Neuron

NEURON, ŠÍŘENÍ VZRUCHU NEURONY, REXLEXY

Receptory – zaznamenávají podněty z vnitřího i vnějšího prostředí
Vzruchy – receptory převedené podněty, které jdou do nervového centra a z něho na výkonné
orgány – efektory.
Neuron - umožňuje nervové řízení , nervová buňka
- není schopna se dělit a rozmnožovat, liší se od ostatních i tvarem
- stavba těla: - tělo buňky a krátké výběžky (dendrity) jsou z šedé hmoty mozkové
- jeden dlouhý výběžek (neurit) – bílá hmota mozková
- myelin – tukový obal na povrchu neuritu
- Schwannovy buňky – na zevním povrchu neuritu
- gliové buňky – v CNS mezi nervovými buňkami, nevedou vzruchy, mají funkci podpůrnou,
chrání a vyživují neurony, fagocytují poškozené buňky
- v zakončení je mediátor – chemický přenašeč s „tekutinou“
- vodivost nervových vláken je závislá na síle myelinových pochev (čím tlustší tím rychleji)

Princip šíření nervového vzruchu:
Biomembrána neuronu propouští např. nitrobuněčné kationty, mimobuněčné sodné kationty…atd. Když je převaha záporných iontů v buňce vytváří se na ní tzv. klidový potenciál. Potenciál akční nastává, když je nervová buňka podrážděna. tento potenciál se šíří po neuronu jako vlna – vzruch. Prahový podnět – moment kdy už ucítíme bolest. Přenos vzruchu z jedné buňky
na drouhou je díky zápojům (synapsím). Synapse je mezi ukončením neuritu jednoho neuronu
a zakončením dendritů druhého neuronu.
Elektrochemický impuls přechází z mozku po nervovém vlákně až na konec neuritu.
Na svém konci obsahuje chemikálii. Impuls způsobí porušení membrány, takže se mediátor vylije do prostoru nervosvalové polténky.Meditor pak chemicky podráždí svalové vlákno, které se stáhne.

REFLEXY:
Reflex: převod vzruchu z receptoru nervovou drahou na efektor.
A.) nepodmíněné
- vrozené, dědičné, na tentýž podnět je stejná reakce, centra jsou v šedé hmotě
- instiktivní chování – nejsložitější forma, je usměrňováno kůrou mozkovou
- neumožňují dostatečné přizpůsobení – dráhy jsou stejné a neměné

B.) podmíněné reflexy
- vázány s nějakou podmínkou (pes- světlo – potrava – slinění)
- pokud se opakuje činnost bez spojní s podmínkou – signálem tak podmíněný reflex vyhasíná
- první signální soustava: tvoří ji signály které jsou odrazem reality (chemické, biologické jevy…)
- druhá signální soustava: jejím podnětem je slovo, schopnost abstraktního myšlení

Obvodové nervy (periferní)
Spojují oběma směry CNS s orgány a tkáněmi.
Dělení: a) mozkomíšní – nervy míšní
- nervy mozkové
b) vegetativní – nervy sympatické
- nervy parasympatické

NERVY MOZKOMÍŠNÍ
- tvoří svazečky z bílých nervových vláken, která přichází z kůže nebo smyslových orgánů nebo vedou
do příčně pruhovaných svalů
1. nervy míšní – jsou to nervy smíšené – obsahují senzitivní i motorická vlákna, počet se shoduje
s počtem obratlů
2.nervy mozkové (hlavové) – jsou buď jen motorické, senzitivní, nebo smíšené, je jich 12 párů
vlákna začínají nebo končí u nervových buněk mozkového
kmene – tvz. jader mozkových nervů

NERVY VEGETATIVNÍ (autonimní)
- větví se k hladkému svalstvu trávící trubice, průdušnic, močového a pohlavního ústrojí, cév,
srdce a ke žlázám
- vegetativní uzliny (ganglia) – skupinky přerušující vegetativní nervy
1.nervy sympatické – vystupují společně s míšními nervy z krční míchy, hrudní a bederní, pak se
rozbíhají a končí v uzlinách, zakončení vláken produkuje adrenalin
2.nervy parasympatické – vystupují z mozku a křížové míchy spolu s mozkovými nervy,
vstupují do parasympatických ganglií, zakončení produkuje acetylcholin
Působení sympatických a parasympatických nervů je protichůdné. Zajišťuje rovnováhu

Nemoci nervové soustavy:
paréza: částečné ochrnuté
plegie: úplné ochrnutí (paraplegik = ochrnutí nohy, kvadruslegik = ochrnutí rukou i nohou)
hemiplegie: obrna na 1 straně těla, způsobená poškozením motorické oblasti v opačné hemisféře
mozku
migréna: bolest hlavy spojená s nevolností, zvracením přecitlivělostí na světlo
neuralgie: bolest způsobená zánětem nebo drážděním nervu
neuromuskulární dystrofie – degenerace nervů CNS, vede k ubývání svalů a smrti
roztroušená skleróza – postupně se zhoršující onemocnění CNS, ničí ochranné obaly nervových
vláken, způsobuje poruchy citlivosti, brnění a svalovou slabost
spina bifida – vrozená vývojová vada, nebyly dobře vyvinuty obratle- novorozenec má část míchy
obnaženou
mozková mrtvice

Hodnocení referátu Neuron

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  4. srpen 2007
  4 015×
  572 slov

Komentáře k referátu Neuron