Prvoci

Prvoci jsou jednobuněční živočichové. Jsou to nejjednodušší a vývojově nejnižší živočichové. Těla některých prvoků obsahují chlorofyl. Prvoci si vytvářejí organické látky (které potřebují pro svoji výživu) z vody a oxidu uhličitého pomocí sluneční energie (fotosyntézou).

Živí se:
1) autotrofně - umí si vytvářet organické látky
2) heterotrofně - neumí si vytvářet organické látky

Mají potravní vakuoly - obklopí potravu váčky + stažitelné pulsující vakuoly - zplodiny látkové výměny.

smyslové organely - vnímání vnějších podnětů
pohlavní i nepohlavní rozmnožování

Pohybují se:
1) bičíky - BIČÍKOVCI
2) brvami - NÁLEVNÍCI
3) panožkami - KOŘENONOŽCI

Dělí se na:
a) BIČÍKOVCI - Krásnoočko, Trypanozoma spavičná
b) KOŘENONOŽCI - Měnavka velká, úplavičná
c) NÁLEVNÍCI - Vířenka, Slávinka, Trepka velká

Hodnocení referátu Prvoci

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  pusinka.ivanka
  28. prosinec 2012
  4 653×
  102 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Prvoci