Životní prostředí

Ochrana životního prostředí

Životní prostředí je prostor, ve kterém organismus žije, a jeho systém vazeb k prostředí;souhrn všech vnějších vlivů (přírodních i kulturních), které jedince obklopují (soc. komunitu, populaci, společnost ap.) a umožňují mu podmínky k životu. Ohrožení životního prostředí je součástí jedním z hlavních globálních problémů lidstva.

Ochrana životního prostředí se dělí na:

  1. ochranu přírody a rostlin
  2. ochranu stanovišť
  3. ochrana živočichů.

1. Ochrana přírody a rostlin

Péče státu i jednotlivců o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny, o vzácné či ohrožené druhy, o vybrané dřeviny rostoucí mimo les, o vybraná naleziště nerostů a hornin, o paleont. nálezy a o geomorfologické či geol. jevy v krajině. Zabývá se ochranou ekol. systémů a krajinných celků. Buduje síť chráněných území a trvale o ně pečuje, ovlivňuje lesní a vodní hospodaření, účastní se procesů územního plánování, ochrany původního fondu, vytváření nových, přírodně hodnotných ekosystémů. První zákon o státní ochraně přírody byl v ČR vydán v roce 1956.

2. Ochrana stanovišť

Cílem je zachování max. počtu dostatečně velkých biotopů a typů prostředí, která jsou nezbytná k udržení rozmanitosti -> ekosystémů. Provádí se formou územní ochrany, umožňuje ochranu druhů.

3. Ochrana živočichů

Jejím úkolem je zachovat početnou a geneticky kvalitní populaci živočichů v dostatečně velkém a minimálně kontamitovaném přírodním prostředí. Metody, managementu populací, zejména ohrožených druhů, zahrnující různé způsoby obnovy populací. Ochrana živočichů není možná bez účinné ochrany přirozených stanovišť.

Druhy znečištění životního prostředí

Odpadky

Počet lidí neustále roste. Čím dál víc lidí si neváží životního prostředí a ostatním je to téměř jedno. Jen pár lidí oproti většině se snaží životní prostředí chránit. Nepohazují věci po ulicích, třídí odpadky –sklo, papír a plasty. Ale je to málo, protože jsou lidé, kteří pohazují věci po ulicích a po silnicích. Na světě je hodně nečistot, a proto by měli státy vydat zákony, aby v ulicích bylo čisto a lidé třídili odpadky. Zlepší tím zpracovatelnost odpadků na skládkách a bude čisto na ulicích.

Dalším problémem jsou skládky, na niž je spousta odpadků, které se jen velmi těžko a pomalu rozkládají. Naštěstí existují skládky na kterých lidé odpadky za pomoci bakteriích rozkládají rychleji než dosavadní cestou. Lidé zakopou odpadky do země a vpouští mezi ně plyn podporující rozmnožování bakteriích. Tímto urychlí proces téměř o polovinu.

Ovzduší

Ovzduší je čím dál horší. Továrny, produkující velmi mnoho látek, které se dostanou do prostředí mají mít vzduchové filtry. Také většina aut v dnešní době mají katalyzátory (filtr), jež dříve neměla a znečišťovala ovzduší. Za dobu než se začali používat filtry, se ovzduší velmi zhoršilo. Začali kyselé deště a začal se ztenčovat ozón. Lidé kácejí lesy, a tím napomáhají znečišťování ovzduší. Ochránci přírody jsou proti tomu, aby se kácely lesy, ale jejich úsilí často není korunováno úspěchem, protože je potřeba dřevo na papír, latě, stavební materiály a jiné věci. Při znečišťování dochází k tomu, že atmosféra (vzdušný obal Země) se chová jako vakuum a přitom se zahřívá. Lidé by měli chránit životní prostředí a né ho ničit.

Hodnocení referátu Životní prostředí

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  10. září 2008
  38 207×
  491 slov

Komentáře k referátu Životní prostředí

Maculka 19
Jsem na střední škole a je to skvělý dzroj. Je zde dost zajímavých informací, minimálně pro ověření.
Někdo
Jsem z 5. Třídy. Doufám že to pomůže
Kuba
Jsem že 4 třídy a pomohloto
elf
nejdu na maturitu takže běžte někam
Natča
Jsem ve 4 třídě a potřebuju referát na životní prostředí takže mi to moc nepomohlo. : (
Katka
Chodím do 7 třídy a referát mi pomohl
Nessie
Mně teda absolutně vůbec nepomohl, protože potřebuji DRUHY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ a to jsem vůbec nenašla..
pitch
fakt dobrej referát! moc mi pomohl