Kostra

Téma : Kostra a její popis

Kostra trupu tvoří páteř, žebra, prsní kost (hrudní)
Páteř columna vertebralis – 7 krčních C, 12 hrudních Th, 5 bederních L, 5 křížových S os sakrum – kost křížová, 4 – 5 kostrč Co, celkem 33-34.
Jednotlivé obratle tvořeny tělem, kt. směřuje dopředu, výběžky, příčné do stran, dozadu = trnový výběžek, dále oblouk s tělem obratlů vytváří souvislý kanál páteřní – prochází mícha, mezi obratlovými prostory vystupují míšní nervy, mezi obrat. – meziobratlové ploténky
1. Krční obratel (atlas) – nosič, nemá tělo, kloubní plošky pro připojení týlní kosti, umožňuje kývavé pohyby hlavou
2. Čepovec – má zub, kt, zapadá do atlasu, ten umožňuje otáčivé pohyby
Páteř dvojesovitě prohnutá – dopředu – krční a bederní = lordóny, dozadu – hrudní a křížový = kyfózy

Žebra costae – vzadu připojeny k hrudním obratlům, vepředu k hrudní kosti, 12 párů, 7 pravých – připojených rovnou na hrudní kost, 3 nepravé – připojených na poslední pár žeber pravých, 2 – volné
Hrudní kost os sternum – 3 části – rukojeť, tělo, mečovitý výběžek

Žebra, hrudní kost a hrudní obratle tvoří kostěný podklad hrudníku thorax

Kostra horní končetiny – pletenec + kostra volné končetiny
Pletenec – kost klíční clavicula (ke kosti hrudní a k nadpažku lopatky) a lopatka scapula - tvořena hřebenem , přechází v nadpažek – ten rozděluje lopatku na jámy pod a nadhřebenové
Kostra volné končetiny – kost pažní humerus (jamka dozadu) – horní hlavice připojena k lopatce a dolní má na zadní straně jámu loketní, do ní zapadá výběžek kosti loketní, na vnější straně tzv. hlavičku, na vnitřní kladku
Kosti předloktí – loketní, vřetení
Loketní ulna – vždy na malíkové straně, okovec olecranon – výběžek kosti loketní
Vřetení radius – na palcové straně, nemá výběžek

Kostra ruky – 8 kostí zápěstních ossa carpi (malé) – ve 2 řadách: z palcové strany 1. řada – kost loďkovitá, poloměsíčitá, trojhranná, hráškovitá. 2.řada – trapézová, trapézovitá, hlavatá, hákovitá. Kosti záprstní – 5, články prstů – každý 3, palec 2

Kostra dolní končetiny – pletenec + kostra volné končetiny
Pletenec – tvořen kostí pánevní (kyčelní, sedací, stydká), 2 pánevní kosti, vepředu spojeny chrupavčitou sponou stydkou, vzadu se připojují ke kosti křížové os sacrum
Kostra volné končetiny – připojena k pletenci kyčelním kloubem – ten je tvořen kostí stehenní a pánevní
Kost stehenní femur – největší, prohnutá dopředu

Kosti bérce – kost holení tibia – její dolní výběžek vytváří vnitřní kotník, lýtková fibula, její dolní výběžek vytváří zevní kotník, oba kotníky vytvářejí hlavici hlezenního kloubu, do kterého zapadá hlezenní kost
Kostra nohy – zánártní kosti ossa tarzi – 7, kost patní (velká), hlezenní, loďkovitá, 3 kosti klínové, krychlová. 5 nártních kostí + články prstů – 14 (jako u ruky)

LEBKA cranium

Anencefalus – dítě bez mozkové části
Hydrocefalus –vodová velká hlava – v mozkových duinách je mok

2 části – mozková a obličejová, větší počet kostí spojených švy s výjimkou čelisti dolní – kloubní spoj

MOZKOVÁ ČÁST
1) Klenba lební – horní část – část kosti čelní, 2 kosti temenní, část kostí spánkových, část kosti týlní
2) Spodina lební – kost týlní, kost klínová, kost čelní + čichová, po stranách dotvářejí kosti spánkové

Kost týlní – velký týlní otvor – spoj dutiny lební s páteřním kanálem, 2 kloubní hrboly pro spojení s atlasem. Lambdový šev – spojení týlní kosti s temenní.
Klínová kost – hlavní část je tělo a do stran vybíhají velká a malá křídla, v ní je dutina lebka
Turecké sedlo – v těle kosti klínové, v něm je hypofýza

Kost čichová – několik částí – nejdůležitější – dírkovaná ploténka, tudy prochází vlákna
čichového nervu

Kost spánková – párová kost, skládá se z šupiny kosti spánkové, kosti skalní (nejtvrdší, nemá spongiózu). Kosti bubínkové, výběžky bradavkové a bodcovité. Výběžek šupiny kosti spánkové tvoří s výběžkem kosti lícní jařmový oblouk, zvukovod zevní

Kost čelní – nepárová, šev čelní mizí do dvou let, u 5-8 % zůstává zachován, kostěný podklad čela, tvoří stropy očnic, v zevní části očnice je jamka pro slzní žlázu, nadočnicové oblouky – místo mezi nimi je glabela

Kost temenní – párová, mezi nimi je šev šípový a věncový, který oddělí kosti temenní od čelní

OBLIČEJOVÁ ČÁST
- horní část maxilla, dolní čelist mandibula – bradový výběžek, 2 kůstky nosní, 2 slzní, kost čichová, 2 lícní (jařmový oblouk), kost patrová, kost radličná vomer, skořepy nosní, jazylka (na ní se upíná jazyk), horní část + kost patrová  vytváří tvrdé patro

Rozdíly na lebce
Růst a vývoj lebky – vznik kostnatěním vazivového základu, spodina lební má původ chrupavčitý, obvod hlavy novorozence je 34 cm a mezi kostmi lební klenby nejsou vytvořeny švy, ale zůstávají mezi nimi úzké vazovivé pásky, v místě styku šípového a věncového švu je velký (čelní) lupínek, v místě styku šípového a lambdového švu je malý lupínek – ten zaniká po narození, velký umožní růst mozkové části – zánik asi 18. měsíc života, v roce života je obvod hlavy 40 cm, 5 let – 50cm, dospělost – 55

Pohlavní rozdíly na lebce
Mužská lebka – větší, težší, místa svalových úponů jsou mohutnější
Čelní kost – klabela je výraznější, více vyklenutá dopředu, z ní se do stran rozbíhají nadočnicové oblouky, které jsou výrazné
Bradavkové výběžky kosti spánkové – větší, výraznější, mohutnější
Bradový výběžek – výraznější a hranatější

Ženská lebka – přechod mezi čelem a nosem je plynulejší, nadočnicové oblouky málo výrazné, brada zaoblenější, bradavková výběžky málo výrazné

nákres

1) čelní kost
2) temenní
3) týlní
4) spánková
5) klínová
6) lícní
7) horní čelist
8) dolní čelist
9) nosní
10) slzní
11) čichová
12) zevní sluchová
13) bradavkovitý výběžek kosti spánkové

 

Laboratorní cvičení z biologie č. 3
5. 10. 1999

Téma : Svaly

1) Svaly hlavy – a) žvýkací
b) mimické – čelní, tvářový, nosní, kruhový oční, kruhový ústní
2) Svaly krku – nadjazylkové, podjazylkové, zdvihač hlavy, plochý sval podkožní, dlouhé svaly krku a hlavy
3) Svaly hrudníku – velký a malý sval prsní, vnější a vnitřní sval mezižeberní, přední pilovité svaly, bránice
4) Svaly zádové – krátké a dlouhé hřbetní svaly, sval trapézový, široký sval zádový, pilovité svaly
5) Svaly břišní – přímé, příčné, šikmé
6) Svaly končetin – a) horné končetiny – deltový, dvojklaný pažní (biceps), trojklaný pažní (tricebs), svaly předloktí a svaly ruky
b) dolní končetiny – sval kyčelní, sval hýžďový – 3 vrstvy – velký,
střední a malý, čtyřhlavý stehenní, ohybač kolena, trojklaný lýtkový, krejčovský, štíhlý stehenní, svaly nohy

Hodnocení referátu Kostra

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. červenec 2008
  8 035×
  921 slov

Komentáře k referátu Kostra

Kikuš
Ahooj je to mooc pěkný!