Plazi, ptáci

Podříše : mnohobuněční
Oddělení : Triblastica
Kmen : strunatci
Podkmen : obratlovci
Třída : plazi
Podtřída : krokodýlové
šupinatí - ještěři
- hadi
čeledi : užovkovití
zmijovití
korálovcovití
hroznýšovití
Třída : ptáci
Podtřída : praví ptáci - běžci
- létaví

plazi
- suchozemští obratlovci
- živočichové s proměnlivou teplotou těla
- tělesné typy obratlovců - 1) ještěrkovitý ( protáhlé tělo, dlouhý ocas, 4 5-tiprsté končetiny ) - ještěrky,
chameleoni, krokodýlové
2) hadovitý ( bez končetin ) - hadi, beznohé ještěrky
3) želvovitý - želvy
ještěrka obecná - délka nejvýše 20cm
- protáhlé a válcovité tělo
- po stranách trupu 2 páry pětiprstých končetin ( zakončeny drápky )
- rohovité šupiny ( ektodermálního původu )pokožky chrání před vysycháním a mechanickým poškozením
- pokožka se časem svléká a je nahrazena novou
- ještěrky nemají kožní žlázy
- hlava : štěrbinovitá ústa, okrouhlé nosní dírky, po stranách jsou oči, chráněné pohyblivými víčky
- živí se především živočišnou potravou. V ústní dutině je pohyblivý dvojklaný jazýček. Na čelistech jsou drobounké nerozlišené zoubky
- trávicí ústrojí : ústa-hltan-jícen-žaludek-tenké,tlusté střevo-kloaka-řitní otvor
- kostra : stavba lebky podobná jako u obojživelníků, lebka pohyblivě spojena s páteří. Páteř - a) oddíl krční ( 8 obratlů ( 1-nosič, 2-čepovec ), b) hrudní a bederní ( 22 obratlů ( prvních 5 má párová žebra, tvoří hrudní koš )), c) křížový ( 2 obratle, d) ocasní ( několik desítek obratlů )
- svalstvo : velmi vyvinuté,zejména svalstvo zpevňující páteř a břicho, svalstvo pohybující krkem a svalstvo končetin. Mezižeberní svalstvo ( umožňuje dýchat hrudním košem ).
- Dýchání : Ještěrka dýchá plícemi. Nozdry-nosní dutina-hrtan-průdušnice-průdušky-zřasené plíce. Nemá hlasotvorné ústrojí
- Cévní soustava : srdce rozděleno na 2 předsíně, 1 komoru ( s neúplnou přepážkou. Vrátnicový krevní oběh
- Nervová soustava : čichové ústrojí, Jacobsonův orgán, sluchové ústrojí ( vnitřní ucho, střední ucho ), akomodace oka ( pomocí řasnatého svalu )
- Vylučovací ústrojí : párové metanefridie, z jejich konců vychází močovody ústící do močového měchýře, ten ústí do kloaky
- Pohlavní ústrojí : párové. Samci - varlata, samičky - vaječníky, vejcovody - rovněž párové, ústí do kloaky. Pohlavní dimorfismus. Samičky snáší 5-10 vajíček v kožovitém obalu. Kromě vejcorodých existují i vejcoživorodí plazi
- Vyvinuté ochranné prvky - změna zbarvení, autotomie - ocas rychle regeneruje

Krokodýlové - válcovité tělo s dorzoventrálně zploštělým trupem, dlouhým svalnatým zploštělým ocasem hlava plochá, nízká
- nohy krátké a silné
- povrch těla kryt rohovinnými štítky
- dýchání - nozdry-nosohltanová trubice
- zuby ukotveny v čelisti v zubních jamkách
- srdce : 4 komory
- potrava - ryby, zdechliny. Odolní vůči hladovění
- rozmnožování - pomocí vajec ( 20-100 )
- krokodýl nilský, kajman černý, aligátor severoamerický

Šupinatí - ještěři : ještěrka obecná, ještěrka živorodá, ještěrka zelená, slepýš křehký, leguán
zelený, agama stepní, gekon obrovský, varan komodský, chameleon obecný
- hadi - pohyb - plazení
- nemají končetiny
- tělo členěno na hlavu, trup, ocas. Tělní obratle nerozlišené, pohyblivá žebra
- kořist polykají v celku - vysoká pohyblivost čelistí
- nemají bubínek ani močový měchýř
- oční víčka srostlá a průhledná
- pokožku svlékají v celku
- někteří hadi mají jedové zuby, nasedají na jedovou žlázu
- může pozřít potravu otrávenou vlastním jedem
- rozmnožování - vejci
- užovka obojková, užovka podplamatá, užovka hladká, užovka stromová, kobra indická, kobra africká, kobra černokrká, mamba černá, zmije obecná, zmije růžkatá, chřestýši, krajta mřížkovaná, hroznýš královský, anakonda velká

ptáci
letuschopná třída obratlovců
stálá, řízená teplota těla ( okolo°C )
peří umožňující let je pokožkového původu
namáhavý a vysilující pohyb ve vzduchu - výkonný metabolismus ( rychlé trávení, intenzivní prokysličování krve ), duté kosti, 4-komorové srdce ( jediná aorta : pravá )
nejdokonalejší oko - nejvyšší ostrost vidění v celé živočišné říši
kůže je suchá
běháky kryty rohovitými šupinami
přední končetiny přeměněny v křídla, zadní mohou sloužit k běhání, hrabání, skákání, šplhání, plavání, uchvácení kořisti
rozmnožování - vejci

holub domácí - aerodynamický tvar těla
- tělo kryto tenkou kůží, vyrůstá z ní peří
- roztírá po peří olejovitý sekretz kostrční žlázy ( zejména u vodních ptáků - nesmáčivost )
- rohovitý zobák - různé tvary
- nohy : kráčivé, hrabavé, plovací, veslovací, šplhací, uchopovací …
- pero je vyživováno škárovými cévami, prostupujícími do dutiny pera
- prachové peří - zajišťuje tepelnou izolaci
- krycí peří - kryje
- pero : brk, prapor
- kostra - malá váha, velká pevnost. Páteř tvořena obratli, mimořádně pohyblivá krční část ( proměnlivý počet obratlů 10-26), hrudní obratle ( 3-10 ), nesou párová žebra tvořící hrudní koš - tvořen mohutnou prsní kostí, bederní obratle ( 6 ), křížové obratle ( 14 ). Všechny srůstají v mohutnou kost křížovou pevně srůstající s pánví
- lebka mimořádně pohyblivá, velké očnice, bezzubý zobák, lebeční kosti v dospělosti srůstají
- běhák - vzniká srůstem nártních a záprsních kůstek
- svalstvo : nejmohutnější je prsní létací sval
- trávicí soustava : dutina ústní-hltan-jícen-vole( shromaždiště potravy )-žaludek( tenkostěnný žlaznatý, silnostěnný svalnatý )-střevo-konečník-kloaka
- dýchací soustava : velmi výkonná, nosní otvory-hrtanová štěrbina-průdušnice-průdušky-plíce. Plíce malé, hustě větvené. Vzdušné vaky - nadlehčení při letu
- mají hlasové ústrojí
- cévní soustava : 4-komorové srdce, ledvinový vrátnicový oběh
- vylučovací soustava : tvořena párovými ledvinami, moč odváděna močovodem do kloaky
- nervová soustava : mimořádně vyvinutá, mícha prochází od mozku do posledního ocasního obratle
- čidlo zraku : malá pohyblivost, chráněno víčky a mžurkou, barevné vidění, akomodace 4-50 dioptrií
- pohlaví oddělené. Samci - varlata, spermie odváděny chámovody do kloaky, samičky - levý vaječník

běžci - neumí létat
- měkké peří
- přední končetiny zakrnělé, zadní mohutné
- pštros dvouprstý, nandu pampový, emu australský, kivi jižní

létaví - tučňáci ( tučňák patagonský ), potápky ( potápka malá ), albatros stěhovavý, pelikán bílý, kormorán velký, brodiví( čáp bílý ), volavky ( volavka popelavá, bukač velký ), plameňáci ( plameňák růžový ), vrubozubí ( kachny, labutě, husy )

Hodnocení referátu Plazi, ptáci

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  6. říjen 2007
  6 586×
  797 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Plazi, ptáci