Systém hub

Houby(Fungi)
oddělení: 1.HLENKY
2.CHYTRIDIE
3.ŘASOVKY
4.VLASTNÍ HOUBY
charakteristika: eukariotní buňka, tělo-stélka, heterotrofové-saprofyti,paraziti,symbionti, B.S-chytin, zásobní látka-glykogen,olej
stélka: -1buněčna -mnohobuněčná-základem houbové vlákno=hyfa, propletené vlákno je podhoubí=mycelium
vlákna tvoří nepravá pletiva: pseudoparenchym(řidší) a plektenchym(hustší)-tvoří plodnice=sporokarpy
rozmnožování: I. NEPOHLAVNĚ
a) výtrusy=spóry-mitospóry X meiospóry, zoospóry(pohyb) X aplanospóry, endospóry(ve výtrusnici) X exospóry
b) fragmentací stélky c) dělením buněk(kvasinky) d) pučením(kvasinky)
II. POHLAVNĚ
a) splýváním gamet b)splýváním pohlavních orgánů gametangiogamie c)splýváním tělních buněk somatogamie
význam: reducenti(rozkládají organické látky), původci chorob, výroba antibiotik, symbióza lyšejníky,

1. HLENKY (MYXOMYCOTA)
-nevytváří podhoubí -2 druhy stélek: myxaméby a myxomonády(obě pohyblivé) -1buněčné haploidní útvary
rozmnožování: 2 stejné stélky se přiblíží plasmodium(zygota)
PŘ: NÁDOROVKA KAPUSTOVÁ, PÝCHAVIČKA VLČÍ MLÉKO

2. CHYTRIDIE (CHYTRIDIOMYCOTA)
-mnohojaderná stélka bez přihrádek -1buněčné stádium-rejdivý výtrus -–saprofyti, paraziti
PŘ: RAKOVINOVEC BRAMBOROVÝ(odpočívací spóry), LAHVIČKOVKA

3. ŘASOVKY (OMYCOTA)
-v B.S. mají celulózu X nemají chlorofyl -v půdě, vodě, parazité rostlin
rozmnožování: sporangia zoospóry hyfy gametangia oospóra hyfasporangia
PŘ: VŘETENATKA RÉVOVÁ(haustoria), PLÍSEŇ BRAMBOROVÁ

4. VLASTNÍ HOUBY (EUMYCOTA)
-1buněčné i mnohobuněčné -rozmnožování na souši aplanospóry -SPÁJIVKY, VŘECKOVÝTRUSÉ, STOPKOVÝTRUSÉ

A) SPÁJIVKY
rozmnožování: jako spájivé řasy: mycelium sporangia spóry +a- klíčící vlákna +a- 2 vlákna u sebe(gametangia)  zygota zygospóraR! hyfa mycelium
PŘ: PLÍSEŇ HLAVIČKOVÁ, KROPIDLOVEC ČERNAVÝ

B) VŘESCKOVÝTRUSÉ
- saprofyté, parazité, kaprofylní(výkaly) -článkované mycelium s přihrádkami -pohlavní i nepohlavní rozmnožování
vřecka: kyjovité útvary výtrsu uvnitř 8 spór (víčkem) -utváří se na konci hyfu -vrstva vytrusnic=výtrusorodé rouško(hymenium)
konidie: vznikají odškrcováním hyfů mycelium:1jaderné, primární, haploidní
rozmnožování: výtrus(1n) 1jaderné vlákno(1n) gametangium splynutí obsahubuněk(plasmogamie) 2jaderný útvar plodnice srůstání jader(caryogamie)R! výtrus(1n)(askospóra) -převládá haploidní stádium, 2jaderné, sekundární
KVASINKY –1buněčné, parazité a saprofyté, rozmnožují se pučením i vřeckem
PŘ: KVASINKA VINNÁ, KVASINKA PIVNÍ
SNĚTI –parazité semenných rostlin -podhoubí má v mezibuněčných prostorách rostlin -prašné nebo mazlavé(maz tvoří spóry)
PŘ: SNĚŤ OBILNÁ, SNĚŤ PŠENIČNÁ, SNĚŤ OVESNÁ
PLESNIKOTVARÉ HOUBY –saprofyti -rozmnožování pomocí konýdií -výroba antibiotik
PŘ: ŠTĚTIČKOVEC, KROPIDLÁK(výroba kyseliny citrónové)
PADLÍ –napadá angrešt -plísňovitý povlak na listech, plodech -rozmnožování pomocí konýdií -vytvářím plodničky s vřeckami
PŘ: PADLÍ VINNÉ, PADLÍ RŮŽOVÉ, PADLÍ ANGREŠTOVÉ
TVRDOHOUBY –napadá obilí, žito -odškrcuje konýdie -konýdie se smotají ztvrdnou námel:obsahuje alkaloidy(LSD)
PŘ: NÁMEL
LANÝŽE –vřecka vytvářejí rouško(hymenium) vyčnívá z plodnic
PŘ: LANÝŽ ČERNÝ
PEZIZALES –masité plodnice na povrchu vřecka -saprofyti -vřecka mají víčko
PŘ: CHRPÁČ, UCHÁČ

C) STOPKOVÝTRUSÉ
-mnohobuněčné mycelium -v přihrádkách soudkovité útvary -vytváří plodnice=sporokarpy
rozmnožování: I. NEPOHLAVNĚ –pomocí výtrusů,konýdií, bazídiospór
II. POHLAVNĚ-somatogamií(splývaní tělních buněk)
prymární mycelium(1n) plasmogamie sekundární mycelium(1n) plodnice výtrusorodé rouško caryogamie(2n) R!  4 haploidní bazídiospóry prymární mycelium(1n)
I. TVOŘÍCÍ PLODNICE: -4buněčné konýdie -parazité rostlin
RZI –mycelium prorůstá do mezibuněčných prostor(haustoria)
PŘ: REZ TRAVNÍ, REZ BOROVÁ
SNĚTI
PŘ: SNĚŤ KUKUŘIČNÁ, SNĚŤ JEČNÁ
DŘEVOKAZNÉ HOUBY –choroše -rouško se neomezeně rozrůstá na mladších částech plodnic -paraziti a saprofyti
PŘ: KUŘÁTKO, CHOROŠ, VÁCLAVKA
PEČÁRKOTVARÉ (ŽAMPIONOTVARÉ) –klobouk, noha, třeň -po dozrání se výtrusy vysypou najednou -pokaždé se vytváří nové plodnice
PŘ: BEDLA, PEČÁRKA, MUCHOMŮRKA
ROURKATÉ
PŘ: HŘIB, KOZÁK, KLOUZEK
BŘICHATKOTVARÉ –uzavřené plodnicerouško(hymenium) je uvnitř
PŘ: PESTŘEC, PÝCHAVKA

LIŠEJNÍKY (LYCHENES)
-soužití 2 symbiontů -„pyonýři života“ -odolné na vlhkost a teplo -háklivé na stav ovzduší
3 typy stélek: lupenitá–TERČOVKA, TERČOVNÍK korovitá-MAPOVNÍK ZEMĚPISNÝ, PROVAZOVKA
keříčkovitá-DUTOHLÁVKA SOBÍ, DUTOHLÁVKA ISLANDSKÁ
symbióza: HOUBA-přijímá vodu a minerály, chrání před suchem, rozmnožování, přichycení k podkladu
ZELENÁ SLOŽKA(ŘASA)-fotosyntetizuje
stavba stélky: 1.houba 2.řasa 3.houbová vlákna 4.rhizoidy
rozmnožování: I. NEPOHLAVNĚ –fragmentací stélky -spletení houbových hyf s řasou(sorédie)
II. POHLAVNĚ –pomocí spór vytváří se plodniočky vřecka s výtrusy stekání s řasou nová stélka

Hodnocení referátu Systém hub

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  18. prosinec 2007
  5 414×
  579 slov

Komentáře k referátu Systém hub

im sexy
dobry