Ploštěnci,měkkýši

PLOŠTĚNCI
-zploštění těla z hřbetní a břišní strany,vnitřní prostor těla zaplňuje řídké parenchymatické pletivo
Vylučovací orgány-
Základem je PLAMÉNKOVÁ BUŇKA
Jsou to hermafroditi s nepřímým vývojem,který u parazitů probíhá složitě
PLOŠTĚNKY,MOTOLICE,TASEMNICE
PLOŠTĚNKY
-gastrovaskulární systém
-protáhlé zploštělé tělo;na hřbetní straně mají hmatové nuňky a oči,jednovrstevná pigmentovaná pokožka
Pohyb:řasinkovým epitelem a svaly jejího podkožního svalového vaku
-živí se dravě°vakovitá trávící dutina-rozváděcí funkce(gastrovaskulární systém)
-vyvrhování nestravitelných zbytků
-vyvinutá regenerační schopnost
Dýchání-celým povrchem těla
Vyvinuté vylučovací ústrojí-protonefridie-tvořeno plaménkovými buňkami a vylučovacími kanálky
Dýchá anaerobně(je v parazit)¨
-hermafroditi(svá vajíčka uzavírají do kokonů,které nalepují na kameny ve vodě)
-sladkovodní ploštěnky mají přímý vývoj,mořské nepřímý(někteří)
ZÁSTUPCI:Ploštěnka mléčná,Ploštěnka potoční,ploštěnka černá(více očí,černá)
MOTOLICE
-cizopasní ploštěnci (nečlánkované tělo)
-dospělí parazitují na obratlovcích,vývojová stádia na bezobratlých(necizopasné období)
Často střídají hostitele a mají složité vývojové cykly.
-potlačení některých orgánů(smyslové a pohybové ústrojí)
ochranná ústrojí-kutikula)vylučovaná jednovrstevnou pokožkou),přísavky
-vysoce výkonné pohl. Ústrojí;proterandričtí hermafroditi-spermie dozrávají dříve)-vajíčka nemohou být oplozena vlastními spermiemi
-vylučování-protonefridie
-anaerobní dýchání)celým povrchem těla)-téměř celé tělo vyplněno pohlavním ústrojím
Vajíčka(motolice jaterní) jsou vyplavována žlučovody a s výkaly opouštějí tělo.Pokud se dostanou do vody,mění se v larvu(obrvenou)MIRACIDIOUM,která musí do24 hodin parazitovat v BAHNATCE MALÉ,kde se mění ve vakovou SPOROCYSTU,uvnitř sporocysty se rýhováním mění v larvu-REDII,uvnitř které vznikají larvy s přísavkami-.Opouští tělo CERKÁRIE,Ta opouští tělo mezihostitele a volně se pohybuje na zatopené trávě,kde jsou cerkárie spásány hostiteli(např. ovcemi),v jejichž žaludku cysta praská a larvy se dostávají do jater,kde dospívají v motolici.-malá pravděpodobnost dokončení vývojového cyklu způsobila obrovskou plodnost a nadměrnou produkci potomstva
Zástupci:MOTOLICE JATERNÍ(způsobuje minimální užitkovost nakažených zvířat)KREVNIČKA MOČOVÁ(nemoc-Billharióza-těžký zánět močového měchýře)-je odděleného pohlaví a sameček permanentně přidržuje samičku ve své břišní rýze a oplodňuje ji.

TASEMNICE
-v dospělosti ve střevech obratlovců
Larva-ONKOSFÉRA se dostává do krevního oběhu a svalů,kde se přeměňuje v klidové stádium-BOUBEL(některé se mohou usazovat v játrech nebo mozku obratlovců nebo v těle korýšů)
Plnohodnotný jedinec může být pouze hlavička SKOLEX ,jejíž horní zúžený konec má příchytné háčky-ROSTELUMMá kutikulu,redukovaný podkožní svalový vak,anaerobní,živiny přijímá vstřebáváním,vylučování-protonefridie,proterandričtí hermafroditi
Zástupci:Tasemnice dlouhočlenná-v dospělosti v tenkém střevě člověka,Tasemnice bezbranná(i délka 20m,boubel nemá rostelum,infekce požitím syrového,málo tepeůně upraveného-uhrovitého(boubele)masa),Měchožil zhoubný(6mm,mezihostitel srny,ovce,kozy,skot,člověk),Škulovec široký(10m,konečný hostitel je konzument ryb-tuleň,pes,vlk,člověk),Řemenatka ptačí(ve střevech racků a volavek,mezihostiteli-buchanky a ryby)

HLÍSTÍ

-dvouvrstevní živočichové-všichni zástupci mají nepravou tělní dutinu PSEUDOCEL,jímž prostupuje trávící trubice(ústní a řitní otvor)
HLÍSTICE
-převážně parazité
-kutikulární zuby
-pružné a zároveň pevné tělo-škodlivé látky vylučují jednobuněčnými vylučovacími trubicemi
-povrch těla-kutikula
-GONOCHORISTÉ-samečkové jsou menší(nápadný pohlavní dimorfismus),při vyústění spermatu mají dvě štětinky,které rozevírají pohl.orgán samičky°nadprodukce vajíček(značně odolná vůči vyschnutí,mrazu,chemikáliím)
Zástupci:ŠKRKAVKA DĚTSKÁ-cizopasí v tenkém střevě člověka)poškození fyziologické i mechanické);nemoc-ASCARIDÓZA-nechutenství,zvracení,bolesti hlavy.,HÁĎÁTKA-řepné,pšeničné)paždí listů,klasy pšenice),ROUP DĚTSKÝ-tlusté střevo a konečník dětí;nem,oc-OXYURIÓZA velmi častá autoinfekce,VlASOVEC MÍZNÍ-ucpává mízní cévy hostitele(velká ruka)VLASOVEC OČNÍ(loa loa)-oční záněty,nádory kůže,SVALOVEC STOČENÝ-u potkanů divoká i domácí prasata,šelmy;nemoc:TRICJINELÓZA)požitím nakaženého masa)-2fáze-střevní)bolesti břicha,horečky,zvracení,krvácení,otoky)-je léčitelná
-svalová-čtvr-
tina smrtelná)může se dostat až do srdečního svalu),SROSTLICE TRVALÁ-v průduškách kurovitých ptáků-postižení ptáci frkají,hleny s vajíčky se dostávají do okolí a šíří nákazu.STRONGIÓZA-příbuzný druh parazitující na horních cestách dýchacích srnčí zvěře.

MĚKKÝŠI
.nečlánkované tělo bez končetin;orgán pohybu je NOHA-vnitřní orgány zatlačeny(nohou)do útrobního vaku
-hřbetní strana vybíhá v postranní záhyby vylučující skořápku
PLŽI,MLŽI,HLAVONOŽCI
PLŽI
-zřetelná hlava;ulita-tělo je kryto jednovrstevným řasinkovým epitelem s množstvím hlenových žláz
-HLEMÝŽĎ ZAHRADNÍ-nápadně široká,silnostěnná,pravotočivá ulita(za nepříznivých podmínek se v ní může zavřít víčkem ze ztuhlého sekretu)
-nápadná noha(mohutní zvýšeným přítokem hemolymfy)
-pár tykadel s teleskopickýma očima
-v dutině ústní je RADULA-strouhání potravy na drobná sousta;slinné žlázy
-slinivkojaterní trávící žláza(zdokonaluje trávení plžů)
dýchání-plicním vakem(prokrvená část plášťové dutiny)
-vylučování-nepárová metanefridie(otevírající se do osrdečníku)
-otevřená cévní soustava (srdce v osrdečníku)
-krevní barvivo-HEMOCYANIN(rozpuštěn v krevní plazmě)
Nervová soustava-propojené gangie-výběžky do smyslových orgánů(hmatové b.,čichové receptory,miskovitá očka)
-hermafroditi s přímým vývojem(spermie v zásobním váčku,po čase oplodní vajíčka jiného jedince)
Vajíčka-obalená skořápkovými žlázami,líhnou se malí hlemýždi
-plže dělíme na:
PŘEDOŽÁBRÉ,ZADOŽÁBRÉ A PLICNATÉ
Předožábří:HOMOLICE STŘEDOMOŘSKÁ,OSTRANKA JADRSKÁ,ZAVINUTEC TYGROVANÝ,BAHENKA ŽIVORODÁ(u nás)
Zadožábří-ZEJ OBECNÝ
Plicnatí-BAHNATKA MALÁ,PÁSKOVKA ŽÍHANÁ
(-spodnoocí-1pár tykadel)PLZÁCI,SLIMÁCI

MLŽI
-škeble rybničná(zahrabaná na dně mírně tekoucích vod)
-Tělo-ze stran zploštělé,bez hlavy
-dvě miskovité lastury(obdobné složení jako plži)
-širší část-oddíl hlavový
-užší část-záď
-otvor příjmací a vyvrhovaní;měkké tělo uprostřed lastury
-Trávící trubice,konečník(prostupuje osrdečníkem,kde je srdce)
-dýchací ústrojí-žábry
-Gangliová nervová soustava(nemá oči,čichové ústrojíOSFRADIUM,hmatové b.,)
-gonochoristé s nepřímým vývojem-larvy žijí ektoparaziticky na žábrách ryb
-ÚSTŘICE JEDLÁ,PERLOTVORKA MOŘSKÁ

HLAVONOŽCI
-vývojově nedokonalí měkkýši-redukce schránek
-svalnatá nálevka(přeměněná noha),ramena na hlavě a kolem ústního otvoru;vystřikují z inkoustové žlázy sekret,který usnadňuje únik
-chrupavčitá schránka mozku a prstence kolem očí
slinné žlázy,čelisti,
-srdce-1komora,2-4předsíněspojením ganglií vznikl mozek
-komorové oko/podobné oku obratlovců)
-gonochoristé(pohlavní dimorfismus)-vývoj prímý(mláďata jsou průsvitná)
SÉPIE OBECNÁ,LOĎENKA HLUBINNÁ,CHOBOTNICE POBŘEŽNÍ,ARGONAUT PELAGICKÝ,KRAKATICE OBROVSKÁ,OLIHEŇ OBECNÁ

Hodnocení referátu Ploštěnci,měkkýši

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. červenec 2008
  9 480×
  928 slov

Komentáře k referátu Ploštěnci,měkkýši

prdkaa
jen kdyby to nebylo tak odborné
julča
taky ty obrázky
ploštěnka
potřebuju tvar těla stavbu těla smysly nervovou soustavu rozmnožování zástupce životní cyklus atd to vše potřebuju do zápisu moc by mi k tomu pomohly obrázky
jon
škoda že nejsou obrázky
jogin
dobrý ,ale chybí obrázky
ANETTKA
JO JO SOUHLAS TY OBRÁZKY
Nattuška
super akorát obrázky
natalie pohankova n.pohankov(zavináč)seznam.cz
dobry