Severský (boreální) jehličnatý les

Výskyt

Výskyt severského ( boreálního ) jehličnatého lesa neboli tajgy je vázán na délku vegetačního období. Ta se zde pohybuje mezi jedním a čtyřmi měsíci. Tajga se vyskytuje pouze na severní polokouli, a to jednak v severní části mírného a v některých oblastech i v jižní části pásu subpolárního podnebného pásu v souvislém pruhu táhnoucím se v západovýchodním směru Severní Amerikou ( zde pokrývá větší část území Kanady a v oblasti Skalistých hor zasahuje i na území Spojených států amerických ) a Eurasií ( zde pokrývá větší či menší část území Norska, Švédska, Finska, Estonska, Lotyšska, Litvy, Běloruska a Ruska a vyskytuje se dokonce i v severní části nejsevernějšího japonského ostrova Hokkaidó ), jednak jižně od této oblasti v izolovaných oblastech s takovou nadmořskou výškou, že se zde délka vegetačního období pohybuje v rozmezí vhodném pro vznik jehličnatých lesů. V oblastech kolem 50. rovnoběžky se tzv. horská tajga vyskytuje v místech s nadmořskou výškou alespoň necelých 1000 m. V oblastech kolem 40. rovnoběžky to jsou již více než 2000 m, kolem 30. rovnoběžky již více než 3000 m a kolem 20. rovnoběžky již téměř 4000 m.
Směrem na sever přechází tajga v lesotundru a dále v tundru, směrem na jih přechází v oblastech s oceánským klimatem ( tj. v oblastech s dostatečným množstvím srážek pro růst listnatých stromů ) v lesy smíšené a dále v lesy listnaté, v oblastech s kontinentálním klimatem ( tj. na západě Severní Ameriky a ve střední Asii ) přímo ve stepi.

Podnebí

Léto v tajze je krátké, ale poměrně teplé. Zima je dlouhá a velmi chladná. V oblastech s extrémně kontinentálním klimatem, tj. na východní Sibiři, byly naměřeny absolutně nejnižší teploty na severní polokouli ( −77,8 °C ve vesničce Ojmjakon - 63°16' severní šířky, 143°09' východní délky, 740 metrů nad mořem ). Právě Ojmjakon je místem s nejnižšími průměrnými teplotami v rámci celé Eurasie ( −16,3 °C ) a s největším rozdílem naměřených teplot na celém světě ( 112,8 °C ). Jedním z důsledků nízkých teplot je, že část území zaujímá dlouhodobě zmrzlá půda. Dalším důsledkem je, že většinu roku ( 6 - 8 měsíců ) se v tajze vyskytuje sněhová pokrývka. Její mocnost je nejnižší ( 30 - 50 cm ) v oblastech s nejnižšími srážkami, tj. v oblastech s nejkontinentálnějším klimatem, tj. na východní Sibiři, nejvyšší ( několik metrů ) v oblastech s nejvyššími srážkami, tj. v oblastech s nejoceánštějším klimatem, tj. v Severní Americe ve Skalistých horách při pobřeží Tichého oceánu. V této oblasti - na Mount Rainier - byl zaznamenán největší úhrn sněhových srážek za jeden rok na celém světě ( 31,1 m ).

Zemědělské využití

Protože v tajze na většině území převažují srážky nad výparem, vznikají zde podzolové půdy velmi chudé na minerální látky a humus a v některých oblastech dokonce bažiny, močály a rašeliniště. Přes tyto špatné podmínky pro zemědělství je možno v jižních oblastech při silném hnojení pěstovat jarní ječmen, oves a žito. Dalším možným využitím je těžba dřeva, která se ve větší míře zatím provozuje pouze ve Skandinávii.

Rostlinstvo

- stromové patro - jehličnany - borovice ( Pinus )
- jedle ( Abies )
- modříny ( Larix )
- smrky ( Picea )
- listnáče - břízy ( Betula )
- jeřáby ( Sorbus )
- olše ( Alnus )
- topol osika ( Populus tremula )
- bylinné patro - brusnice borůvka ( Vaccinium myrtillus )
- brusnice brusinka ( Vaccinium vitis-idaea )
- mechy
- vřes obecný ( Calluna vulgaris )

Živočišstvo

- savci - hlodavci - bobr evropský ( Castor fiber )
- bobr kanadský ( Castor canadensis )
- lumík norský ( Lemmus lemmus )
- veverka obecná ( Sciurus vulgaris )
- sudokopytníci - jelen ( Cervus elaphus )
- los ( Alces alces )
- pižmoň ( Ovibos moschatus )
- srnec ( Capreolus capreolus )
- sob ( Rangifer tarandus )
- šelmy - jezevec lesní ( Meles meles )
- kuna lesní ( Martes martes )
- kuna sobol ( Martes zibellina )
- liška obecná ( Vulpes vulpes )
- medvěd hnědý ( Ursus arctos )
- medvěd černý ( Ursus americanus )
- rosomák ( Gulo gulo )
- rys ostrovid ( Lynx lynx )
- vlk ( Canis lupus )
- ptáci - hrabaví - tetřevi ( Tetrao )
- tetřívci ( Dendragapus )
- pěvci
- srostloprstí - datlové

Hodnocení referátu Severský (boreální) jehličnatý les

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. červenec 2007
  8 752×
  603 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Severský (boreální) jehličnatý les

jirka jirkaxxc(zavináč)seznam.cz
ten referát je dobrý je tam všecko a to je dobře