budí; pozorovány silné otřesy a houpání celých domů; okna praskají; lehké škody na budovách – opadaná omítka, vlasové trhliny ve zdech; neklidná zvířata.
6- mírně poškozující Pociťují to lidi venku i uvnitř budov, lidé vyděšeni, ztrácejí rovnováhu; malé předměty padají; sklo se rozbíjí; nábytek se posunuje; zvířata vystrašena; v domech padají kusy omítky, komíny, objevují se pukliny.
7-poškozující Lidé opouštějí budovy- neudrží rovnováhu; nábytek se otáčí a posunuje; voda se vylévá z nádrží; vážné poškození kamenných budov;
8- těžce poškozující Lidé neudrží rovnováhu uvnitř ani vně budovy; nábytek padá na zem; padají těžké předměty; malé trhliny v zemi; kamenné budovy se boří; mírné poškození železobetonových budov.
9- bořivé Všeobecná panika; podzemní potrubí praská; 10 cm trhliny v zemi; vážné škody na speciálně upravených budovách; ocelové konstrukce se vychylují ze svých poloh; zřícení základů budov.
10 –silně bořivé Dřevěné i dobře stavěné budovy zbořeny; železo betonové konstrukce ničeny do základů; stojí jenom speciální budovy- není ohrožena konstrukce
11- pustošivé Málo budov stojí; mosty se řítí; poklesy a přesuny půdy; podzemní dráha zcela mimo provoz
12- zcela pustošivé Všechny stavby nad i pod zemí zničeny; radikální změny zemského povrchu

 

Hodnocení referátu zemětřesení

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  21. srpen 2007
  8 476×
  496 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu zemětřesení