Životní prostředí

Odpadky
- Počet lidí neustále roste. Čím dál víc lidí si neváží životního prostředí a ostatním je to téměř jedno. Jen pár lidí oproti většině se snaží životní prostředí chránit. Nepohazují věci po ulicích, třídí odpadky –sklo, papír a plasty. Ale je to málo, protože jsou lidé, kteří pohazují věci po ulicích a po silnicích. Na světě je hodně nečistot, a proto by měli státy vydat zákony. Aby v ulicích bylo čisto a lidé třídili odpadky. Zlepší tím :zpracovatelnost odpadků na skládkách a bude čisto na ulicích.
- Dalším problémem jsou skládky, na niž je spousta odpadků, které se jen velmi těžko a pomalu rozkládají. Naštěstí existují skládky na kterých lidé odpadky za pomoci bakteriích rozkládají rychleji než dosavadní cestou. Lidé zakopou odpadky do Země a vpouští mezi ně plyn podporující rozmnožování bakteriích. Tímto urychlí proces téměř o polovinu.
Ovzduší
- Ovzduší je čím dál horší.Továrny vyprodukují velmi mnoho látek které se dostanou do prostředí, proto mají mýt vzduchové filtry.Také auta v dnešní době mají katalyzátory (filtr), dříve je neměla a znečišťovala ovzduší.Za dobu než se začali používat filtry, se ovzduší znečistilo. Začali kyselé deště a začal se ztenčovat ozón. Lidé kácejí lesy, a tím napomáhají znečišťování ovzduší. Ochránci přírody jsou proti tomu, aby se kácely lesy, ale moc lesů nezachrání, protože je potřeba dřevo na papír,latě, stavební materiály a jiné věci.Při znečišťování dochází k tomu, že atmosféra (vzdušný obal Země)se chová jako vakuum a přitom se zahřívá.

Lidé by měli chránit životní prostředí a né ho ničit.

Hodnocení referátu Životní prostředí

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  10. září 2007
  5 932×
  251 slov

Komentáře k referátu Životní prostředí

peter
Autor článku zničil část životního prostředí s těmi chybami, co jsou v textu ... hrozné!
th verca
dobrý referátky fakt xd