Vymírání živočichů

Historie: Už před několika tisíci lety, kdy ještě člověk tolik neohrožoval zemskou faunu existovali druhy živočichů, kteří vymírali a později byli nahrazovány novými druhy. Ale už v té době měl člověk na vymírání některých druhů dost podstatný podíl (lovem)!!! Spolu s člověkem na tom měli dost velkou příčinu i změny klimatu a životního prostředí, které souvisely s ústupem ledových dob. (Např: V Evropě- Nosorožec srstnatý, Jelena Obrovského i mamuta, Amerika- mastodonti, gigantiční velbloudovití savci, šavlozubé šelmy, ohromný čáp i velký, více než dvacetikilový kondor)
Přímé vyhubení přímého druhu člověkem přichází až o dost později (např: mohutní ptáci moa)
Od 1600 až do roku 1975 vyhynulo asi 67 ras savců a 74 ras ptáků.
Příčina vymírání živočichů: Jsou čtyři typy negativně působících faktorů:
1. Přímé pronásledování živočichů člověkem.
2. Vážné poškození stanoviště.
3.Nadměrná chemizace prostředí
4.Neuvážená aklimatizace a zdivočení domácích zvířat, zejména v ostrovních oblastech.
Každé ochuzení živé přírody, způsobením vymizením či vyhynutím populací a druhů, které se vyvíjely po statisíce a miliony let evolučního procesu, znamená pro člověka nenahraditelnou ztrátu.
Právní zabezpečení přírody: Od roku 1948 byl u nás cílevědomě vytvářen soubor opatření, zaručující komplexní právní ochranu přírody a přírodních zdrojů.
Ještě větší negativní význam než vymírání druhů má pro biosféru narušení procesu evoluce druhů nových, ke kterému již dochází v mnoha případech. Postižený jsou zvláště velké formy obratlovců, u kterých ztráty a ochuzení přirozeného prostředí, spolu s výrazným snižováním počestnosti populací, nedovolují další progresivní evoluční vývoj.
V nejbližších letech budeme svědky geologicky, biologicky a historicky zcela unikátního jevu- přerušení některých ekologických
a evolučních procesů, které se nezastavili od počátku vývoje života na Zemi a probíhaly až do dnes, téměř 4,5 miliardy let. Musíme proto doufat, že se jedná o přerušení dočasné a všemi prostředky usilovat o obnovení rovnováhy a dynamiky živé přírody.

Hodnocení referátu Vymírání živočichů

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  6. srpen 2008
  4 500×
  296 slov

Komentáře k referátu Vymírání živočichů