Funkce listu

· Získávání energie – fotosyntéza + dýchání. Fotosyntéza rostlin probíhá ve zvláštních buněčných organelách – chloroplastech. Chloroplasty obsahují pro fotosyntézu nezbytné barvivo chlorofyl, který zachycuje sluneční energii a absorbuje ji. Přitom se tvoří v komplikovaných biochemických reakcích jednoduché uhlíkaté sloučeniny a cukr. Atomy uhlíku jsou pro vytvoření těchto organických sloučenin získávány z oxidu uhličitého(CO2), obsaženého ve vzduchu. Současně se voda(H2O) rozkládá při tzv. fotolýze na vodík(H2), který je nutný k redukci uhlíkaté látky, a kyslík(O2), který uniká jako odpad. Stručně vyjádřeno rovnicí: 6CO2 + 6H2O = C6O6H12 (cukr) + 6O2
Rostlina potřebuje cukr jako zdroj energie při dýchání. Dýcháním vyrábí chemickou energii, s jejíž pomocí mohou probíhat biochemické reakce nutné pro přežití a růst. Při tom vzniká jako odpadní látka oxid uhličitý, který může být zase použit při fotosyntéze. Při fotosyntéze vytvořené jednoduché organické sloučeniny slouží jako výchozí látka pro syntézu všech dalších stavebních kamenů rostlin (např. proteinů, nukleových kyselin a lipidů).
· Odpařování vody – transpirace. Vodní pára se odpařuje z listů průduchy, čímž vzniká savé napětí, které je nutné, aby se voda a minerální látky dostaly z kořenů do nadzemních orgánů rostliny (např. listů). Aby za horkého dne nevznikala nadměrná ztráta vody, jsou stomata(průduchy) většinou jen na straně odvrácené od slunečního záření, tedy vespod listu. Průduchy se mohou otvírat a zavírat a tak regulovat ztrátu vody. Další funkcí opařování může být ochlazování rostliny.
· Obranná funkce listů (jen u některých rostlin). Některé rostliny používají k obraně špičaté trichomy, např. kopřiva, která konkrétně používá trichomy žahavé. Jiné mají ostny či trny na listech (např. bodlák) nebo na stonku (jde o přeměnu listu, např. růže).
· Funkce zásobní (jen u některých druhů rostlin). List zdužnatí a tím se stane zásobárnou vody a minerálních látek. Zdužnatělé listy mají většinou rostliny žijící v suchém prostředí.
Chloroplast

dvojitá membrána chloroplastu
stroma – beztvará výplň
grana – seskupení tylakoidů
tylakoidy

Hodnocení referátu Funkce listu

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  21. únor 2008
  8 899×
  294 slov

Komentáře k referátu Funkce listu

Hihahohahi
Nelibilo se mi to blasne
Bar-man
Díky moc pomohlo mi to při referátu
Johny
Dobrý to je .
Sanynká
super děkuji pomohlo :))♥ !!