Elektrická kardioverze

Co je to elektrická kardioverze?

Je to léčebná metoda odstraňující arytmii:Provádí se pomocí speciálního přístroje-DEFIBRILA’TORU,který umožňuje vysílat do organismu elektrický výboj kolem 200J pomocí dvou elektrod přiložených na hrudník.Tento elektrický výboj přeruší aktivitu srdce
(tj.arytmii)a umožní,aby se uplatnil sinusový uzel.Tím vznikne žádoucí sinusový rytmus

Co jsou arytmie a jak je léčíme?

Slovo arytmie vyjadřuje poruchu srdečního rytmu.Jedná se o změnu buď v pravidelnosti nebo v rychlosti srdeční akce.Obecně můžeme arytmie dělit na benigní(nejsou přímo život ohrožující) a maligní(způsobují selhání ZŽF)Příčinou vzniku arytmií je nejčastěji srdeční onemocnění.Může to být také vliv léků,porucha elektrolytové rovnováhy(nízká hladina draslíku,hořčíku a vysoká hladina vápníku),endokrinní poruchy(onemocnění štítné žlázy)

Arytmie není přímo život ohrožující,ale nepravidelný a rychlý srdeční rytmus má vliv na celý organismus.Srdce nestačí přečerpávat krev do krevního oběhu,může docházet k poklesu krevního tlaku.Člověk sám může vnímat arytmii jako nepříjemné bušení srdce,dušnost,slabost,malátnost a nevolnost.

Jaká je příprava k výkonu?

Elektrická kardioverze je většinou plánovaný výkon,který se provádí ambulantně.Před kardioverzí vám lékař provede ultrazvukové vyšetření srdce.Často se vlivem arytmie v srdci vytváří krevní sraženina,kterou je nutno rozpustit.
Ve stanovený den přijdete ráno na ambulanci.Je velmi důležité, abyste přišli na LAČNO!Sestra vám odebere krev na kontrolu srážlivosti.Pokud jsou hodnoty příznivé, může se provést
kardioverze.

Jak se provádí elektrická kardioverze?

Pacient je uložen na lůžko a svlečen do půl těla, pokud užívá zubní protézu je nutné ji vytáhnout z úst.Je napojen na monitor,kde se sleduje srdeční rytmus, krevní tlak, dýchání a saturace)nasycení krve kyslíkem). Pacientovi se natočí EKG, zavede flexila a napojí infuze,která má za úkol udržovat průchodnou flexilu.
Lékař aplikuje léky, které způsobí krátkodobou anestezii. Za tuto krátkou dobu lékař provede elektrický výboj za pomoci defibrilátoru, který se za daných okolností může opakovat
Je to výkon nebolestivý a provádí se v celkové anestezii.Pokud je vše po výkonu v pořádku, zůstane pacient ještě asi dvě hodiny ležet na lůžku. Po tuto dobu je stále monitorován a následně propuštěn.

Jaké mohou být komplikace?

Jako u všech zásahů do organismu, mohou se i u EK objevit komplikace.Některé se vyskytují častěji, jiné méně s různým stupněm závažnosti.

1. Nejčastěji jsou to drobné popáleniny, způsobené elektrickým výbojem.Jeví se jako červené, mírně bolestivé místo, které poté ošetřujeme mastnou mastí – Dermazulem, Calcium-panthotenicum…
2. Nedostatečné okysličení krve, způsobené hlubokým spánkem. Pokles nám signalizuje monitor, na který jste připojeni.Tento pokles kyslíku upravíme podáním kyslíku maskou, až do úpravy saturace.
3. Zvracení, nevolnost vyskytující se občas jako reakce na podanou anestezii. Tento stav zvládáme podáním antiemetik.Po podání léku se tento stav upraví.
4. Možnost vzniku nežádoucího srdečního rytmu se vyskytuje méně často. Někdy je potřeba nemocného hospitalizovat.
5. Slabost, točení hlavy. Jde o chvilkové potíže, které rychle ustupují po pomalém vstávání, kdy doporučujeme chvíli si posedět a teprve potom se postavit
6. V některých případech je EK neúspěšná. Za takových okolností se s vámi lékař domluví na dalším postupu v léčbě.

Hodnocení referátu Elektrická kardioverze

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  25. září 2007
  5 377×
  505 slov

Komentáře k referátu Elektrická kardioverze