Tělní tekutiny

- krev, míza a krevní mok


Krev
funkce:
obrana organismu rozvod tepla po těle
schopnost srážení přenášení O2 a CO2
rozvod živin a odvádění zplodin udržování osmotického tlaku, pH
složení - krevní plazma a buňky
hematokryt = objemový podíl krevních buněk


Y krevní plazma
- H2O + org.l. + anorg.l

organické látky:
- enzymy, cukry, vitaminy, . . .
- bílkoviny - vytváří osmotický tlak v cévách
albuminy - při udržování osm.tlaku
globuliny - imunoglobuliny - tvorba protilátek
fibrinogen - při srážení krve

anorganické látky. - Cl a Na


Y krevní buňky
červené krvinky
= erytrocyty - bezjaderné, uprostřed ztenčelé
hl. složka: hemoglobin = červené krevní barvivo, na který se váže O2 + CO2; z části bílkovinné a z hemové skupiny (Fe)
- na povrchu je záporný náboj → odpuzují se → rovnoměrně se rozptylují
- sedimentace

vznik č.k.: v kostní dřeni

bílé krvinky = leukocyty - mají jádro, různý tvar
granulocyty - v cytoplazmě zrníčka
eosinofilní - kys. povaha
bazofilní - zás. povaha; obsahují heparin (protisrážlivá látka)
neutrofilní - neutrál. povaha
agranulocyty
monocyty - největší leukocyty s ledvinovitým jádrem
lymfocyty - tvorba protilátek

vznik b.k.: v krevní dřeni

krevní destičky = trombocyty - nepravidelný tvar
- vznikají v kostní dřeni odškrcením cytoplazmy obrovských buněk - megakaryocytů
- bez jádra


Krevní cévy
- tepny, vlásečnice a žíly

tepny
= cévy vedoucí krev ze srdce
- stěny pružné a pevné
- na povrchu vazivový obal
- postupným větvením se stěny tepen zeslabují, až se konečně větví do vlásečnic

vlásečnice
- prostupují většinu tkání, chybějí v pokožce a pokožkových útvarech
- tenkou stěnou prostupují O2 a živné látky z krve do tkání, z tkání do krve pak CO2 a odpadní látky

žíly
- stěny tvořené jako tepny, ale tenké
- na stěnách dolních konč. jsou chlopně, jež umožňují jednosměrný průtok krve k srdci


Srdce
- uloženo v osrdečníku
- srdeční svalovina - myokard - tvoří nejsilnější vrstvu
- na povrchu vazivo = exokard
- vevnitř vazivová výstelka = endokard
- 2 komory a 2 předsíně
chlopeň dvojcípá - mezi levou předsíní a levou komorou
chlopeň trojcípá - mezi pravou předsíní a pravou komorou
- z levé komory vystupuje srdečnice

Hodnocení referátu Tělní tekutiny

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. březen 2008
  3 973×
  294 slov

Komentáře k referátu Tělní tekutiny