Severní moře

Zachraňme severní moře a jeho zvířenu.

Jedinečné životní prostředí, které Severní moře poskytuje zvířatům i rostlinám, je stále více ohroženo pokračujícím znečišťováním.

Severní moře je ze všech stran sevřeno průmyslově nejvyspělejšími státy Evropy. Bezohledné využívání jeho bohatství spolu s vypouštěním jedovatých odpadů do vody přivedly jeho ekosystém na pokraj katastrofy.

Voda Severního moře se neustále mísí s vodami ostatních moří. Složitým systémem mořských proudů sem z Atlantského oceánu proudí kanálem La Manche teplá a na živiny velmi bohatá voda. S ní se sem dostává i mnoho různých živočichů rozšiřujících druhové spektrum místní fauny. Například z kytovců sem zavítá sviňucha obecná, vzácněji i delfín skákavý, který je doma obvykle v jižnějších teplejších vodách. Z tuleňů je nejběžnějším druhem tuleři obecný. Ve vodách Severního moře žije kolem 170 druhů ryb -tresky, sledi a makrely, úhoři, rejnoci a platýsi. Z bezobratlých zde najdeme zástupce humrů, hub, mořských jehel, hlavonožců a krabů. Při pobřeží žijí mlži, šproti a piskoři.

Severní moře poskytovalo od nepaměti lidem žijícím na jeho pobřeží slušné výdělky. V posledních letech se však zdá, že jeho zdroje jsou vyčerpány. Současné stavy tresek a sled'ů jsou pouhým zlomkem jejich původního počtu. V roce 1983 byly pro rybolov zavedeny kvóty, dnes se odborníci snaží snížit jejich hodnoty na polovinu. Stále větší počet ryb ulovených ve vodách Severního moře je nemocných. Tento stav bezpochyby souvisí s rostoucím znečištováním moře. Do jeho vod se ukládá dokonce i radioaktivní odpad, který bude ovlivňovat ekosystém moře po několik století Jedním z nejvážnějších nebezpečí
jsou také havárie tankerů převážejících ropu.

Severní moře slouží jako zásobárna potravy pro více než 70 milionů ptáků, kteří v obrovských koloniích hnízdí na jeho pobřeží, zejména poblíž Norska, severní Anglie a Skotska. Najdeme zde kolonie papuchalků, alek malých, racků tříprstých, kormoránů, rybáků i vzácných buřňáků. K tomu je třeba připočítat ptáky, kteří sem přilétají pravidelně každou zimu a využívají zatím bohaté potravní nabídky zdejších nezamrzajících vod. Všichni tito ptáci jsou vážně ohroženi ropou, která jim znehodnocuje peří tak, že nemohou létat a zahynou hladem. Rovněž vyrušování hnízdících ptáků má na jejich populace velice neblahý vliv. Pro populace ptáků, kteří snášejí jen jedno vejce, například papuchalků nebo alek malých, má opakované vyrušování v době hnízdění velice neblahé důsledky.

Známá ochranářská organiza-ce Greenpeace vede už mnoho let intenzivní kampaň proti ukládání jedovatých odpadů do vod Sever-ního moře. Jejich výzvu skončit do roku 2000 s vyvážením veškerého odpadu do moře podpořily také konference zúčastněných států a Evropský parlament. Žádného z těchto cílů však nemůže být dosaženo, dokud bude průmysl evropských zemí produkovat ži-votnímu prostředí škodící vedlejší látky namísto toho, aby zavedl nové, „čisté“ výrobní postupy.

Hodnocení referátu Severní moře

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  23. červen 2008
  3 111×
  432 slov

Komentáře k referátu Severní moře

Klarson
Zajímalo by mne jak to v dnešní době vypadá s kvotama o rybým odpadu v severním moři.