Potrava a význam jejích složek, dietoterapie, nedostatečnost levého srdce

A) POTRAVA A VÝZNAM JEJÍCH SLOŽEK , DIETOTERAPIE
B) NEDOSTATEČNOST LEVĚHO SRDCE / akutní , chronická /

 

A) POTRAVA A VÝZNAM JEJÍCH SLOŽEK , DIETOTERAPIE

Racionálně složená strava má obsahovat přiměřené množství
– BÍLKOVIN , TUKŮ , CUKRŮ , MINERÁLNÍCH LÁTEK , VITAMÍNŮ a VODY

- množství energie , které musí člověk v potravě přijímat závisí na :
- pohlaví , věku , tělesné výšce a váze a na stupni tělesné práce
- kalorické hodnotě
- části živin používá organismus k růstu a přestavbě vlastní živé hmoty , části ke krytí energetických potřeb a zbytek ukládá do zásob
- potrava musí splňovat 5 základních požadavků:
1. musí být kaloricky vydatná
2. musí zachovávat optimální poměr mezi cukry , tuky a bílkovinami
3. musí být biologicky hodnotná tj. musí obsahovat nezbytné aminokyseliny / bílkoviny živočišného původu jsou hodnotnější než bílkoviny rostlinného původu
4. musí obsahovat nezbytné množství vitamínů
5. musí obsahovat nezbytné množství minerálních látek a vody

fyziologická potřeba doplňování živin je řízena z hypothalamu

? centrum hladu - postraní jádra
? ty jsou pod vlivy vyšších center / chuť a čas k jídlu , atd. /
? vnitřního prostředí / úroveň glykémie , teplota krve , atd. /
? centrum sytosti - středí jádro

Složky potravy:
BÍLKOVINY / PROTEINY /

- jsou nenahraditelnou složkou potravy , kterou není možné chemicky vytvořit ani z cukrů ani tuků
- jsou hlavní stavební látkou živých organismů – buněk a tkání
- organismus nedovede ukládat proteiny do zásoby
- v průběhu trávení se bílkoviny rozkládají na jednotlivé AMINOKYSELINY
- je – li příjem a výdej bílkoviny stejný , mluvíme o dusíkové rovnováze
? nedostatek bílkovin ? NEGATIVNÍ dusíková bilance
? nadbytek bílkovin ? POZITIVNÍ dusíková bilance
- bíloviny by měly tvořit asi 15% denní dávky potravy / děti , dospívající , těhotné ženy a nemocní mají vyšší
ílkovinou potřebu /
- ŽIVOČIŠNÉ - plnohodnotné bílkoviny - obsahují nepostradatelné aminokyseliny / mléko , vajíčka , játra
srdce , maso /
- ROSTLINNÉ – méně hodnotné ( vyjímku tovří soja )

v náhrada bílkovin v infúzní terapii - NUTRAMIN / 4, 6 , 8 % /
CUKRY / SACHARIDY /

- jsou základním zdrojem energie
- jsou před vstřebáváním v trávicím systém rozkládány enzymy na jednoduché cukry
- pronikání cukrů do buňky řídí INZULÍN , produkovaný Langerhansovými ostrůvky pankreatu
- důležitou rezervou sacharidů v organismu je GLYKOGEN – živočišný škrob uložený v játrech a svalech , při zvýšené námaze ( nemoci) , je glykogen uvolňován a rozkládán na sacharidy
- sacharidy by měly tvořit 55 – 65 % denní dávky potravy
- při nedostatečném přívodu sacharidů potravou se zásoba glykogenu nevyčerpává úplně , ale získává se přeměnou z tuků a aminokyselin ? GLYKONEOGENEZA

v náhrada cukrů v infúzní terapii – GLUKÓZA ( 10, 20 ,40%) , FRUKTOSA (10%)

 

TUKY / LIPIDY /
Funkce:
1) energetická
- jejich energetická pohotovost je sice menší než u sacharidů , ale tuková tkáň je dlouhodobou rezervou pro uvolňování energie
2) stavební
- tuky se spojují s bílkovinami ? vytváří LIPOPROTEINY - pak jsou součástí buněčných membrán
- také jsou základem některých hormonů
3) ochranná
- lipidy jsou špatným vodičem tepla , a tím chrání organismus před tepelnými ztrátami

- tuky by měly tvořit asi 20 – 30% denní dávky potravy
- jsou důležité pro vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích / A , D, E, K /

v náhrada tuků v infúzní terapii – INTRALIPID (10, 20%) , NUTRALIPID / aplikovat pomalu – hrozí tuková embolie /

VITAMÍNY

- nejsou zdrojem energie a neúčastní se výstavby organismu
- tělo je získává z potravy a až na nepatrné výjimky je nedovede vytvořit
- bez vitamínů nejsou účinné enzymové reakce , a proto při jejich nedostatku dochází k poruchám látkové výměny ve tkáních
- vitamínů je známo více než 20 , pro člověka má bezprostřední význam asi 13 vitamínů

dělení:
1.) vitamíny rozpustné v tucích - A , D , E , K

A
význam: zajišťuje vidění , zostřuje zrak , podílí se na tvorbě bílkovin v kůži a sliznicích
nedostatek: šeroslepost až slepota , rohovatění kůže a sliznic , ucpávání vývodu žláz
zdroj: mléčný tuk , vaječný žloutek , játra , rybí tuk , barevná zelenina , zejména mrkev
přebytek: bolest hlavy , koliky , průjmy

D
význam: podílí se na řízení metabolismu vápníku a fosforu v těle
nedostatek: v dětství rachitis , v dospělosti měknutí kostí - osteomalacie
zdroj: rybí tuk , sluneční paprsky – malé množství vzniká v kůži
přebytek: ukládání vápníku v ledvinách , srdci , stěnách cév a může až ohrozit život organismu

E
význam: podporuje činnost pohlavních žláz a správný průběh těhotenství
nedostatek: některé těhotenské poruchy
zdroj: obilné klíčky
K
význam: tvorba protisrážlivé látky – protrombinu
nedostatek: krvácení do tkání a tělesných dutin , krvácení do mozku může být příčinou smrti
zdroj: listová zelenina , kvasnice , v tlustém střevě je tvořen činností mikroorganismů ( bakterie coli )

2.) vitamíny rozpustné ve vodě – B , C

B1 - THIAMIN
význam: zasahuje především do metabolismu cukrů , zejména v CNS a svalech , podporuje činnost GIT
nedostatek: zvýšená únava , sklon ke křečím svalstva , srdeční a trávicí poruchy , dispozice k zánětům nervů
zdroj: obiloviny , zejména klíčky , kvasnice , játra , vepřové maso

B2 – RIBOFLOVIN
význam: účastní se oxidací živin
nedostatek: zardělost a palčivost jazyk , bolavé ústní koutky , poruchy sliznice hrtanu a hltanu
zdroj: mléko , maso kvasnice

B 5 – KYSELINA PANTOTENOVÁ
význam : umožňuje syntézu bílkovin jako enzym a má centrální postavení v metabolismu
nedostatek: různé degenerace , u člověka pálení chodidel
zdroj: játra , kvasnice , hrách , maso , ryby , mléko , vejce

B6 - PIRIDOXIN
význam: podporuje účinek vit. B1 a B2
nedostatek: pomalé hojení zánětů , zhoršená regenerace sliznic
zdroj: kvasnice , obilné klíčky , maso , mléko , luštěniny

B 12 – KOBALAMIN
význam: udržení normální krvetvorby ,
nedostatek: perniciozní anemie
zdroj: játra , maso , činností bakterií se tvoří ve střevě

KYSELINA LISTOVÁ
význam: zasahuje do metabolismu aminokyselin , je nutná pro tvorbu červených krvinek
nedostatek: anémie
zdroj: listová zelenina , játra

C
význam: udržuje dobrý stav vaziva a chrupavek , podporuje tvorbu protilátek
nedostatek: únava , snížená imunita , krvácení , vypadávání zubů , kurděje
zdroj: syrové ovoce a zelenina

KYSELINA NIKOTINOVÁ
význam: důležitá pro syntézu ribonukleových kyselin a bílkovin
nedostatek: záněty kůže , celková sešlost , poškození mozku
zdroj: játra , ledviny , kvasnice , houby , maso

 

 

 

 

MINERÁLNÍ LÁTKY

- jsou nahromaděny v kostech a zubech
- v krvi udržují stálý osmotický tlak

SODÍK – natrium
- je hlavním prvkem tkáňových tekutin
- společně s chlórem zajišťuje osmotický tlak krve a mimobuněčných tekutin

VÁPNÍK – calcium
- je z 99% uložen v kostře a zubech
- je nezbytným prvkem pro mineralizaci kostí a zubů
- významně zasahuje do srážení krve
- ovlivňuje dráždivost kosterního a srdečního svalstvy
- snižuje nervovou dráždivost

DRASLÍK – kalium
- je nutný pro svalovou a nervovou činnost

FOSFOR
- společně s vápníkem zajišťuje mechanickou pevnost kostí

ŽELEZO – ferrum
- užívá se hlavně ke stavbě hemoglobinu

JOD
- asi 50% jodu ve ŠŽ , jejíž hormony jsou v podstatě jódové sloučeniny

FLUOR
- je nezbytný pro správný vývoj zubní skloviny

STOPOVÉ PRVKY
- jsou součástí některých vitamínů a barviv
- účastní se metabolických dějů
patří sem: kobalt, zinek , mangan , brom

 

 

VODA

- tvoří 65 – 75 % hmotnosti těla
- je hlavní stavební složkou , prakticky všech tkání
- tvoří prostředí pro většinu chemických reakcí probíhajících v těle
- je pro tvorbu trávicích šťáv se denně spotřebuje 3 – 5 litrů
- krev obsahuje 3 litry vody
- ve tkáních je asi 35 litrů
- denní příjem tekutin by měl být 2-3 litry vody
- centrum pro řízení vodního hospodářství je v mezimozku
-

 

 

B) NEDOSTATEČNOST LEVÉHO SRDCE / akutní , chronická /

Srdeční selhání je stav , kdy srdce přestává plnit svoji funkci.Příčina je vždy v srdci samotném ? v nedostatečném stahu srdečního svalu

Náhlé selhání levého srdce

- selhávající levá komora se stává překážkou v oběhu , krev městná v levé síni ? městnáni se přenáší do
plic , vzniká plicní hypertenze a dochází k transudaci tekutin do plicních sklípků ? PLICNÍ EDÉM

příčiny:
? přetížení srdce ( vysoký TK )
? poškození myokardu ( např: AIM )
? poruchy rytmu ( bradykardie , tachykardie , fibrilace komor )

projevy:
? srdeční astma - astma cardiale / záchvat začíná zpravidla v noci / , pacienta zbudí kašel , pocit tísně , velká dušnost
? cyanóza
? pokles TK
? akutní plicní edém
- je životu nebezpečný
- projevy: nápadná dušnost
cyanóza
pacient má vyděšený výraz
sedí ve vzpřímené poloze, je opocen a chrčivě dýchá

léčba:
- na JIP , nebo koronární jednotka
? podání kyslíku
? kardiotonika / posílení srdečního svalu /
? diuretika / snížení objemu obíhající tekutiny /
? nitráty / rozšíření věnčitých tepen , snížení celkového periferního odporu /
? venepunkce / ulevý překrveným plicím /
? při edému plic – MORFIN

Chronická nedostatečnost levého srdce

- nevýznamnějším znakem je zmenšení srdečního výdeje , krev se hromadí v plicích

příčina:
? patologické změny myokardu / ICHS , opakované IM ? vedou k přeměně svalových vláken na nefunkční vazivo , může vzniknout aneurisma , které výrazně zhoršuje práci LK /
? trvalá hypertenze
? chlopenní vady / insuficience mitrální , nebo aortální chlopně /

projevy:
? postupně narůstající dušnost , nejprve námahová , později i klidová , až záchvaty noční dušnosti
/ astma kardiale /
? únava
? pacient nevydrží rovně sedět ? vyhledává ortopnoickou polohu

léčba:
? jako u akutního , léčba je však v udržovacích dávkách a prakticky trvalá
? léčba základní příčiny / ICHS , hypertenze , popř. odoperovat chlopenní vady … /

Hodnocení referátu Potrava a význam jejích složek, dietoterapie, nedostatečnost levého srdce

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  1. leden 2008
  4 853×
  1300 slov

Komentáře k referátu Potrava a význam jejích složek, dietoterapie, nedostatečnost levého srdce