Tělní tekutiny

Tkáňový mok Tk. mok tvoří životní prostředí všech tkáňových buněk.Zajišťuje látkovou výměnu mězi tkáněmi a tělními tekutinami-krví a mízou.Tk. mok je od krve oddělen stěnami cév,avšak obě tekutiny se mohu vzájemně doplňovat,neboť stěny vlásečnic umožňují prostupování vody a dalších látek z tk. moku a naopak. Nepropouštěji však větší molekuly bílkovin,proto je tk. mok neobsahuje.Tím se liší od krevní plazmy za které vzniká. Míza Je nažloutlá kapalina,která vzniká z tk. moku.Za 24 hod. se vyprodukuje asi 2,5 litru mízy(lymfy).Mízní soustava odvádí mízními vlásečnicemi přebytky tk. moku jako mízu zpět do krve.porucha v této soustavě vede ke vzniku otoků.V mízních cévách jsou uloženy drobné uzliny-mízní uzliny,v nichž se hromadí druh bílých krvinek (lymfocyty),které vatvářejí obranné látky-protilátky.Proto má mízní soustava důležitou funkci v obraných mechanismech těla.Největší mízní orgán v těle je slezina.Dochází v ní k odbourávání zanikajících červených krvinek.(Při delším běhu ji někdy vnímáme.Pociťujeme píchání v levém boku.) Krev Krev se skládá z krvinek,kr. destiček a plazmy.Plní v těle několik funkcí.Krvinky dělíme na bíle a červené.Červeé krvinky přenášejí kyslík.Bíle krvinky chrání tělo před infekcí.Krevní destičky se podílejí na srážení krve..krevní plazme je tekutou součástí krve a přenáší rozpustné organické látky a anorganicé látky.Rozlišujeme čtyři základní krevní skupina A,B,AB,0.Při ztrátách krve má velký význam krevní transfuze.

Hodnocení referátu Tělní tekutiny

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  27. prosinec 2007
  3 577×
  236 slov

Komentáře k referátu Tělní tekutiny