Reflexy

Reflexy jsouo dpovědi organismu na podněty (např.svaly).Některé reflexyjsou
vrozené-člověk s nimi přichází na svět(některé si ani neuvědomuje).
Vrozené reflexy jsou např.polykací
reflexy a dýchací reflexy a nazýváme je reflexy nepodmíněné.
Nepodmíněným reflexem je i reflex míšní.Míšní reflex je nervový děj,při kterém se přenáší signál z čidla nervovou dráhou přes míchu k výkonnému orgánu.

Základem podmíněných i nepodmíněných reflexů jsou reflexní nervové oblouky.Vytvářejí programy i pro složitou činnostrukou(např.umělecká výroba...)
a zpracování smyslových signálů(podnětů) ve smyslové vjemy.Některé reflexní oblouky tvoří celé systémy,jako je paměť,učení apod.

Reflexy podmíněné se vytvářejí v průběhu života a jsou reakcemi na opakované podměty,které mají biologický význam.Tyto reflexy poprvé popsal ruský fyziolog I.I.Pavlov.
Podmíněné reflexy vytvářel Pavlov u psů následujícím způsobem:Pes potravu vidí a cítí.Tyto informace přicházejí do místa A v mozku,odtud do prodloužené míchy(A-C) a do slinných žláz,kdč dojde k vylučování slin,což je vrozený reflex.
Těsně před podáváním potravy byla psovi pravidelně rozsvícena žárovka.Světlo je zpočátku pro psa nevýznamný podněz a v mozku se ukládá v místě B.Častým opakováním,rozsvícením a následným podáním potravy,se v mozku psa vytvoří nové spojení(B-C).Rozsvícenímse podráždí místo B a nastane vylučování slin,dřív než dojde k podání potravy.Světlo se stane podmětem podmíněným.Tím byl u psa vypracován podmíněný reflex.
Pokud pes přestane po rozsvícení dostávat potravu podmíněný reflex postupně vyhasíná.

Hodnocení referátu Reflexy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  1. srpen 2008
  7 297×
  239 slov

Komentáře k referátu Reflexy