Mozek, nervová soustava člověka

Dělení nervové soustavy: 1.) centrální nervová soustava (CNS) – mozek + mícha
2.) obvodové nervy – dostředivé + odstředivé

Centrální nervová soustava

Mozkový kmen – centrum, kde jsou uloženy všechny životně důležité funkce
- tvoří jej prodloužená mícha, Varolův most a střední mozek
- je zde retikulární formace - po celé délce ve vnitřní části pruh síťovitě uspořádaných
neuronů, slouží jako převodní soustava do vyšších center
mozku a zajišťuje pohybovou koordinaci a důležité
životní funkce
CNS se skládá z:
1. šedé hmoty – tvořena těly neuronů a jejich krátkými výběžky, je uvnitř
2. bílé hmoty – tvoří ji dlouhé výběžky neuronů, které se sdružují v nervové dráhy, na povrchu

Mícha
– je uložena v kanálu páteřním
- tvoří provazec, asi 40 cm, vystupuje z ní 31 párů nervů
- podélnými rýhami rozdělena na pravou a levou polovinu
- při řezu míchou vidíme: šedou hmotu, míšní kanálek, přední a zadní rohy míšní, zadní kořeny
- zadní kořeny vystupují z míšních uzlin a vstupují do postraní rýhy zadní, obsahují dostředivá
vlákna
- dostředivá vlákna – vedou vzruchy od receptorů
- chráněna zevně obalem okolo míchy – míšním vakem,
- na míše je cévnatá plena míšní - (obal)
- míšní nervy vznikají spojením předních a zadních kořenů, vystupují meziobratlovými svaly
- míšní dráhy – svazky bílé míšní hmoty, seskupují se do 3 provazců ohraničených zářezy
1. zadní provazce: převod vzruchů z receptorů, složeny z drah = vzestupné dráhy
2. přední provazce: přivádí impulsy z mozku pro pohyb končetin…, obsahují
dráhy = sestupné (motorické) dráhy
Pyramidová dráha: hlavní motorická dráha, začíná u buněk šedé mozkové kůry, na hranici
prodloužené míchy a míchy páteřní se kříží tak, že vlákna která jdou z pravé
poloviny koncového mozku jdou do levé poloviny míchy.
Mimopyramidové motorické dráhy: jsou ty oststnívychází z šedé hmoty mozku, udržují svalové
napětí, rovnováhu, ovládání chůze
3. postranní provazce: mají oba typy drah (vzestupné i sestupné)

Mozek:
Je uložen v dutině lební.
Kůra mozková
- nejmladší a nejdokonalejší část mozku
- silná 2-5 mm
- skládá se ze 6 vrstev nervových buněk
- dělíme ji na okrsky:
1. okrsky motorické – uloženy v předním centrálním závitu, obsahují velké jehlancové
(pyramidílní buňky) z nich jdou neurity k motorickým buňkám
- ústředí vědomých pohybů
- je zde motorický okrsek řeči, kožní citlivosti, sluchový, zrakový, chuti
a čichu

 

Tvrdá plena- je obal, který zevně chrání mozek , vystýlá dutinu lební. Mezi kostí a tvrdou plenou jsou
cévy, tuk a vazivo.
Pavučnice – bezcévná, měkká plena, nachází se pod tvrdou plenou
Omozečnice – měkká plena, bohatě protkaná cévami, nachází se pod pavučnicí
Mozkomíšní mok – vyplňuje štěrbiny mezi oběma měkkými plenami, ten chrání mozek i míchu před
otřesy a nárazy

Dělení: a) zadní část – prodloužená mícha, mozeček, most
b) střední část – střední mozek
c) přední část – mezimozek, koncový mozek

1. PRODLOUŽENÁ MÍCHA
- pokračováním míchy páteřní
- uvnitř je IV. mozková komora
- vystupuje z ní 7 párů mozkových nervů
- jsou zde centra retikulární formace (řízení dýchání, krevního tlaku, pohyby trávícího ústrojí…)
- vůlí neřízené pohyby – polykání, kýchání, kašlání, zvracení

2. MOZEČEK
- složení: ze 2 hemisfér spojených červem mozečkovým
kůra mozečková - na povrchu šedá hmota, silně zbrázděná závity , uvnitř bílá hmota, která
se rozbíhá do závitů
Purkyňovy buňky – v kůře mozečkové, největší a nejsložitější v těle, 1 se propojí
se statísícem jiných
- na řezu mozečkem je stromečková kresba (strom života)
- je reflexní pohybové ústředí: regulace svalového napětí, koordinace pohybů, udržení rovnováhy

3.VAROLŮV MOST
- tvoří val nad prodlouženou míchou, spojuje koncový mozek s mozečkem
- složení: hlavně ze vzestupných a sestupných mozkových vláken
také i části šedé hmoty (zde se kontrolují žlázy, které produkují sliny a slzy)
vystupuje z něj trojklaný nerv
retikulární formace – nervové buňky roztroušené mezi jádry mozkových nervů, propojují
šedou a bílou hmotu. Svými podněty aktivuje Ret.formace mozkovou
kůru a udržuje ji v bdělém stavu, pokud podněty ochabnou dochází
ke spánku.

4. STŘEDNÍ MOZEK
- nejmenší oddíl mozku, skrytý mezi mostem a mezimozkem
- složení: Sylviův kanálek – prochází středem, má kolem sebe šedou hmotu
čtverohrbolí – na horní straně, končí zde část zrakového a sluchového nervu, z šedé hmoty
začínají 2 páry okohybných nervů
stonky mozkové – ve spodní straně středního mozku, z bílé hmoty, spojují koncový mozek
s nižšími oddíly centrálního nervstva

5. MEZIMOZEK
- uložen mezi hemisférami koncového mozku
- je v něm III. komora mozková - spodina komory je tvořena tenkou stěnou z šedé hmoty - hypotalem
- podvěsek mozkový je stopkou připojen k šedé hmotě v komoře (hypotalamu)
- šišinka – připojuje se na strop hypotalemu
- hypotalem – má reflexní centra (řídí teplotu, množství vody, spánek, bdění, látkovou výměnu)
- stěny mezimozku: jsou silné, vejčitý tvar = talamy
- talamy – složené hlavně ze šedé hmoty, jsou převodním ústrojím pro četná nervová vlákna, jdoucí ke
koncovému mozku
6. KONCOVÝ MOZEK
- někdy nazýván přední mozek , velmi vyvinut
- složení: 2 polokoule (hemisféry) – pravá je umělecká, syntéza podnětů, levá je technická
kalosní těleso – spojuje hemisféry, tvořeno svazkem vláken bílé hmoty
plášť – na povrchu hemisfér , tvořen šedou hmotou, rozčleněný brázdami v laloky
lalok – čelní, temenní, týlní a spánkový
čichový mozek – na spodní ploše čelních laloků obou hemisfér
mozkomíšní mok – v každé dutině uvnitř hemisféry, k mozku se dostává přes 4 komory
mozek + míchy jsou do mozkomíšního moku ponořeny
limbický systém – tvoří ho mezimozek a části pláště, vytváří límec mozkové tkáně kolem
mozkového kmene, zajišťuje komplexní instinktivní chování – sídlo
emocí, také zajišťuje ukládání paměťových stop a na základě zkušeností
pomáhá dotvářet vrozené prvky chování
Kůra předního mozku: spojena s dostředivými a odstředivými dráhami , registrují se zde
reflexy – vznik podmíněných reflexů

REFLEXY:
A.) nepodmíněné
- vrozené, dědičné, na tentýž podnět je stejná reakce, centra jsou v šedé hmotě
- instiktivní chování – nejsložitější forma, je usměrňováno kůrou mozkovou
- neumožňují dostatečné přizpůsobení – dráhy jsou stejné a neměné

B.) podmíněné reflexy
- vázány s nějakou podmínkou (pes- světlo – potrava – slinění)
- pokud se opakuje činnost bez spojní s podmínkou – signálem tak podmíněný reflex vyhasíná
- první signální soustava: tvoří ji signály které jsou odrazem reality (chemické, biologické jevy…)
- druhá signální soustava: jejím podnětem je slovo, schopnost abstraktního myšlení

Obvodové nervy (periferní)

Spojují oběma směry CNS s orgány a tkáněmi.
Dělení: a) mozkomíšní – nervy míšní
- nervy mozkové
b) vegetativní – nervy sympatické
- nervy parasympatické

Nemoci nervové soustavy:
paréza: částečné ochrnuté
plegie: úplné ochrnutí (paraplegik = ochrnutí nohy, kvadruslegik = ochrnutí rukou i nohou)
hemiplegie: obrna na 1 straně těla, způsobená poškozením motorické oblasti v opačné hemisféře
mozku
migréna: bolest hlavy spojená s nevolností, zvracením přecitlivělostí na světlo
neuralgie: bolest způsobená zánětem nebo drážděním nervu
neuromuskulární dystrofie – degenerace nervů CNS, vede k ubývání svalů a smrti
roztroušená skleróza – postupně se zhoršující onemocnění CNS, ničí ochranné obaly nervových
vláken, způsobuje poruchy citlivosti, brnění a svalovou slabost
spina bifida – vrozená vývojová vada, nebyly dobře vyvinuty obratle- novorozenec má část míchy
obnaženou
mozková mrtvice

Hodnocení referátu Mozek, nervová soustava člověka

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  10. říjen 2007
  14 353×
  1045 slov

Komentáře k referátu Mozek, nervová soustava člověka

piprek
chybí nákres soustavy