Kočky

Kočka je bytost, která má odedávna na člověka velký vliv.
V průběhu času ji uctíval jako božstvo,pronásledoval ji i rozmazloval.Byla
považována za ztělesnění dobra i zla,
tak,jak to v danou chvíli potřeboval.
Již před několika tisíci let,v rozvinuté kultuře starého Egypta byla kočka uctívána
jako božstvo.Lidu bylo zakázano zabití kočky pod hrozbou trestu nejvyššího,
oproti tomu kněží vlastnoručně chované kočky obětovávali jako dary bohům.Do
kočičí podoby se prý ztělesňovala bohyně radosti a plodnosti,bůh slunce Ra
a také bůh říše mrtvých Osiris.
Z dob raného křesťanství je tato legenda :kolem roku 600 přišel do Říma potulný
mnich a stanul před tehdejším papežem.Ten mnicha vyzval,aby obětoval pro
zkoušku poslušnosti a věrnosti to, co je mu nejmilejší.Muž uposlechl a vytáhl malou
kočičku a chtěl ji obětovat,ale papež jen mávl rukou a s úsměvem vytáhl kotě i on.Z
toho vyplývá ,že i tehdy byly kočky uznávanými zvířaty.
V raném středověku se karta obrátila v neprospěch kočky.
V tu dobu byla kočka církví prohlášena za ďáblovu společnici a od té doby byla po
tisících upalována spolu se ženami obviněnými s čarodějnictví.
O tom, že kočka byla dávána do souvislosti s čarodějnictvím dokazují i pozdější
umělecká díla.Není proto divu ,že žena ve společnosti kočky byla sousedy
považována za čarodějnici.
Kočka přinášela štěstí i neštěstí tak jak se to člověku hodilo.
Když se před někým zastavila nebo si dokonce sedla znamenalo to, to nejhorší.Ale
když kočka kýchla před nevěstou ve svatební den znamenalo to štěstí.
Kočky se oběvovaly v literatuře i ve filmu.Asi nejznámější literární kočka je kocour
v botách a ve filmu oblíbený americký kocour Garfield.O toulavé kočce je také
muzikál CATS.
Dnes jsou kočky chovány téměř ve stejném množství jako psi.Přes 30%domácností
v USA a 24%v Evropě má kočku.
Kočky jsou naprosto nezávislá zvířata a jsou také dosti
vypočítavé,ale umějí oplácet lásku.Pán zvířat

Jde slon pyšně lesem a v tom z křoví před něj
vyskočí lev a ptá se:"Ty prý o sobě tvrdíš ,že jsi
pán zvířat.""A nejsem?"podiví se slon,který si je sebou
hodně jistý."Jsem nejsilnější, největší a nejkrásnější zvíře
a ty jsi jen malý ošklivý lev.Já jsem někdo jsem
PAN SLON III."Lev se jen pobaveně ušklíbne a vyzve
toho PANA SLONA na souboj."Přijímáš?Ale mám jednu podmínku
já vymyslím v čem budeme soutěžit.""Ano,prč bych ti
měl opírat vymýšlení soutěže já zvládnu všechno a
takhle si aspoň odpočinu."
Druhý den ráno se sešli lev a slon na palouku
nebyli tam zdaleka sami,byl tam skoro celý les.
"Slone,víš jak je za lesem ta ohrada a uvnitř jsou
stromy."slon přikývl"tak kdo bude první u prostředního
stromu ohrady VYHRÁL.Znáš tu ohradu?""Ano znám,ale teď
se nebudeme zdržovat už chci být král.""Sova hlídá v ohradě,
aby všechno bylo FAIR."
Tak se vydali na cestu slon běžel po cestičkách, aby si nezarazil
trn do nohy a lev to vzal přímo přes les tím získal náskok,
ale slon byl rychlejší a tak se setkali u zadní zdi ohrady.
Slon hned začal zadníma nohama prokopávat díru ve zdi.
ale lev radši obešel celou zeď a na opačném konci
našel otevřená vrátka těmi vlezl do ohrady a rychle
ke stromu tam si lehl do trávy a po dlouhém běhu usnul.
Za dobu přišel utrmácený slon a přiznal prohru.
"To víš ne vždycky všechno zvládneš silou,velikostí a
krásou.Nejdůležitější je myslet."

 

Hodnocení referátu Kočky

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  11. září 2007
  4 858×
  547 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Kočky